Recidief rectumkanker

Als u behandeld bent voor rectumkanker (ook wel endeldarkmkanker genoemd), dan is er een kans van 5 tot 10% dat de kanker terug komt in het bekken. We spreken dan van recidief rectumkanker.

Vaak ontdekken we het terugkomen van de kanker tijdens de controles op de polikliniek. Maar het kan ook zijn dat de teruggekomen kanker klachten geeft, zoals bloedverlies bij de ontlasting, pijn in het bekken of een zwelling die van buiten af voelbaar is. Ook komt het voor dat de ontlasting moeilijker komt.

Second opinion

Het is mogelijk dat bij u elders de diagnose kanker is gesteld maar u graag een second opinion in het Antoni van Leeuwenhoek wilt aanvragen. Lees meer over second opinion en hoe dit verloopt in ons instituut.  

Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan. Alle genoemde onderzoeken en behandelingen kunnen, maar hoeven niet toegepast te worden. De onderzoeken en behandelingen hangen onder andere af van uw conditie, leeftijd en het stadium van de ziekte.

Daarom het AVL

U krijgt uitstekende medische zorg

  • Is er in een ander ziekenhuis bij u recidief rectumkanker gediagnosticeerd? U kunt bij ons terecht voor second opinion en/of behandeling.
  • Onderzoek en zorg onder één dak, waardoor u altijd wordt behandeld volgens de nieuwste inzichten, met mogelijkheid tot nieuwe behandelingen. U krijgt bij ons een advies op maat.
  • Veel aandacht voor ondersteunende zorg, zoals fysiotherapie, psychologische hulp en revalidatie.
  • Veel aandacht voor u en uw naasten.

Het behandelteam

Onze specialisten zijn volledig gespecialiseerd in maag- darm- en leverkanker. In een multidisciplinair overleg wordt uw situatie aan de hand van uw uitslagen en medische gegevens en overlegd en wordt gekeken welke behandeling voor u het beste is. Vervolgens bespreekt uw eigen arts dit plan met u. Bij het Antoni van Leeuwenhoek bent u een gelijkwaardige gesprekspartner en beslist u mee over uw eigen behandeling.