Benchmarkonderzoek

Trots op jullie!
Als Raad van Bestuur zijn wij enorm trots dat wij als ziekenhuis qua reputatie tot de absolute top van Nederland behoren en dat wij als meest patiëntgerichte ziekenhuis zijn beoordeeld. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse imago-onderzoek, dat door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wordt uitgevoerd. Dit is allemaal te danken aan de tomeloze inzet die jullie elke dag tonen om onze patiënten direct of indirect zo goed mogelijk te helpen. Het goede gevoel dat mensen bij het Antoni van Leeuwenhoek ervaren komt voort uit de persoonlijke aandacht, warmte en tijd die medewerkers voor de patiënt hebben. Onze zorgverleners spelen hierin een belangrijke rol, maar ook medewerkers die minder zichtbaar zijn dragen hieraan bij. De werkdruk ligt hoog en dat is niet altijd makkelijk. Het is mooi om te merken dat het harde werken wordt gezien en gevoeld door onze patiënten Hiervoor willen we jou bedanken! Je krijgt daarom van ons een bon voor een gratis kop koffie of thee die je kan inwisselen bij de koffiebar of het restaurant in de centrale hal.

Achtergrond imago-onderzoek 
Het Antoni van Leeuwenhoek nam deel aan een imago-onderzoek dat werd uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). In dit onderzoek zijn wij vergeleken met alle academische ziekenhuizen. Daarnaast is de positie van het AVL vergeleken met de ziekenhuizen in de regio Amsterdam en de top drie Santeon ziekenhuizen. Het onderzoek wordt iedere twee jaar uitgevoerd. De ondervraagde respondenten van dit onderzoek zijn patiënten, bezoekers en inwoners.

Resultaten
Ben je benieuwd naar de volledige resultaten van het onderzoek, bekijk dan deze rapportage. In hoofdlijnen komen de volgende conclusies uit het onderzoek:

 • Qua imago behoort het Antoni van Leeuwenhoek tot de absolute top van de ziekenhuizen.
  • Met name de imagokenmerken ‘persoonlijk, ‘gastvrij’ ‘patiëntgericht’, ‘efficiënt’, ‘transparant’ en ‘veilig’ worden positief beoordeeld en hoger dan de benchmark.
  • Dit geldt in vergelijking met alle academische ziekenhuizen in Nederland en ook specifiek voor de ziekenhuizen in de regio Amsterdam en in vergelijking met de top 3 van de Santeon ziekenhuizen.
 • Imago, reputatie en loyaliteit ontwikkelen zich positief over de tijd (2017 t/m 2021).
 • De naamsbekendheid van het AVL in de regio is hoog.
  • Gemiddeld kent 90% van de mensen in de regio Groot-Amsterdam en Noord-Holland ons ziekenhuis.
 • Het AVL is qua patiëntbejegening het hoogst gewaardeerde ziekenhuis.
  • Gemiddeld geeft 80% van het Nederlandse publiek aan dat de patiënt serieus wordt genomen in het AVL, wordt betrokken bij de behandeling, dat duidelijk communiceert wordt wat de patiënt kan verwachten, waar de patiënt zich gehoord en gezien voelt, inspraak heeft op de behandeling en waar de patiënt echt begrepen wordt. Onder patiënten zelf is dit percentage nog hoger.
 • Het AVL staat bekend als sympathiek en grensverleggend ziekenhuis voor iedereen met kanker.
  • Zo ervaart 96 procent van de patiënten het ziekenhuis sympathiek en 88 procent grensverleggend. 79 procent van de patiënten vindt het ziekenhuis laagdrempelig en 92 procent geeft aan dat het AVL er is voor iedereen met kanker. 42 procent heeft nog wel het gevoel dat het AVL er met name is voor patiënten die in een ander ziekenhuis al uitbehandeld zijn. De bekendheid over het feit dat het Antoni van Leeuwenhoek zowel bestaat uit een ziekenhuisdeel als een onderzoeksinstituut is minder bekend. Zo is 12 procent van het Nederlandse publiek hier niet mee bekend en 34 procent enigszins.

Koffiebon

Om je voor je inzet te bedanken, krijg je een bon voor een gratis kop koffie of thee. De koffiebonnen worden verspreid door jouw leidinggevende en is een jaar geldig.