Revalidatie

Het Antoni van Leeuwenhoek beschikt als eerste, en momenteel nog enige, ziekenhuis over een aparte afdeling voor de revalidatie van patiënten, die als gevolg van een hoofdhalstumor klachten ervaren aan bijvoorbeeld hun stem of schouders, of moeite hebben met slikken. Deze afdeling is ingericht om de kwaliteit van het leven weer zo veel mogelijk terug te brengen na behandeling.