Thymuskanker

Thymuskanker is kanker van de thymus. De thymus is een klier in de borstkas. Een ander woord voor thymus is zwezerik. Een thymus tumor is zeldzaam en vaak langzaam groeiend. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 30 tot 70 mensen de diagnose. Mannen iets vaker dan vrouwen. Er zijn 3 soorten tumoren bij thymuskanker: thymomen (de grootste groep, groeien meestal langzaam en zaaien bijna nooit uit), thymuscarcinomen (groeien meestal sneller dan thymomen, vaak uitzaaiingen) en thymuscarcinoïden (groeien langzaam).

Het inschatten van de meest effectieve behandeling per patiënt erg verschilt, daarom is het noodzakelijk om deze ziekte in een centrum te laten behandelen die daar expertise in heeft. Het Antoni van Leeuwenhoek beschikt over die expertise. Patiënten uit heel Nederland worden naar het Antoni van Leeuwenhoek verwezen voor hun behandeling. In het multidisciplinaire team bespreken onze specialisten welke diagnostische stappen noodzakelijk zijn en welke behandeling uiteindelijk het beste geacht wordt.

Op deze pagina leest u meer over de symptomen van thymuskanker en de meest gebruikte onderzoeken en behandelvormen bij thymuskanker.

 

Oorzaken en symptomen

Veelal wordt een thymustumor, gelegen achter het borstbeen, bij toeval ontdekt. Een enkele keer zijn er klachten van een drukkend gevoel of hoesten. Omdat een thymustumor in de meeste gevallen langzaam groeit kunnen klachten langzaam verergeren en lang aanhouden. In zo'n 30% van de gevallen zijn de eerste klachten zwakheid van de spieren bij inspanning of het gaan afhangen van de oogleden in de loop van de dag. Dit is een specifiek syndroom genaamd Myasthenia Gravis. Patiënten komen dan via de neuroloog bij de longarts voor verder onderzoek.

Diagnose

Om de diagnose thymuskanker te kunnen stellen, worden de volgende onderzoeken verricht:

Behandelopties

Welke behandeling u precies krijgt, hangt af van het type tumor. Ook uw verdere gezondheid en conditie zijn van belang. U hoort vooraf precies wat er gaat gebeuren en er is alle tijd om uw vragen te stellen. Uw behandeling zal bestaan uit één of meer van onderstaande behandelingen: