Informatie voor bezoekers en begeleiders

We blijven voorzichtig en houden vast aan bepaalde maatregelen omdat er nog steeds besmettingen zijn en in ons ziekenhuis veel patiënten komen die een zeer kwetsbare gezondheid hebben. We willen hen zo goed mogelijk beschermen.

Er blijven daarom een aantal coronamaatregelen gelden:

Meer dan 2 bezoekers per dag is toegestaan, maar er mogen niet meer dan 2 personen tegelijk in een patiëntenkamer. Bezoekers dragen een medisch mondneusmasker in de patiëntenkamer als ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Bezoektijd kliniek is van 14.30 – 19.30 uur.

Het is voor patiënten die voor een opname of een operatie komen toegestaan om meer dan 1 begeleider mee te nemen. Op sommige afdelingen, zoals de dagbehandeling en radiotherapie gelden afwijkende regels met betrekking tot het aantal begeleiders.

Afspraken voor begeleiders en bezoekers zijn als volgt:

  • Hou altijd 1,5 meter afstand en draag een mondneusmasker als u geen 1,5 meter afstand kunt houden. Mondneusmaskers liggen bij de hoofdingang;
  • We heten u welkom zonder handen schudden. We bedoelen dit niet onvriendelijk, maar we houden vast aan deze maatregel om eventuele overdracht van onder andere virussen en bacteriën te voorkomen.  
  • Kom niet naar het AVL wanneer u klachten heeft die wijzen op corona: zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of verhoging of koorts;
  • Kom niet naar het AVL als u positief bent getest op corona (via zelftest en / of test GGD);
  • Kom niet naar het AVL als u de afgelopen 10 dagen in contact geweest bent met iemand met corona (huisgenoot/partner of nauw contact, mits de coronatest op dag 5 na het laatste contact negatief is);
  • Bent u de afgelopen 10 dagen in het buitenland bent geweest in een gebied met code geel, oranje of rood? Check dan eerst uw reis via deze site en volg het dringende advies van de overheid op voordat u naar het AVL komt.
Verder vragen we iedereen die het ziekenhuis bezoekt de hygiëneregels van het RIVM te volgen.

Algemene informatie

Is het veilig om naar het Antoni van Leeuwenhoek te komen?

Ja het is veilig om naar ons ziekenhuis te komen. Wij zetten alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden, zoals afstand houden en het dragen van een mondneusmasker.

Is een patiënt met kanker extra kwetsbaar voor corona?

Patiënten met kanker zijn kwetsbaar. In het afgelopen jaar zijn we steeds meer te weten gekomen over kanker en het coronavirus. Patiënten met kanker, met name zij die een vorm van bloedkanker hebben (leukemie of lymfoom), maar ook patiënten met uitzaaiingen zoals bij longkanker of andere kanker, en daar chemotherapie voor krijgen, lopen een groter risico op een ernstiger verloop van een coronavirusinfectie (COVID-19) dan mensen zonder kanker. Het is dan ook van belang dat patiënten met kanker met een van de coronavaccins worden gevaccineerd. Ook de normale maatregelen als handen wassen, 1,5 m afstand houden en mensen met klachten buiten de deur houden, blijven noodzakelijk om de kans op besmetting van patiënten zo klein mogelijk maken.

Ik voel me bezorgd en angstig, wat kan ik hier aan doen?

De uitbraak van het coronavirus kan als erg stressvol ervaren worden. Alle gangbare patronen die ons dagelijks leven structuur en zin geven, raken ontwricht. Iedereen reageert hier anders op. Zo kan het coronavirus gevoelens van angst en onzekerheid oproepen. Juist omdat u zich als patiënt of als naaste al in een onzekere situatie bevindt en (dagelijks) de dreiging van de kanker ervaart, kan de dreiging van het coronavirus dit gevoel van onzekerheid versterken of u zelfs overweldigen. Dit is een normale reactie op een abnormale situatie. Er zijn allerlei reacties mogelijk op psychisch, emotioneel en existentieel vlak, zoals een gevoel van controleverlies, vervreemding en eenzaamheid, vanwege de afname van persoonlijke aandacht en gewone structuren. Ook een onbestemde angst komt voor, te vergelijken met het gevoel tijdens de diagnosestelling, of het voelen van een voortdurende spanning en alertheid, waardoor het niet lukt om tot rust te komen. Andere emoties zijn boosheid (omdat een behandeling is uitgesteld of aangepast vanwege het coronavirus) en zorgen (om zelf ziek te worden of om naasten die besmet zijn geraakt of kunnen raken met het virus).

In deze flyer staan een aantal praktische tips en handvatten over wat u kunt doen bij angst en zorgen:

Bent u patiënt, of naaste van een patiënt, en bent u zeer angstig of loopt u vast in uw angst? Dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Kwaliteit van Leven door een mail te sturen naar ondersteuningsconsulent@nki.nl. De ondersteuningsconsulenten luisteren naar u en denken met u mee over hoe om te gaan met uw situatie. Eventueel verwijzen zij u door voor verdere psychosociale zorg of behandeling.

Informatie over bezoek en begeleiding

Mag ik op bezoek bij een patiënt op de verpleegafdeling?

De bezoekersregeling is verruimd. Dit betekent dat er weer meer dan 2 bezoekers per dag op bezoek mogen komen. Maar niet meer dan 2 personen tegelijk in een patiëntenkamer. Voorwaarde is dat bezoekers een medisch mondneusmasker dragen en het masker ophouden in de patiëntenkamer. Zorg dat bezoek niet langskomt met koorts of klachten die wijzen op corona (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.

Bezoektijd is van 15.30 – 19.30 uur.

Meer informatie over onze bezoektijden

Mag ik meekomen met een patiënt die voor een poliklinische afspraak/onderzoek/bestraling komt?

Meer dan 1 begeleider mee

Het is voor patiënten die voor een opname of een operatie komen toegestaan om meer dan 1 begeleider mee te nemen, mits begeleiders geen klachten hebben die wijzen op corona: zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of verhoging of koorts. Begeleiders dragen een mondneusmasker.

Op sommige afdelingen gelden afwijkende regels met betrekking tot het aantal begeleiders.

Polikliniek – Radiotherapie – Onderzoek en Behandelcentrum (OBC):

U mag meer dan 1 begeleider meenemen naar uw afspraak. Wanneer u binnen 1,5 meter van iemand anders zit in de wachtkamer of spreekkamer dan graag een mondneusmasker dragen.  

Radiologie – Nucleaire geneeskunde:

U mag tijdens uw afspraak geen begeleiders meenemen. Dit vanwege de straling. Begeleiders kunnen buiten in de hal of wachtruimte wachten.  Wanneer u binnen 1,5 meter van iemand anders zit in de wachtkamer dan graag een mondneusmasker dragen.  

Dagbehandeling:

U mag niet meer dan 1 begeleider meenemen. Wanneer u binnen 1,5 meter van iemand anders zit dan graag een mondneusmasker dragen.

Afspraken voor begeleiders zijn als volgt:

  • Kom niet naar het AVL wanneer u klachten heeft die wijzen op corona: zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of verhoging of koorts.
  • Kom niet naar het AVL als u positief bent getest op corona (via zelftest en / of test GGD);
  • Kom niet naar het AVL als u de afgelopen 10 dagen in contact geweest bent met iemand met corona (huisgenoot/partner of nauw contact, mits de coronatest op dag 5 na het laatste contact negatief is)
  • Bent u de afgelopen 10 dagen in het buitenland bent geweest in een gebied met code geel, oranje of rood, Check dan eerst uw reis via de site https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ en volg het dringende advies van de overheid op voordat u naar het AVL komt.

Hou altijd 1,5 meter afstand en draag een mondneusmasker.

Verder vragen we iedereen die het ziekenhuis bezoekt de hygiëneregels van het RIVM te volgen.

Informatie faciliteiten ziekenhuis

Kunnen we gebruikmaken van de Shuttle Service in het AVL?

Voor patiënten en bezoekers hebben we een gratis shuttle service. Onze chauffeurs rijden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur van de parkeerplaats naar onze hoofdingang en weer terug.

Kan ik iets kopen in het restaurant?

Jazeker. De koffiebar is weer open. Ook het restaurant van Vermaat is weer helemaal open. Volgens de coronaregels van de overheid hoeven we daar geen coronatoegangsbewijs te vragen.