Schildwachtkliertechniek bij zaadbalkanker

De schildwachtkliertechniek wordt gebruikt om te onderzoeken, of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklier die het eerst contact heeft met de kanker. Dit gebeurt nog niet standaard voor zaadbalkanker. In dit onderzoek word gekeken naar de plek van de schildwachtklier en in hoeverre de klier kankercellen bevat. Bij zaadbalkanker vereist dit een kijkoperatie (laparoscopische operatie), die op hetzelfde tijdstip wordt verricht als het verwijderen van de aangedane bal. Op die manier kunnen in een heel vroege fase uitzaaiingen in de lymfeklieren worden opgespoord en worden behandeld. Ook de nabehandeling kan anders indien er meer zekerheid is over de aanwezigheid of afwezigheid van uitzaaiingen. Indien dit onderzoek gunstige resultaten laat zien, is de verwachting dat dit onderzoek als een standaardprocedure zal worden uitgevoerd, zoals bij bijvoorbeeld borstkanker of melanoom.