Borstkanker: MIMOSA studie

Onderzoek naar het effect van een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide HER2‐positieve borstkanker waarbij trastuzumab (blokkade van HER2) niet meer goed werkt. De studiebehandeling bestaat uit een combinatie van trastuzumab en immuuntherapie middels een nieuw middel, genaamd monalizumab.

Doel
Bepaalde typen immuuncellen, zoals NK‐cellen, spelen een belangrijke rol bij de werking van trastuzumab bij patiënten met HER2‐positieve borstkanker. Kankercellen kunnen echter bepaalde remmende eiwitten op de buitenkant van de cel hebben waardoor het immuunsysteem de kankercellen niet meer goed kan herkennen en daardoor ook niet goed kan aanvallen. Met het nieuwe middel monalizumab kunnen we deze remmende eiwitten blokkeren, waardoor de immuun cellen weer hun effect kunnen uitoefenen. Door monalizumab te combineren met trastuzumab denken we dat de gunstige werking van trastuzumab op het immuunsysteem gestimuleerd kan worden. In de MIMOSA studie wordt de effectiviteit en veiligheid van monalizumab in combinatie met trastuzumab onderzocht. Tevens zullen kenmerken van de tumor en het bloed worden onderzocht om te kijken welke patiënten goed reageren op de therapie.

Gebruikte medicijnen
Monalizumab
trastuzumab

Wordt er geloot?
Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden 
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met uitgezaaide HER2‐positieve borstkanker waarbij trastuzumab niet meer werkt.
 • Patiënten hebben minstens 1 lijn van therapie voor uitgezaaide ziekte gehad en maximaal 3 lijnen.
 • Patiënten moeten een goede functie van het hart, nieren, lever en beenmerghebben.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.
 • Patiënten dienen bereid te zijn om tenminste twee keer een biopt van een uitzaaiing af te laten nemen.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

Alle patiënten worden elke twee weken behandeld met een infuus met trastuzumab en een infuus met monalizumab. Er zal een biopt van een uitzaaiing worden afgenomen voor de start van de behandeling en na twee weken behandeling.

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben.
Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling met monalizumab zijn:

 • Buikpijn
 • Diarree
 • Misselijkheid en braken
 • Vermoeidheid
 • Gebrek aan eetlust
 • Spierpijn
 • Hoofdpijn
 • Ontsteking van de mondholte
 • Huidafwijkingen, zoals jeuk, uitslag of kleine scheurtjes in de huid
 • Afwijkingen in het bloed (waar u hoogstwaarschijnlijk geen klachten van ervaart)

Mogelijke bijwerkingen van de trastuzumab zijn:

 • Infecties of ontstekingen (luchtwegen, urinewegen, slijmvliezen van neus of mond, huid)
 • Koorts of verhoging
 • Infusie gerelateerde reacties (allergische reacties)
 • Hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid
 • Verandering in de bloeddruk, pijn op de borst, hartkloppingen of onregelmatige hartslag, vasthouden van vocht, verminderde functie van de
 • linkerhartkamer
 • Maag‐darmproblemen, zoals buikpijn, diarree, verstopping (obstipatie), vol gevoel of pijn in de maagstreek (dyspepsie), misselijkheid en braken
 • Gevoel van zwakte, vermoeidheid, griepachtige symptomen, rillingen,
 • Gewrichtspijn, spierpijn, spierkrampen
 • Pijn, zwelling, roodheid of veranderd gevoel, zoals tintelingen, een brandend gevoel of gevoelloosheid in uw handen en/of voeten
 • Roodheid of uitslag van de huid of nagelaandoeningen, blauwe plekken
 • Vermindering van de witte bloedcellen (kans op koorts of infecties), vermindering van de rode bloedcellen (kans op bloedarmoede en hierbij vermoeidheid of benauwdheid), vermindering van de bloedplaatjes (kans op bloedingen)
 • Ontsteking van de ogen, waterige ogen, neusbloedingen, loopneus, gezwollen lippen, zwelling van het gezicht
 • Haaruitval
 • Opvliegers
 • Duizeligheid, hoofdpijn, trillingen van de hand (tremor)
 • Gewichtsverlies, gebrek aan eetlust, veranderde smaak
 • Slapeloosheid

Behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De behandeling niet blijkt te werken.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Extra belasting
Voorafgaand aan de studie vinden onderzoeken plaats om te bepalen of deelname mogelijk is. Dit zal bestaan uit lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, een CT‐scan, een hartfilmpje en bepaling van de hartfunctie. Ook zal er een biopt (afname van een stukje tumorweefsel) worden gedaan.
Tijdens het onderzoek worden de volgende studiehandelingen verricht:

 • Er worden CT‐scans gemaakt (elke 8 weken)
 • De hartfunctie zal nog tweemaal worden gecontroleerd met een hartfilmpje en functiebepaling (na 8 weken en na 24 weken behandeling)
 • Er wordt uitgebreid bloed afgenomen voor het onderzoek (na twee weken behandeling, na 8 weken behandeling en vervolgens na elke 8‐16 weken)
 • Er wordt nog minstens eenmaal een biopt afgenomen (optioneel: biopt na 8 weken en bij verergering van de ziekte).

Deelnemende ziekenhuizen
Antoni van Leeuwenhoek

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
Monalizumab and trastuzumab In Metastatic HER2‐pOSitive breAst cancer: MIMOSA‐trial

Kankersoort: Borstkanker

Fase: II

Maximum aantal patiënten: 38

Initiatiefnemers: Antoni van Leeuwenhoek

Coördinatoren
L. Voorwerk, NKI‐AvL, Amsterdam
Dr. M. Kok, NKI‐AvL, Amsterdam

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO 

Vermelding trialregister
Register CCMO: NL73029.031.20