Hersentumoren: INC 54828-209 bij glioblastoom, studieverband M22FIT

Doel:

Het doel van dit onderzoek is het beoordelen en vaststellen van de werkzaamheid van pemigatinib bij deelnemers met recidiverend (teruggekeerd) glioblastoom of andere tumoren van het CZS met wijzigingen in de FGFR1-, FGFR2- of FGFR3-genen. Als gevolg van deze mutaties in de FGFR-genen maakt het lichaam afwijkende eiwitten aan die de groei en verspreiding van kankercellen kunnen bevorderen.

Het onderzoeksmiddel blokkeert de werking van deze afwijkende eiwitten. Op die manier kan het onderzoeksmiddel de groei van de tumor vertragen of stoppen.

Merknamen:

Pemigatinib (Pemazyre) INCB054828

Wordt er geloot:

Nee

Voorwaarden:

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • Patiënten zijn 18 jaar of ouder op het moment van het ondertekenen van het formulier voor geïnformeerde toestemming
  • Patiënten hebben een minimale levensverwachting van 12 weken
  • Patiënten hebben een voldoende algemene lichamelijke conditie
  • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger (indien van toepassing).

Behandeling tijdens het onderzoek

Behandeling:

Het onderzoeksmiddel wordt toegediend gedurende een periode van 3 weken. U ontvangt het onderzoeksmiddel eenmaal daags, elke dag, in tabletvorm, gedurende 2 opeenvolgende weken, gevolgd door 1 week zonder behandeling. Dit noemen we cyclus 1. Vervolgens start u met de volgende 3 weken (cyclus 2). U gaat door met deze behandelcycli totdat u zelf of uw arts besluit om de behandeling te stoppen.

Belasting:

Extra bloedtesten, extra scans van de hersenen, oogonderzoek, vragenlijsten invullen en vaker het ziekenhuis bezoeken.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel:

Een open-label multicenter fase 2-onderzoek met één behandelingsgroep om de werkzaamheid en veiligheid van pemigatinib te beoordelen bij deelnemers met eerder behandeld glioblastoom of andere primaire centraal zenuwstelsel tumoren met activerende FGFR1- 3-veranderingen (FIGHT-209)

Kankersoort:

Teruggekomen glioom

Maximaal aantal patiënten:

189 deelnemers

Initiatiefnemers:

Incyte corporation

Coördinatoren:

J. van der Sar, verpleegkundig specialist, tel. 020-5122570

Dr. Brandsma, neuroloog, tel. 020-5122570