Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Ik heb darmkanker

De behandeling van rectumkanker bestaat over het algemeen uit een multidisciplinaire behandeling.

Er is bij u dikkedarmkanker geconstateerd. Het nieuws dat u dikkedarmkanker heeft, brengt veel vragen en onzekerheid met zich mee. Wij proberen u zoveel mogelijk gerust te stellen door duidelijk antwoord te geven op al uw vragen. Als u in een ander ziekenhuis de diagnose dikkedarmkanker heeft gekregen, kunt u zelf kiezen waar u behandeld wilt worden. Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar het Antoni van Leeuwenhoek. Soms kan het u ook geruststellen om een tweede mening te horen (second opinion) zodat u alle behandelopties goed kunt afwegen. U kunt daarna altijd kiezen waar u uw behandeling start. 

U kunt op korte termijn bij ons terecht als u een tweede mening wilt (second opinion) of als u elders de diagnose dikkedarmkanker heeft gekregen en bij ons behandeld wilt worden. Alle patiënten die komen voor een second opinion worden besproken in ons multidisciplinair overleg waar alle darmkankerspecialisten bij betrokken zijn. Zo krijgt u een volledig advies op maat. In de meeste gevallen kunnen wij u dezelfde dag ons behandeladvies geven.

Afspraak maken

De huisarts of medisch specialist kan u doorverwijzen naar het Antoni van Leeuwenhoek.

U kunt hier terecht voor meer informatie over een tweede mening/ second opinion of over het maken van een afspraak.

Behandelingen bij dikkedarmkanker

Chirurgie bij dikkedarmkanker

Het groeistadium en de locatie van de tumor in de dikkedarm bepalen het soort operatie.

Lees meer over de behandeling

Chemotherapie

Chemotherapie kunnen we als aanvullende behandeling geven. Dit kan vooraf of na een operatie of in combinatie met radiotherapie.

Lees meer over de behandeling

HIPEC (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie)

HIPEC is een combinatie van chirurgie en chemotherapie en wordt toegepast bij dikkedarmkanker die is uitgezaaid naar het buikvlies.

Lees meer over de behandeling

Radiotherapie bij dikkedarmkanker/ rectumkanker

Voorafgaand aan een operatie, of als de tumor is verwijderd, is bestraling mogelijk.

Lees meer over de behandeling

 

Weten en regelen

Infographic darmkanker

Deze infographic geeft een kort overzicht van wat dikkedarmkanker is, enkele relevante cijfers, klachten en symptomen, diagnostiek en behandeling bij dikkedarmkanker.

Waarom het AVL Darmkankercentrum?

Al onze specialisten zijn gespecialiseerd in darmdarmkanker en alle specialisten werken samen om de juiste diagnose te stellen en de meest effectieve behandeling te geven. Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen en we maken gebruik van de nieuwste apparatuur. Daarnaast krijgt u bij ons een vast aanspreekpunt bij wie u terecht kunt voor vragen en is er veel aandacht voor psychosociale begeleiding. Lees meer over onze kwaliteit bij dikkedarmkanker op deze pagina.

De specialisten hebben mijn casuïstiek en behandelplan overlegd met de specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek, is dat hetzelfde als een second opinion?

De specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek hebben landelijk een adviesfunctie bij diverse andere ziekenhuizen. Hierbij worden patiënten besproken en wordt kennis gedeeld. Soms wordt ook geadviseerd om de patiënt toch door te verwijzen, omdat de patiënt kan deelnemen aan een geschikt wetenschappelijk onderzoek of omdat specifieke behandeling nodig is die in het AVL aanwezig is. Ons advies aan een medisch specialist kan anders zijn dan aan een patiënt. Bij een advies aan de medisch specialist wordt rekening gehouden met de mogelijkheden binnen het verwijzend ziekenhuis. Ook kan het advies anders zijn, wanneer de patiënt daadwerkelijk wordt gezien door de specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek.

Wanneer is een second opinion zinvol?

Een second opinion kan altijd zinvol zijn. We kunnen vaak het meeste voor u betekenen als u nog niet met een behandeltraject bent begonnen. Nadat de specialisten het behandeladvies met u hebben afgestemd en besproken kunt u alsnog besluiten waar u uw behandeling voortzet. Als u al in een behandeltraject zit, adviseren wij vaak om hier ook de behandeling door te zetten. Hierbij kan deelname aan wetenschappelijk onderzoek/ trial een uitzondering zijn.

Hoe vraag ik een second opinion aan bij het AVL?

Allereerst neemt u contact op met uw huidig behandelend specialist in het ziekenhuis of uw huisarts. Diegene kan de verwijsbrief digitaal naar ons versturen via www.avl.nl/verwijzers en hierbij direct uw (medische) gegevens en verslagen van onderzoeken meesturen. Eventueel beeldmateriaal kan op een cd-rom per post naar ons worden verstuurd. Nadat alle gegevens door ons ontvangen zijn, wordt dit door het medisch team beoordeeld. Daarna wordt met u een afspraak ingepland. De afdeling Planning neemt hiervoor contact met u op. Meer informatie over de second opinion vindt u op onze website.

Hoe snel kan ik bij jullie terecht als darmkanker is vastgesteld voor een second opinion of behandeling?

Als een specialist in een ander ziekenhuis darmkanker heeft geconstateerd, dan kan diegene op uw verzoek verwijzen voor een second opinion of overname van behandeling. Onze artsen beoordelen uw medische gegevens en bepalen of wij toegevoegde waarde kunnen leveren in uw specifieke situatie. U wordt hierover binnen enkele dagen op de hoogte gesteld. Gemiddeld kunt u binnen 1 tot 2 weken terecht voor een eerste afspraak.

Zijn er nieuwe behandelingen waarnaar onderzoek wordt gedaan en kom ik daarvoor in aanmerking?

Gemiddeld lopen er ruim 40 verschillende onderzoeken (trials) naar dikkedarmkanker. Elke studie richt zich op een specifieke doelgroep. Uw behandelaar bespreekt met u wat voor uw situatie het beste is.

Wat kan ik doen als er dikkedarmkanker in mijn familie voorkomt?

Bij een klein deel - ongeveer 5% - van de mensen die darmkanker krijgt, is sprake van een erfelijke oorzaak. Als darmkanker op jonge leeftijd voorkomt, of bij meerdere personen in een familie, of als er naast darmkanker ook veel poliepen zijn, dan kan dat een reden zijn voor erfelijkheidsonderzoek. U wordt dan verwezen naar de Polikliniek Familiare Tumoren (PFT) van het Antoni van Leeuwenhoek. Binnen de PFT worden uw medische gegevens en die van uw familieleden verzameld en er wordt onderzocht hoe groot de kans is op een erfelijke aanleg en of er een reden is DNA-onderzoek. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek wordt het risico berekend op het (opnieuw) ontstaan van kanker bij u en/of uw familieleden. Aan de hand hiervan wordt eventueel een advies gegeven aan u en/of uw familieleden over periodieke controles en preventieve maatregelen.

Van welke factoren is de behandeling afhankelijk?

De behandeling van dikkedarmkanker is van vele factoren afhankelijk. Belangrijke factoren zijn:
• het wel of niet aanwezig zijn van uitzaaiingen
• wel of geen groei van de tumor door de darmwand heen
• de plaats van de tumor in de darm
• tevens zijn er persoonsgebonden factoren zoals; leeftijd, lichamelijke conditie en reactie op de behandeling.

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder