Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Handschud 01

Huisartsensymposium

Mammacarcinoom: een veelvoorkomend complex probleem

 

Op dinsdag 26 maart organiseert het Antoni van Leeuwenhoek, samen met een vertegenwoordiging van huisartsen uit de regio Amsterdam, het symposium Mammacarcinoom: een veelvoorkomend complex probleem

De multidisciplinaire behandeling van mammacarcinoom is continu in ontwikkeling. De focus ligt op echte individueel gerichte behandeling; de zogenaamde 'behandeling op maat', waarbij ook aandacht besteed wordt aan het mentale en fysieke herstel. De band met huisartsen binnen en buiten onze regio is hierbij van groot belang. Graag informeren wij u daarom middels dit symposium over de meest recente ontwikkelingen in de 'mammazorg'. Wij willen u hierbij een kijkje geven in de mammazorg van het Antoni van Leeuwenhoek: wat doen we, hoe doen we dat en waarom? 

We nodigen u van harte uit om van dit symposium een interactieve avond te maken. Het is een zeer gevarieerd programma waarin alle leden van ons mammateam vertegenwoordigd zijn en waarvan de inhoud goed aansluit bij de dagelijkse huisartsenpraktijk. De kosten van dit symposium zijn 45 euro, dit is inclusief buffet.

We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen!

Graag tot 26 maart!

Namens het organiserend comité,

Emiel Rutgers, Marie-Jeanne Vrancken-Peeters en Iris van der Ploeg, mammachirurgen

Feikje Hoving, verpleegkundig specialist mammachirurgie

Bart Meijman, Martine Samsom en Clara Lindijer, huisartsen

 

Een interactief programma over mammacarcinoom waarbij dillema's, nieuwste ontwikkelingen en samenwerking tussen de huisarts en specialist centraal staan.

 

Doelgroep
Huisartsen

Datum en tijd

26 maart 2019
Inloop: 17:30 uur
Programma: 18:25 - 21:00 uur

Locatie

Antoni van Leeuwenhoek
Piet Borst Auditorium
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

Accreditatie

Het symposium is voor 2 uur geaccrediteerd

Meer informatie

Voor vragen over uw inschrijving en/of informatie over het symposium kunt u contact opnemen met Renske Muns-de Jong (huisartsensymposium@nki.nl / 020 512 1543)

Programma huisartsensymposium

Dagvoorzitters: Iris van der Ploeg (mammachirurg Antoni van Leeuwenhoek) en Bart Meijman (huisarts)

17:30 - 18:25 uur
Inloop en lopend buffet

18:25 - 18:30 uur
Welkomstwoord en opening
Iris van der Ploeg en Bart Meijman

18:30 - 18:40 uur
5 jaar HAMAM poli
Claudette Loo en Gonneke Winter-Warnars, radioloog

18:40 - 19:00 uur
Bijzondere screening
Nieuwe genetische risicofactoren voor borstkanker - nieuwe ronde, nieuwe kansen?
Muriel Adank, klinisch geneticus

19:00 - 19:45 uur
Nieuwe ontwikkelingen mammachirurgie: streven naar een zo goed mogelijk borstcontour behoud

19:00 - 19:20 uur
De-escalatie van chirurgische behandeling na neoadjuvante chemotherapie 
Marie-Jeanne Vrancken Peeters, oncologisch chirurg

19:20 - 19:35 uur
Plat zijn is een keuze
Marije Hoornweg, plastisch chirurg

19:35 - 19:45 uur
Discussie en vragen

19:45 - 20:00 uur
Pauze

20:00 - 21:00 uur
Follow-up en kwaliteit van leven
Onderwerpen: follow-up, fabels en feiten hormoontherapie, seksuologie

20:00 - 20:20 uur
Filosoferen over follow-up
Feikje Hoving, verpleegkundig specialiste

20:20 - 20:40 uur
Feiten en fabels over hormoontherapie
Jacqueline Stouthard, medisch oncoloog

20:40 - 21:00 uur
En hoe moet het dan met de seksualiteit dokter?
Daniela Hahn, gz psycholoog en seksuoloog NVVS & Tessa Steenbruggen, PhD student

21:00 uur
Afsluitende borrel

Wie zijn de sprekers?

Muriel Adank, Klinisch geneticus, borstkanker, Polikliniek Familiaire TumorenMuriel AdankKlinisch geneticusM. Vrancken-PeetersMarie-Jeanne Vrancken PeetersOncologisch chirurg M. HoornwegMarije HoornwegPlastisch chirurgFeikje HovingFeikje HovingVerpleegkundig specialistJacqueline StouthardJacqueline StouthardMedisch oncoloogHahn-SteenbruggenDaniela Hahn en Tessa SteenbruggenPsycholoog en PhD studentLoo, Borstkanker, Radiologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).Claudette LooRadioloog
Muriel Adank, Klinisch geneticus, borstkanker, Polikliniek Familiaire TumorenMuriel Adank

Nieuwe genetische risicofactoren voor borstkanker….nieuwe ronden…nieuwe kansen?

In de afgelopen jaren is een aantal nieuwe borstkankergenen geïmplementeerd (en zijn er meer genetische tests beschikbaar gekomen). In toenemende mate hebben uitslagen van genetisch onderzoek invloed op het behandelplan van vrouwen met borstkanker. In deze presentatie zal  het huidige beleid voor vrouwen met een mutatie in nieuwe(re) borstkankergenen worden besproken. Tevens wordt besproken hoe om te gaan met een meerderheid van de belaste families waar geen erfelijke aanleg wordt aangetoond. De uitdaging voor de komende jaren zal zijn om het beleid voor vrouwen met borstkanker en hun familieleden beter op maat te maken door rekening te houden met een combinatie van andere genetische risicofactoren en leefstijl.  

Sluit icoon
M. Vrancken-PeetersMarie-Jeanne Vrancken-Peeters

De-escalatie van chirurgische behandeling na neo-adjuvante chemotherapie

Borstkanker is een aandoening die een multidisciplinaire behandeling behoeft. Het afgelopen decennium is de effectiviteit van de systemische behandeling enorm gestegen. We laten u in deze presentatie zien hoe dit kan leiden tot beperktere chirurgie van zowel de borst als de oksel onder het motto 'less is more".  

Sluit icoon
M. HoornwegMarije Hoornweg

Plat zijn is een keuze

Een directe mammareconstructie na verschillende vormen van oncologische mammachirurgie

Sluit icoon
Feikje HovingFeikje Hoving

Filosoferen over follow-up

Middels deze presentatie willen we u inlichten over de nazorg mammacarcinoom in het Antoni van Leeuwenhoek. In de richtlijn (oncoline) krijgt iedere patiënte dezelfde controle ongeacht de risico's. Is de tijd rijp voor herbezinning over minder mammogrammen en minder ziekenhuisbezoeken? Kan de nacontrole deels in de eerstelijn plaats vinden?

Sluit icoon
Jacqueline StouthardJacqueline Stouthard

Feiten en fabels over hormoontherapie

Therapietrouw is een voorwaarde voor effectiviteit van behandelingen. Pillen die je niet slikt helpen immers niet. Daarbij is goede, eerlijke voorlichting van belang. Gaat het om feiten of fabels?

Sluit icoon
Hahn-Steenbruggen

En hoe moet het dan met de seksualiteit dokter?

Borstkanker heeft vaak een enorme impact op seksualiteit en intimiteit. Maar daar praten we zelden over. Twee derde van de vrouwen die borstkanker overleven, kampen met problemen rond seksualiteit. Niet alleen de angst en onzekerheid over de ziekte zelf, ook de behandelingen die een direct effect hebben op hormonen eisen hun tol. Seks en kanker… nog  te vaak een taboe in de spreekkamer. Daar moet verandering in komen.

In deze bijdrage wordt ingegaan op de omvang van ervaren seksproblemen, voorkomen van barrières om het onderwerp bespreekbaar te maken en de belangrijkste gevolgen van borstkanker en behandelingen op seksualiteit. Ook worden gespreksvaardigheden aangereikt voor huisartsen en POHers. We belichten kort de Kanker Intimiteit Seksualiteit (KIS) studie. Daarin is aangetoond dat cognitieve gedragstherapie via internet effectief seksuele problemen na borstkanker kan verminderen. Tenslotte wordt u door Tessa Steenbruggen meegenomen naar de actuele podcastreeks over seksualiteit na borstkanker  "De herontdekking van haarzelf". Samen met Lisanne Hummel, psycholoog/ onderzoeker AVL en journaliste Gian van Grunsven hebben zij daarin vrouwen met borstkanker en hun partners over informatie-behoeftes en de impact van hun ziekte op seks en intimiteit indringend bevraagd.

Sluit icoon
Loo, Borstkanker, Radiologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).Claudette Loo

5 jaar HAMAM poli

De eerste 5 jaar van de HAMAM poli in beeld: hoe is de organisatie van sneldiagnostiek radiologie voor huisartsen bij verdenking van borstkanker of verwijzing door het Bevolking Onderzoek Borstkanker (BOB).

Sluit icoon