Sneldiagnostiek bij slokdarmkanker / maagkanker

Als bij u een verdenking op slokdarm-/maagkanker is geconstateerd, wilt u zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en wat uw behandelmogelijkheden zijn. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt voor een toenemend aantal tumorsoorten, waaronder slokdarm-/maagkanker, de mogelijkheid tot sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

Multidisciplinair overleg

Nadat de uitslagen hiervan zijn besproken in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten (vanuit de afdelingen Maag-darm-leverziekten (MDL), Radiologie, Pathologie, Radiotherapie en Medische Oncologie en gespecialiseerd in het diagnosticeren, onderzoeken en behandelen van slokdarm-/maagkanker), krijgt u dezelfde middag de uitslag en een eventueel voorlopig behandelplan voorgesteld. Vaak zal in dezelfde week aanvullend onderzoek en/of overleg nodig zijn om tot een definitief behandelvoorstel te komen.

Werkwijze

Zodra uw huisarts/verwijzend specialist u heeft aangemeld bij het Antoni van Leeuwenhoek, krijgt u telefonisch bericht van onze afdeling Poliplanning. Als u in aanmerking komt voor sneldiagnose dan hoort u dat tijdens dit gesprek en worden alle details met u doorgenomen. Een sneldiagnosedag is intensief en kan vermoeiend zijn. U zult misschien de gehele dag allerlei onderzoeken moeten ondergaan en consulten met artsen hebben. Als u besluit van de mogelijkheid tot sneldiagnose gebruik te maken, geldt in algemene zin dat u fysiek goed in staat moet zijn deze dag te doorlopen en dat u bij voorkeur een naaste meeneemt om u die dag terzijde te staan en die kan meeluisteren.

Voorbereiding en onderzoeken

In de afsprakenbrief die u ontvangt van onze afdeling Poliplanning staat precies beschreven welke zaken u mee moet brengen voor uw bezoek. Lees alles goed door en vul eventuele vragenlijsten in. Zo bent u beter voorbereid op de gesprekken met de artsen en kunt u alvast eventuele vragen formuleren. Onze Poliplanning zal u ook informeren over welke onderzoeken u die dag zult ondergaan. Welke onderzoeken u zult ondergaan, hangt geheel af van uw persoonlijke situatie. In algemene zin kunt u op een sneldiagnosedag bij verdenking op slokdarm-/maagkanker te maken krijgen met (een deel van) de volgende onderzoeken: een bloedonderzoek, een PET/CT-scan, een CT-scan, en mogelijk een echografie. Soms is op een andere dag extra onderzoek nodig, zoals een gastroscopie en eventueel een endo-echoscopie. Het is mogelijk dat u nog een keer terugkomt voor de definitieve beslissing over uw behandeling.