Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Chirurgie bij rectumkanker

Het doel van de operatie is de tumor verwijderen, inclusief de bijbehorende lymfeklieren. Vaak kan dit door een kijkoperatie.

De behandeling van rectumkanker bestaat over het algemeen uit een multidisciplinaire behandeling. Meestal bestaat deze uit bestraling, soms gecombineerd met chemotherapie. Daarna volgt een operatie.

Steeds vaker kunnen we het aanleggen van een definitief stoma vermijden. Bij tumoren die verder van de anus af liggen, is meestal alleen een tijdelijk stoma nodig. Bij een tumor die dichter bij de anus ligt, moeten we vaker een definitief stoma aanleggen. Maar door nieuwe technieken is het in sommige gevallen mogelijk dit ook bij laag gelegen tumoren te vermijden.

Verloop van de behandeling

 • De behandeling van rectumkanker bestaat over het algemeen uit een multidisciplinaire behandeling.

  Multidisciplinaire behandeling

   
 • Meestal bestaat deze uit bestraling, soms gecombineerd met chemotherapie. Daarna volgt een operatie.

  Vooraf radiotherapie, soms met chemotherapie

   
 • Het doel van de operatie is de tumor verwijderen, inclusief de bijbehorende lymfeklieren. Vaak kan dit door een kijkoperatie.

  Operatie

   
 • Voor een kijkoperatie wordt u meestal rond de 5 dagen opgenomen. Bij een open operatie duurt het langer, gemiddeld een week tot 10 dagen.

  Nazorg

   
De behandeling van rectumkanker bestaat over het algemeen uit een multidisciplinaire behandeling.

Multidisciplinaire behandeling

De behandeling van rectumkanker bestaat over het algemeen uit een multidisciplinaire behandeling.

Sluiten Sluit icoon
Meestal bestaat deze uit bestraling, soms gecombineerd met chemotherapie. Daarna volgt een operatie.

Vooraf radiotherapie, soms met chemotherapie

Meestal bestaat deze uit bestraling, soms gecombineerd met chemotherapie. Daarna volgt een operatie.

Sluiten Sluit icoon
Het doel van de operatie is de tumor verwijderen, inclusief de bijbehorende lymfeklieren. Vaak kan dit door een kijkoperatie.

Operatie

Het doel van de operatie is de tumor verwijderen, inclusief de bijbehorende lymfeklieren. Vaak kan dit door een kijkoperatie.

Sluiten Sluit icoon
Voor een kijkoperatie wordt u meestal rond de 5 dagen opgenomen. Bij een open operatie duurt het langer, gemiddeld een week tot 10 dagen.

Nazorg

Voor een kijkoperatie wordt u meestal rond de 5 dagen opgenomen. Bij een open operatie duurt het langer, gemiddeld een week tot 10 dagen.

Sluiten Sluit icoon

Wat gaat er gebeuren?

Wat gebeurt er voor, tijdens en na een operatie bij rectumkanker?

Hoe gaat de een operatie bij rectumkanker in zijn werk?

Het doel van de operatie is de tumor verwijderen, inclusief de bijbehorende lymfeklieren. Vaak kan dit door een kijkoperatie.

Nadat de tumor is weggehaald, worden de darmdelen weer aan elkaar gemaakt. Om de naad in de eerste periode te beschermen, leggen we een tijdelijk stoma aan. Als het gezwel erg laag zit, kunnen we soms de darm in de sluitspier hechten. Ook dan krijgt u een tijdelijk stoma. In sommige situaties moeten we zelfs de sluitspier verwijderen. Hierdoor ontstaat een wond in de bilspleet, waarna u een definitief stoma krijgt.

De omvang van de operatie hangt af van de grootte en de locatie van de tumor.

Effectiviteit

De effectiviteit van de behandeling hangt met name af van de grootte van de tumor, maar ook van het aantal aangetaste lymfeklieren. Bij een kleine tumor en geen aangedane lymfeklieren is de prognose goed. Bij een grote tumor en veel aangedane klieren is de prognose slechter.

Maar in verreweg de meeste situaties gaat het om een in opzet curatieve, oftewel genezende, behandeling.

Preoperatieve screening

Voorafgaand aan uw operatie heeft u een afspraak met de anesthesioloog op de polikliniek voor een gesprek en kort onderzoek naar uw lichamelijk conditie en eventuele bijzonderheden. De spreekuurassistente meet bij u de hartslag en bloeddruk en vraagt naar uw lengte en gewicht; zo nodig worden deze gemeten.

Deze preoperatieve screening duurt ongeveer 20 minuten en vormt de basis voor het anesthesieplan. De anesthesioloog beluistert uw longen en uw hart. Daarnaast wordt uw mond en keel geïnspecteerd voor het beademingsbuisje dat bij de narcose in uw luchtpijp zal worden geplaatst. Ook vraagt de anesthesioloog u naar:

 • Of u eerder onder verdoving bent geweest
 • Welke aandoeningen u nog meer hebt
 • Of u al eerder kankermedicijnen heeft gehad
 • Of u al eerder bestraald bent
 • Welke allergieën u heeft
 • Of u rookt
 • Of u alcohol gebruikt
 • Welke medicijnen u gebruikt

Het is daarom van groot belang dat u precies kunt aangeven welke medicijnen u hoe vaak en in welke dosering gebruikt. Als er aanleiding voor is, krijgt u mogelijk nog meer onderzoeken. Dat kunnen zijn: een elektrocardiogram (ECG of hartfilmpje), een röntgenfoto van uw longen, een longfunctieonderzoek of bloedonderzoek.

Narcose en/of plaatselijke verdoving

Narcose en plaatselijke verdoving Anesthesie bestaat uit narcose, een plaatselijke verdoving of een combinatie van beide. Bij een narcose bent u helemaal buiten bewustzijn. Bij een plaatselijke verdoving wordt een deel van uw lichaam gevoelloos en bewegingsloos gemaakt.

Narcose

Als u onder narcose gaat, is uw hele lichaam verdoofd. U bent tijdelijk buiten bewustzijn. De narcosemiddelen bestaan uit een slaapmiddel, een pijnstiller en soms een spierverslappend middel. U krijgt het toegediend via een infuus en dan valt u binnen een halve minuut in slaap. U wordt tijdens de hele narcose beademd.

Zodra u slaapt, brengen we daarom bij grote operaties via uw mond een beademingsbuis in uw luchtpijp; bij kleinere operaties wordt er doorgaans een kapje achter in uw keel op de ingang van de luchtpijp geplaatst. Bovendien houden we met bewakingsapparatuur uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en temperatuur constant in de gaten.

Plaatselijke verdoving

Wordt u plaatselijk verdoofd, dan bent u bij bewustzijn. Meestal gaat dat via een ruggenprik: het gebied onder de plaats van de ruggenprik wordt tijdelijk uitgeschakeld. Soms wordt er een slangetje ingebracht om langere tijd – ook na de operatie – pijnstillers te kunnen toedienen.

Net als bij een narcose houdt de anesthesioloog uw bloeddruk, hartslag, ademhaling en temperatuur in de gaten om zo nodig de verdoving bij te kunnen sturen.

Bij grote, langdurige operaties worden plaatselijke en algehele verdoving vaak in combinatie toegepast.

Bijwerkingen en gevolgen

De belangrijkste complicatie van deze behandeling is naadlekkage bij een aansluiting van de darm. De kans hierop hangt af van de plek van de tumor en van de bestraling.

Als u naadlekkage krijgt, wordt u opnieuw geopereerd en krijgt u een stoma. De kans dat dit stoma weer kan worden verwijderd, is beperkt. Als de sluitspier moet worden weggehaald, ontstaat er een wond in de bilspleet. Het kan voorkomen dat deze wond slecht geneest. Dit kan een paar weken, maar soms ook een paar maanden duren.

Nazorg

Voor een kijkoperatie wordt u meestal rond de 5 dagen opgenomen. Bij een open operatie duurt het langer, gemiddeld een week tot 10 dagen. Patiënten bij wie ook de sluitspier moet worden weggehaald, blijven vaak nog langer. Ook als er complicaties optreden of als de wond niet goed geneest, is de opnameduur langer.

Na uw ontslag krijgt u controleafspraken op de polikliniek met de stomaverpleegkundige, de verpleegkundig specialist en de chirurg. Het schema en de duur van de controles hang sterk af de het stadium van de tumor.

Soms heeft u ook verdere behandeling nodig naar aanleiding van de uitslag van de tumor bij de patholoog.

Fertiliteitspreservatie voor start behandeling

Deze behandeling kan schadelijke effecten voor de vruchtbaarheid geven. Het AVL heeft aandacht voor de kwaliteit van leven van de patiënt na de behandelingen en biedt de mogelijkheid voor fertiliteitspreservatie. Lees hier meer over fertiliteitspreservatie.

Deze behandeling wordt bij de volgende kankersoort toegepast

Sluit icoon

Vrijwilligers

In het AVL ondersteunen vrijwilligers bij verschillende activiteiten, zoals:

 • Gastvrouw of gastheer bij opnames, informatiebijeenkomsten en workshops;
 • Patiëntenvervoer;
 • Distributie van folders en tijdschriften;
 • Kerkdiensten verzorgen.

De vrijwilligers van het AVL zijn van onschatbare waarde voor patiënten en medewerkers van het AVL. De groep vrijwilligers is niet weg te denken uit het zorgproces. Natuurlijk kunt u ook zelf om de hulp van een vrijwilliger vragen.

Contact

Mevrouw M. Hemelaar-Bakker, coördinator vrijwilligers
020 512 9111, of via vrijwilligers@nki.nl

Meer informatie over de vrijwilligers kunt u hier vinden 

 • Leestafel

Daarom Antoni van Leeuwenhoek

Onze kwaliteit

Uit ons patiënttevredenheidsonderzoek blijkt dat patiënten ons gemiddeld waarderen met een 8.5!

8 .5

Doe mee

Om onze zorg te verbeteren horen wij graag hoe u het Antoni van Leeuwenhoek heeft ervaren.

Meer informatie

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder