Hersentumoren: Immuuntherapie bij glioblastoom

Bij patiënten met een glioblastoom is nog niet bekend of toevoeging of vervanging van de chemotherapie door immuuntherapie de groei van het glioblastoom kan remmen. 

In de afgelopen jaren zijn binnen internationale studies patiënten met een glioblastoom behandeld waarbij immuuntherapie of placebo wordt gegeven naast chemotherapie en bestraling, of de chemotherapie vervangen wordt door immuuntherapie. De resultaten van deze studies zijn nog niet bekend. In het Antoni van Leeuwenhoek was studiedeelname ook mogelijk.

Met ingang van 1 november 2018 is er een studie gestart bij wie er op basis van de MRI een verdenking is op een glioblastoom. Bij hen zullen voor de operatie PET scans gedaan worden en wordt het tumorweefsel dat bij de operatie verwijderd wordt ook wetenschappelijk onderzocht.

Als inderdaad sprake is van een glioblastoom is er de mogelijkheid om behandeld te worden in een wetenschappelijke studie waarbij immuuntherapie of placebo wordt gegeven naast chemotherapie en bestraling (MGMT gemethyleerd glioblastoom), of de chemotherapie vervangen wordt door immuuntherapie (MGMT ongemethyleerd glioblastoom).

Contactpersoon:
Dr. D. Brandsma, 020-5122570