Asbestkanker: PEMMELA studie

Achtergrond

Sinds kort kunnen patiënten met asbestkanker (mesothelioom) in Nederland behandeld worden met nivolumab + ipilimumab als eerste therapie. Helaas keert de asbestkanker vaak terug.
Voor asbestkanker is er geen standaardbehandeling na behandeling met nivolumab + ipilimumab. In de PEMMELA studie wordt gekeken of de combinatie van pembrolizumab met lenvatinib (remmer van bloedvatvorming) veilig en effectief is bij asbestkanker na behandeling met nivolumab en ipilimumab.

Opzet van het onderzoek

In dit onderzoek worden 20 proefpersonen met asbestkanker (borstvlieskanker) behandeld met pembrolizumab en lenvatinib. Bij deze deelnemers wordt nauwkeurig gekeken of de behandeling veilig is en of deze werkzaam is. Of de behandeling met pembrolizumab en lenvatinib effect zal hebben, is niet van tevoren te zeggen. Het is dus niet zeker of dit middel bij u resultaat zal hebben als u mee doet aan de studie. Immers, voor asbestkanker, zoeken wij nog een goede behandeling. Als u meedoet, duurt dat totaal ongeveer maximaal 2 jaar voor u. De duur van het onderzoek hangt ervan af of de medicatie werkt en of u de medicatie verdraagt.

Belangrijkste voorwaarden voor deelname

  • Proefpersonen met bewezen asbestkanker
  • Leeftijd ouder dan 18 jaar
  • De ziekte groeit na behandeling met nivolumab + ipilimumab in de eerste lijn
  • De algehele conditie is redelijk tot goed
  • Adequate orgaanfunctie (de ‘bloedwaarden’ zijn goed)
  • Er is geen ernstige infectie of ernstig hartfalen
  • Er zijn geen uitzaaiingen in de hersenen
  • U krijgt tegelijkertijd geen ander experimenteel onderzoeksmiddelen
  • Geen behandeling met chemotherapie
  • Geen ernstige auto-immuun ziekte: Auto-immuun betekent dat het immuunsysteem zich tegen het lichaam zelf keert

De te verwachten voordelen van deelname:
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. De onderzoeksmiddelen kunnen uw aandoening verbeteren, maar dit is niet zeker.

De te verwachten nadelen/respectievelijk de belasting:
Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn; mogelijke bijwerkingen van het onderzoeksmiddel; mogelijke ongemakken van de metingen in het onderzoek.

Vragen

Voor vragen over deelname aan de PEMMELA studie, of voor het aanmelden van (potentiële) studiekandidaten kunt u contact opnemen met de studiecoördinator, Sjaak Burgers.

Contact

Dr. J.A. Burgers, longarts
Antoni van Leeuwenhoek, afdeling thorax oncologie
Tel: 020-5122958
Email: s.burgers@nki.nl