Antoni 20211

2 | Onderzoeker & immunoloog ‘Tijdens het eerste deel van mijn carrière, vanaf eind jaren ’80, was ik voorname- lijk geïnteresseerd in fun- damentele vragen over de werking van het immuun- systeem. De immunologie leek toen nog niet zo rele- vant voor kankerbehande- ling. Ook toen er in de jaren ’90 signalen kwamen dat immuuntherapie daarvoor misschien wel eens iets kon betekenen, was dat nog flink omstreden. Dat was het mo- ment dat internist-oncoloog John Haanen en ik beslo- ten een onderzoekslijn te starten, om te kijken of het afweersysteem bij patiënten met kanker de kankercel- len kon herkennen en – zo ja – hoe het afweersysteem kankercellen van gezonde cellen kan onderscheiden. John en ik doen tot op de dag van vandaag samen onderzoek naar immuunthe- rapie, waarbij ik meer kijk vanuit de wetenschap en John vanuit de toepassing in een behandeling. Het is echt uniek aan het Antoni van Leeuwenhoek dat zorg en onderzoek zo dichtbij elkaar zitten. Dat heeft zeker bijgedragen aan de ontwik- kelingen binnen immuun- therapie. Het is mooi om te zien hoe basaal wetenschap- pelijk onderzoek in een paar decennia een hele nieuwe vorm van kankerbehande- ling heeft opgeleverd. We zagen eerst dat immuun- therapie toepasbaar bleek bij melanoom. Het was volledig onduidelijk of die ontwikkeling verder zou gaan naar andere tumor- types. Nu is immuun- therapie bij een aantal kankersoorten een standaard behandeloptie, en bij veel andere kankersoorten wordt het in studieverband toegepast. Voor de toekomst is het onze ambitie om patiënten immuuntherapie op maat te kunnen geven. Hiervoor moeten we technologie ontwikkelen om voor indivi- duele patiënten te bepalen welke mechanismen de tumor gebruikt om een effectieve afweerreactie tegen te gaan. Enorm span- nend onderzoek, waarvoor ik weer terugga naar waar ik begon: het fundamentele onderzoek.’ COVER: Prof. dr. Ton Schumacher (55) In de ontwikkeling van immuuntherapie heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Vorig jaar ontving Ton Schumacher daarvoor de NWO-Stevinpremie en de Louis-Jeantet Prize for Medicine, prijzen toegekend aan wetenschappers wiens onderzoek een grote impact heeft op de maatschappij. COLOFON Antoni is het magazine voor relaties en patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek en wordt drie keer per jaar uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Marketing, Communicatie en Fondsenwerving. Hoofdredactie: Marloes Tervoort Eindredactie & editorial consultancy: Hanneke Savenije Redactie & teksten : Afdeling Marketing, Communicatie & Fondsenwerving, Diana de Veld Fotografie: André Jagt, Manon van der Zwaal, Ayla Maagdenberg Illustraties: Sjoerd van Heumen, Monique Bröring Art director: Yke Bartels, Ykeswerk Drukwerkbegeleiding: Tamara Vreeken Drukwerk: Zwaan Printmedia Oplage: 10.000 Contact: Antoni van Leeuwenhoek Afdeling Marketing, Communicatie & Fondsenwerving, Postbus 90203 1006 BE Amsterdam, 020 – 512 9111 communicatie@nki.nl (ook voor adreswijzigingen) Word Vriend en steun onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek . Voor giften: AVL Foundation, IBAN: NL26 RABO 010 29 00000. Voor informatie en vragen: Team fondsenwerving, bereikbaar via fondsenwerving@nki.nl of 020-5122856. Onze relatiemanagers staan u graag te woord. WIST JE... dat je het Antoni van Leeuwenhoek ook kunt volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram? Daar zijn alle laatste nieuwtjes en ontwikkelingen te vinden. Zoek op Facebook naar @hetAntonivanLeeuwenhoek, op Twitter naar @hetAVL en op Instagram naar antonivanleeuwenhoek.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI1Nzcw