Informatie over vaccinaties

De coronavaccinatie werkt ook bij mensen met een verminderde weerstand. Het is belangrijk dat deze mensen zich laten vaccineren, omdat corona voor hen extra risicovol kan zijn. Bij sommige patiënten zijn twee vaccinaties niet voldoende. Deze patiënten kwamen in aanmerking voor een boosterprik.

2e boostervaccinatie (mei 2022)

Er komt een nieuwe ronde aan voor een groep patiënten die een tweede boostervaccinatie krijgt. De booster is een extra prik die 3 maanden na de laatste prik wordt toegediend. De herhaalprik verbetert de werking van eerdere vaccinatie(s). 

Wordt bij u een tweede boostervaccinatie geadviseerd, dan krijgt u bericht van uw behandelend arts. Vanaf 2 mei 2022 ontvangt de groep patiënten met een verminderde afweer van ons een brief met de oproep voor een herhaalprik. Met de uitnodigingsbrief kunt u zelf bij de GGD een afspraak maken. Heeft u geen brief ontvangen en wilt u wel in aanmerking komen voor de herhaalprik? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. 

----------------------------------------------

Uitnodiging volledige hervaccinatie voor specifieke groep patiënten

In de week van 2 mei 2022 ontvangt een groep patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek met een verminderde afweer van ons een brief waarin we adviseren om een nieuwe reeks vaccinaties (basisserie plus boostervaccinatie) te halen bij de GGD. Het gaat om patiënten met een mogelijk ernstig verminderde afweer (immuungecompromitteerd) vanwege de behandelingen zoals stamceltherapie.

Hervaccinatie is nodig om deze patiënten weer te beschermen tegen het coronavirus. Door de behandeling kan de opgebouwde bescherming namelijk geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen. Dit betekent dat deze groep patiënten bij de GGD een basisreeks (van 3 vaccinaties, met een interval van 4 weken) krijgt en daarna een boosterprik (na een interval van 3 maanden). Ook als men eerder dit jaar of vorig jaar al de coronavaccinaties heeft gehad.

Alleen met de uitnodigingsbrief kunnen deze patiënten zelf bij de GGD een afspraak maken.

Heeft u nog vragen over de hervaccinatie? Dan vindt u meer informatie op de site van het RIVM, of neem contact op met de GGD via het landelijke informatienummer (0800 1351).

 

Meest gestelde vragen over de boostervaccinatie na een 3e vaccinatie

Welke groepen patiënten komen in aanmerking?

Patiënten die in oktober 2021 van ons een brief hebben gekregen met een oproep een 3e vaccinatie (als onderdeel van de basisvaccinatie) te halen komen ook in aanmerking voor een boostervaccinatie. Dat zijn:

  • Patiënten die onder behandeling zijn van een van onze medisch specialisten en die minder dan 3 maanden voor een COVID-19 vaccinatie chemotherapie en/of immunotherapie kregen;
  • Patiënten die een stamceltransplantatie hebben gehad of behandeld zijn met CAR-T cel therapie;
  • Patiënten die met sterke afweeronderdrukkende medicatie (immuunsuppressiva) worden behandeld.

Waarom is extra bescherming voor mensen met een ernstige afweerstoornis nodig?

Heeft u het afgelopen jaar 3 vaccinaties gehad? Dan is de boostervaccinatie een extra prikkel voor het afweersysteem, oftewel een oppepper voor patiënten met een mogelijk verminderde afweer (immuungecompromitteerd). Dit om te zorgen dat de bescherming tegen het coronavirus, die over de tijd afneemt, na de 3 basisvaccinaties nog een keer verhoogd wordt.

Wat is het verschil tussen een 3e vaccinatie en een booster?

De 3e vaccinatie, die u mogelijk in het najaar van 2021 hebt gehad, is onderdeel van de basisvaccinaties (die voor de meeste andere mensen uit 1 of 2 vaccinaties bestaat). Een 3e vaccinatie kan ervoor zorgen dat mensen die nog onvoldoende beschermd zijn na 2 vaccinaties, alsnog een betere bescherming krijgen. Een 3e vaccinatie is geen booster en wordt ook niet als boostervaccinatie geregistreerd. De boostervaccinatie (4e vaccinatie) is een extra oppepper voor het afweersysteem.

Waar kunt u zich laten vaccineren?

U besluit zelf of u wel of geen boostervaccinatie wilt nemen. U kunt zelf bij de GGD een afspraak maken en de boostervaccinatie bij de GGD halen. U heeft dit keer geen brief van ons nodig. U kunt een afspraak maken via coronavaccinatie-afspraak.nl. Maakt u uw afspraak liever telefonisch? Bel dan met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer (0800-7070).

Welk vaccin is de boostervaccinatie?

De boostervaccinatie voor deze groep mensen bestaat uit een vaccinatie met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). U kunt niet zelf kiezen voor een bepaald merk, u krijgt wat er op dat moment op de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst beschikbaar is. U krijgt dus óf een vaccin van hetzelfde merk als waar u eerder mee bent gevaccineerd, of u krijgt een vaccin van een ander merk. Het is in ieder geval wel altijd een mRNA vaccin.

Veelgestelde vragen over coronavaccinatie

Ik krijg immuuntherapie en/of chemotherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

Uit de VOICE-studie (een studie waar het Antoni van Leeuwenhoek aan heeft meegedaan) blijkt dat de meeste patiënten met een tumor in een orgaan of weefsel waarvoor ze een behandeling krijgen met immuuntherapie en/of chemotherapie, een goede respons hebben op het coronavaccin. Patiënten met kanker kunnen daarom tijdens hun behandeling gevaccineerd worden tegen corona en deze vaccinatie is veilig voor hen.

Tegelijkertijd heeft de Gezondheidsraad geadviseerd dat bepaalde patiëntengroepen met een ernstige afweerstoornis met een derde vaccinatie mogelijk een betere bescherming krijgen tegen het coronavirus. De derde vaccinatie wordt alleen aangeboden aan patiënten waarvan de medisch specialisten vermoeden, of weten, dat ze onvoldoende beschermd zijn na de eerdere twee  vaccinaties. Inmiddels hebben patiënten die hiervoor in aanmerking komen een brief ontvangen.

Wij adviseren patiënten met kanker zich WEL te laten vaccineren. Vanuit praktische overwegingen, adviseren we u om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur.

Ik word binnenkort geopereerd of bestraald, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

Er zijn geen aanwijzingen dat patiënten met kanker met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Wij adviseren patiënten met kanker die bestraald worden / geopereerd worden zich WEL te laten vaccineren.

Waarom registeren we uw coronavaccinatie in uw medisch dossier?

Vanaf donderdag 3 juni gaan we in uw medisch dossier noteren of u wel of niet gevaccineerd bent tegen het coronavirus. En zo ja, wanneer u gevaccineerd bent en met welk vaccin. Een medewerker zal er de komende weken naar vragen als u een afspraak heeft in het AVL. U bent niet verplicht dit door te geven als u dat niet wilt.

 Dit registeren we omdat we het belangrijk vinden dat u de beste zorg en behandeling krijgt. Daarom hebben we een zo goed mogelijk beeld nodig van uw situatie van de patiënt. Hiervoor zijn verschillende gegevens van u nodig zoals medicijngebruik. Vanaf nu ook de vaccinatiestatus. Voorlopig is nog niet bekend of patiënten die gevaccineerd zijn tijdens een behandeling met chemotherapie of immuuntherapie evengoed beschermd zijn. Daarom is voor ons ook de timing van de vaccinatie belangrijk om te weten.

Net als alle andere medische gegevens uit het medisch dossier behandelen we dit zorgvuldig en volgens de privacyrichtlijnen.

Wanneer kan ik een boostervaccinatie halen?

Mensen kunnen de COVID-19-boostervaccinatie halen vanaf 3 maanden na de laatste vaccinatie uit de COVID-19-basisserie (is dus 1e, 2e en 3e vaccinatie). Mensen die na de laatste vaccinatie corona hebben gehad, kunnen de boostervaccinatie halen vanaf 3 maanden nadat ze corona hadden.

Kijk hier voor meer informatie.

Wanneer kan ik de booster halen als ik eerder dit jaar een 3e vaccinatie heb gehad?

Mensen kunnen de COVID-19-boostervaccinatie halen vanaf 3 maanden NA de laatste vaccinatie uit de COVID-19-basisserie (is dus 1e, 2e EN 3e vaccinatie). Mensen die na de laatste vaccinatie corona hebben gehad, kunnen de boostervaccinatie halen vanaf 3 maanden nadat ze corona hadden.

Kijk hier voor meer informatie.

Veelgestelde vragen 3e vaccinatie

Wie komt in aanmerking voor een 3e vaccinatie en krijgt een brief?

In het Antoni van Leeuwenhoek betreft het deze groepen patiënten:

  • Patiënten die onder behandeling zijn van een van onze medisch specialisten en die minder dan 3 maanden voor de COVID-19 vaccinatie chemotherapie en/of immunotherapie kregen;
  • Patiënten die een stamceltransplantatie hebben gehad of behandeld zijn met CAR-T cel therapie;
  • Patiënten die behandeld worden met een bepaalde immuun-onderdrukkende therapie.

Bekijk hier alle groepen geselecteerd door het RIVM.

Welk vaccin is de derde prik?

De 3de vaccinatie voor deze groep mensen bestaat uit een vaccinatie met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). U kunt niet zelf kiezen voor een bepaald merk, u krijgt wat er op dat moment op de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  beschikbaar is. U krijgt dus óf een vaccin van hetzelfde merk als waar u eerder mee bent gevaccineerd, of u krijgt een vaccin van een ander merk. Het is in ieder geval wel altijd een mRNA vaccin.

Lees de bijsluiters van deze vaccins.

Wat wordt bedoeld met minder dan 3 maanden tussen chemotherapie en/of immunotherapie en een COVID-19 vaccinatie?

Voorbeeld ter verduidelijking: stel u kreeg de 1e coronavaccinatie op 1 mei 2021. Dan komt u in aanmerking voor een derde prik, als u in de periode van 1 februari tot 1 mei 2021 een of meerdere keren chemotherapie en/of immunotherapie hebt gehad. 

Waarom kom ik niet aanmerking als ik eerder dan 3 maanden chemotherapie en/of immunotherapie heb gehad?

  • Is uw chemobehandeling en/of immunotherapie meer dan 3 maanden voor de eerste COVID-19 vaccinatie afgerond? Dan komt u niet in aanmerking voor deze derde vaccinatie omdat u dan voldoende afweer opgebouwd zal hebben. Dan is er een redelijke of goede bescherming tegen COVID-19 te verwachten en is een 3e vaccinatie niet nodig.
  • Is uw chemobehandeling en/of immunotherapie na uw 1e en 2e vaccinatie gestart? Dan komt u niet in aanmerking voor deze derde vaccinatie. Dan is er een redelijke of goede bescherming tegen COVID-19 te verwachten en is een 3e vaccinatie niet nodig.

Wanneer krijgt u geen derde prik?

Alle patiënten die niet in de groepen vallen van het RIVM komen niet in aanmerking voor een derde vaccinatie. Uit onderzoek onder patiënten met een afweerstoornis blijkt dat veel patiënten wel een voldoende immuunreactie op de vaccinaties hebben. Dan is er een redelijke of goede bescherming tegen COVID-19 te verwachten en is een 3e vaccinatie niet nodig.

Ik heb meegedaan aan de VOICE studie en daaruit blijkt dat de vaccinaties tegen het coronavirus goed werken tijdens een behandeling met immuuntherapie en/of chemotherapie. Waarom dan toch een 3e vaccinatie?

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd dat bepaalde patiëntengroepen met een ernstige afweerstoornis met een derde vaccinatie mogelijk een betere bescherming krijgen tegen het coronavirus. De 3e vaccinatie wordt alleen aangeboden aan de patiënten waarvan de medisch specialisten vermoeden, of weten, dat ze onvoldoende beschermd zijn na de eerdere 2 vaccinaties. 

Ik weet niet precies wanneer ik mijn chemotherapie en/of immunotherapie heb gehad. Hoe kom ik daarachter?

Dan kunt u contact opnemen met het Antoni van Leeuwenhoek op 020 512 9111.

Waar krijg ik de 3e vaccinatie?

Als u voor deze 3e vaccinatie in aanmerking wilt komen, dan dient u de uitnodiging van de GGD te gebruiken die bij de brief zit voor het maken van een afspraak bij de GGD.

Is een 3e vaccinatie verplicht?

U besluit zelf of u wel of geen 3e vaccinatie wilt nemen.

Ik heb al corona gehad. Heb ik dan nog een 3e vaccinatie nodig?

Ja. Bij mensen die afweerstoornissen hebben, kan de bescherming door een eerdere infectie minder goed zijn dan bij andere mensen. Het is daarom beter om u toch volledig te laten vaccineren, ook als u al COVID-19 hebt gehad. De meeste volwassenen krijgen na een infectie met COVID-19 één vaccinatie. Bij de mensen met afweerstoornissen worden twee vaccinaties geadviseerd om de meest optimale bescherming door vaccinatie te kunnen krijgen. Als u behoort tot de groep patiënten die een uitnodiging ontvangt voor een 3de vaccinatie, is het advies om ook de 3de vaccinatie te halen.

Kan ik vanwege mijn behandeling wel gevaccineerd worden voor de 3e prik?

Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen.

  • Indien u een brief van ons hebt gehad over de 3e vaccinatie en deelneemt aan onze Fase 1 Clinical Research Unit (CRU) vragen wij u eerst contact op te laten nemen met uw behandelteam voordat u de vaccinatie afspreekt.

Hoeveel tijd moet er tussen de tweede en derde prik zitten?

Voor het BioNTech/Pfizer-vaccin wordt een prikinterval van 6 weken gehanteerd tussen de eerste en de tweede prik, voor Moderna 4 weken en voor AstraZeneca 12 weken. 

Waar kan ik zien wanneer ik mijn 1e vaccinatie heb gehad?

U kunt dit zien op uw vaccinatiebewijs dat u heeft gekregen van de GGD. Of u kunt u contact opnemen met de GGD via het landelijke informatienummer 0800 1351.

Wat als ik bij meerdere ziekenhuizen onder behandeling ben?

Bent u bij meerdere ziekenhuizen onder behandeling? Dan kan het zijn dat u een dubbele uitnodiging ontvangt. U kunt dan een van de uitnodigingsbrieven gebruiken voor het maken van een afspraak bij de GGD.