Hersentumoren: Preoperatieve radiotherapie bij glioblastoom

Bij patiënten die voor een glioblastoom zijn geopereerd zien we vaak dat er tumorweefsel groeit in de periode tussen de operatie en de aanvullende bestraling. Dit gebeurt ondanks dat we de bestraling zo snel mogelijk geven (zo snel als het herstel van de patiënt toe laat). Omdat we weten dat deze groei nadelig is voor de overleving zoeken we in studieverband uit wat het effect is van een extra bestraling voorafgaand aan de operatie.

Hiervoor komen patiënten in aanmerking waarbij de verdenking is dat ze een glioblastoom hebben en die daarvoor geopereerd moeten worden (de operatie mag dus nog niet plaats gevonden hebben).

Contactpersoon:
Dr. G.R. Borst, 020-5122125   

NCT nummer van deze studie (POBIG):
NCT03582514