Borstkanker: OLIGO studie

Onderzoek naar de effecten van een intensieve behandeling met chemotherapie voor vrouwen met een borsttumor met een DNA-stoornis (HRD) en één tot drie uitzaaiingen op afstand.

Doel
Dit onderzoek heeft als doel de volgende vragen te onderzoeken:

  • Hoe lang kunnen uitzaaiingen van borstkanker wegblijven door een behandeling met chemotherapie en een operatie en/of radiotherapie?
  • Wat is de beste behandeling: normaal gedoseerde chemotherapie of hoog gedoseerde chemotherapie?
  • Wat kan circulerend tumor-DNA bij vrouwen met borstkanker vertellen over de respons op behandeling voor, tijdens en na de behandeling?

Dit onderzoek moet bevestigen dat tumoren met een speciale DNA-reparatiestoornis (homoloog recombinatie defect, HRD) gunstig kunnen reageren op een intensieve behandeling met chemotherapie (en operatie of radiotherapie). Zelfs met één tot drie uitzaaiingen elders in het lichaam. Als dat zo is, wordt verwacht dat uitzaaiingen na de behandeling veel langer wegblijven.

Wordt er geloot?
Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

  • Deelnemende patiënten hebben een borsttumor met een DNA-stoornis (HRD) en één tot drie uitzaaiingen op afstand.
  • Deelnemende patiënten zijn niet zwanger.
  • De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

Indeling groepen

  • Groep 1: krijgt na de eerste drie standaard chemokuren een nieuwe behandeling met een hoog gedoseerde chemotherapie. Dit is één kuur cyclofosfamide gevolgd door stamceloogst. Daarna twee kuren CTC (een combinatie van drie middelen chemotherapie) en teruggave van stamcellen.
  • Groep 2: krijgt na de eerste drie standaardchemokuren nog eens drie dezelfde kuren met normaal gedoseerde chemotherapie, zonder stamceloogst.

Na afloop van de chemokuren volgt voor beide groepen een plaatselijke behandeling (operatie of radiotherapie) van de uitzaaiingen en eventueel van de borst en okselklieren. Ook kan een hormonale behandeling volgen.

Bijwerkingen
Alle behandelingen hebben bijwerkingen. Informatie over de bijwerking van de standaardchemotherapie en de hoog gedoseerde chemotherapie (CTC-behandeling) staat in de patiënteninformatie.
Vooral de beenmergonderdrukking en de noodzaak voor bloed- en bloedplaatjestransfusies onderscheidt de CTC-behandeling van de standaardbehandeling. Ook raken patiënten van de CTC-kuren in de overgang en blijvend onvruchtbaar.

Behandeling wordt gestopt als
De behandeling wordt gestopt als de patiënt daartoe besluit of als de behandelend arts dit om medische redenen beter vindt.

Extra belasting

  • Patiënten die geïnteresseerd zijn in deelname, moeten extra onderzoeken ondergaan. Zij krijgen ook een behandeling met drie chemokuren. Op basis van de reactie hierop wordt bepaald of de patiënt kan deelnemen.
  • Patiënten in groep 1 worden opgenomen voor de vervolg chemotherapie (in totaal 6 nachten). Patiënten in groep 2 komen iedere 2-3 weken op de dagbehandeling voor de chemotherapie, bloedafnames en controles.

Deelnemende ziekenhuizen
Antoni van Leeuwenhoek

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Fase III onderzoek naar intensieve behandeling met chemotherapie bij patiënten met borsttumoren met een DNA-reparatiestoornis en één tot drie uitzaaiingen op afstand.

Kankersoort
Borstkanker

Fase trial: III

Onderzoekers
Hoofdonderzoeker, Dr. Gabe Sonke, internist AVL