Sneldiagnostiek bij slokdarmkanker / maagkanker

Als bij u een verdenking op slokdarm-/maagkanker is geconstateerd, wilt u zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en wat uw behandelmogelijkheden zijn. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt voor een toenemend aantal tumorsoorten, waaronder slokdarm-/maagkanker, de mogelijkheid tot sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

Multidisciplinair overleg

Nadat de uitslagen hiervan zijn besproken in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten (vanuit de afdelingen Maag-darm-leverziekten (MDL), Radiologie, Pathologie, Radiotherapie en Medische Oncologie en gespecialiseerd in het diagnosticeren, onderzoeken en behandelen van slokdarm-/maagkanker), krijgt u dezelfde middag de uitslag en een eventueel voorlopig behandelplan voorgesteld. Vaak zal in dezelfde week aanvullend onderzoek en/of overleg nodig zijn om tot een definitief behandelvoorstel te komen.