Informatie voor bezoekers en begeleiders

Versoepelingen coronamaatregelen in het Antoni van Leeuwenhoek

Vanaf 25 september 2021 worden de coronamaatregelen in Nederland versoepeld en dat geldt ook voor het Antoni van Leeuwenhoek. We zijn vooral blij dat we onze bezoekregels weer kunnen verruimen en dat er weer meer begeleiders in het AVL welkom zijn. Maar we blijven wel mondneusmasker dragen. Dat geldt voor onze medewerkers, maar ook voor u als patiënt, begeleider of bezoeker. Het virus is niet weg en daarom vragen we u om alert te blijven en niet naar het AVL te komen als u coronagerelateerde klachten zoals een verkoudheid of koorts hebt.

Onze maatregelen in het kort op een rij:

 • Bezoekers en begeleiders zijn weer toegestaan: er mogen weer meer dan 2 bezoekers per 24 uur op bezoek bij een patiënt. Het aantal bezoekers per keer is afhankelijk van de bezoekersregeling per afdeling. Bezoektijd is van 15.30 – 19.30 uur.
 • 1,5 meter is beter: het dringende advies om afstand te blijven houden.
 • Het dragen van een mondneusmasker blijft bestaan: in het Antoni van Leeuwenhoek komen veel patiënten die een zeer kwetsbare gezondheid hebben of mogelijk nog een derde prik krijgen omdat ze, ondanks vaccinatie, onvoldoende beschermd zijn tegen het virus.
 • Telefonisch- of videoconsulten blijven
 • De hygiëneregels blijven belangrijk: was regelmatig uw handen, nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.
 • Heeft u klachten, kom dan niet naar het ziekenhuis: wij vragen patiënten contact op te nemen bij coronagerelateerde klachten. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of de afspraak door kan gaan.
 • Er mogen weer meer personen in de lift:  maar draag wel een mondneusmasker.

Algemene informatie

Is het veilig om naar het Antoni van Leeuwenhoek te komen?

Ja het is veilig om naar ons ziekenhuis te komen. Wij zetten alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden, zoals afstand houden en het dragen van een mondneusmasker.

Is een patiënt met kanker extra kwetsbaar voor corona?

Patiënten met kanker zijn kwetsbaar. In het afgelopen jaar zijn we steeds meer te weten gekomen over kanker en het coronavirus. Patiënten met kanker, met name zij die een vorm van bloedkanker hebben (leukemie of lymfoom), maar ook patiënten met uitzaaiingen zoals bij longkanker of andere kanker, en daar chemotherapie voor krijgen, lopen een groter risico op een ernstiger verloop van een coronavirusinfectie (COVID-19) dan mensen zonder kanker. Het is dan ook van belang dat patiënten met kanker met een van de coronavaccins worden gevaccineerd. Ook de normale maatregelen als handen wassen, 1,5 m afstand houden en mensen met klachten buiten de deur houden, blijven noodzakelijk om de kans op besmetting van patiënten zo klein mogelijk maken.

Ik voel me bezorgd en angstig, wat kan ik hier aan doen?

De uitbraak van het coronavirus kan als erg stressvol ervaren worden. Alle gangbare patronen die ons dagelijks leven structuur en zin geven, raken ontwricht. Iedereen reageert hier anders op. Zo kan het coronavirus gevoelens van angst en onzekerheid oproepen. Juist omdat u zich als patiënt of als naaste al in een onzekere situatie bevindt en (dagelijks) de dreiging van de kanker ervaart, kan de dreiging van het coronavirus dit gevoel van onzekerheid versterken of u zelfs overweldigen. Dit is een normale reactie op een abnormale situatie. Er zijn allerlei reacties mogelijk op psychisch, emotioneel en existentieel vlak, zoals een gevoel van controleverlies, vervreemding en eenzaamheid, vanwege de afname van persoonlijke aandacht en gewone structuren. Ook een onbestemde angst komt voor, te vergelijken met het gevoel tijdens de diagnosestelling, of het voelen van een voortdurende spanning en alertheid, waardoor het niet lukt om tot rust te komen. Andere emoties zijn boosheid (omdat een behandeling is uitgesteld of aangepast vanwege het coronavirus) en zorgen (om zelf ziek te worden of om naasten die besmet zijn geraakt of kunnen raken met het virus).

In deze flyer staan een aantal praktische tips en handvatten over wat u kunt doen bij angst en zorgen:

Bent u patiënt, of naaste van een patiënt, en bent u zeer angstig of loopt u vast in uw angst? Dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Kwaliteit van Leven door een mail te sturen naar ondersteuningsconsulent@nki.nl. De ondersteuningsconsulenten luisteren naar u en denken met u mee over hoe om te gaan met uw situatie. Eventueel verwijzen zij u door voor verdere psychosociale zorg of behandeling.

Informatie over bezoek en begeleiding

Mag ik op bezoek bij een patiënt op de verpleegafdeling?

De bezoekers en begeleidersregeling is weer terug naar normaal. Er mogen weer meer dan 2 bezoekers per 24 uur op bezoek bij een patiënt. Het aantal bezoekers per keer is afhankelijk van de bezoekersregeling per afdeling. Dit geldt ook voor begeleiders die mee komen met een patiënt. Mits bezoekers en begeleiders geen gezondheidsklachten hebben en ze een mondneusmasker dragen.

Bezoektijden: 15:30 - 19:30

Mag ik meekomen met een patiënt die voor een poliklinische afspraak/onderzoek/bestraling komt?

Afspraken voor begeleiders zijn als volgt:

 • Kom niet mee wanneer je last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
 • Hou altijd 1,5 meter afstand en draag een mondneusmasker.
 • Poliklinieken en het Centrum voor Kwaliteit van Leven: Patiënten met een afspraak kunnen worden vergezeld door 1 of meer begeleiders/bezoekers.
 • Dagbehandeling en CRU (Clinical Research Unit): Iedere patiënt mag maximaal 1 begeleider/bezoeker meenemen. We vragen begeleiders/bezoekers zoveel mogelijk te blijven zitten en een mondneusmasker te dragen.
 • OBC (Onderzoek en Behandelcentrum): Patiënten met een afspraak kunnen worden vergezeld door 1 of meer begeleiders/bezoekers.
 • Spoedafdeling: Maximaal 2 begeleiders mogen mee per patiënt.
 • Radiotherapie: Patiënten mogen 1 of meer begeleiders meenemen.
 • Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en het Priklab: Patiënten mogen 1 of meer begeleiders meenemen.

Verder vragen we iedereen die het ziekenhuis bezoekt de hygiëneregels van het RIVM te volgen.

Informatie faciliteiten ziekenhuis

Kunnen we gebruikmaken van de Shuttle Service in het AVL?

Voor patiënten en bezoekers hebben we een gratis shuttle service. Onze chauffeurs rijden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur van de parkeerplaats naar onze hoofdingang en weer terug.

Kan ik iets kopen in het restaurant?

Jazeker. De koffiebar is weer open. en ook het restaurant van Vermaat is weer helemaal open. Volgens de coronaregels van de overheid hoeven we daar geen coronatoegangsbewijs te vragen.