Informatie voor patiënten

Laatste informatie over corona

In het Antoni van Leeuwenhoek komen veel patiënten die een zeer kwetsbare gezondheid hebben en ondanks vaccinatie onvoldoende beschermd zijn tegen het virus. 

Algemene informatie

Is het veilig om naar het Antoni van Leeuwenhoek te komen?

Ja het is veilig om naar ons ziekenhuis te komen. Wij zetten alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden, zoals 1,5 meter afstand houden. Als dat niet lukt, dragen we een mondneusmasker.

Ben ik als patiënt met kanker extra kwetsbaar?

Patiënten met kanker zijn kwetsbaar. We zijn steeds meer te weten gekomen over kanker en het coronavirus. Patiënten met kanker, met name zij die een vorm van bloedkanker hebben (leukemie of lymfoom), maar ook patiënten met uitzaaiingen zoals bij longkanker of andere kanker, en daar chemotherapie voor krijgen, lopen een groter risico op een ernstiger verloop van een coronavirusinfectie (COVID-19) dan mensen zonder kanker. Het is dan ook van belang dat patiënten met kanker met een van de coronavaccins worden gevaccineerd. Ook de normale maatregelen als handen wassen, 1,5 m afstand houden en mensen met klachten buiten de deur houden, blijven noodzakelijk om de kans op besmetting van patiënten zo klein mogelijk maken.

Ik voel me bezorgd en angstig, wat kan ik hier aan doen?

De uitbraak van het coronavirus kan als erg stressvol ervaren worden. Alle gangbare patronen die ons dagelijks leven structuur en zin geven, raken ontwricht. Iedereen reageert hier anders op. Zo kan het coronavirus gevoelens van angst en onzekerheid oproepen. Juist omdat u zich als patiënt of als naaste al in een onzekere situatie bevindt en (dagelijks) de dreiging van de kanker ervaart, kan de dreiging van het coronavirus dit gevoel van onzekerheid versterken of u zelfs overweldigen. Dit is een normale reactie op een abnormale situatie. Er zijn allerlei reacties mogelijk op psychisch, emotioneel en existentieel vlak, zoals een gevoel van controleverlies, vervreemding en eenzaamheid, vanwege de afname van persoonlijke aandacht en gewone structuren. Ook een onbestemde angst komt voor, te vergelijken met het gevoel tijdens de diagnosestelling, of het voelen van een voortdurende spanning en alertheid, waardoor het niet lukt om tot rust te komen. Andere emoties zijn boosheid (omdat een behandeling is uitgesteld of aangepast vanwege het coronavirus) en zorgen (om zelf ziek te worden of om naasten die besmet zijn geraakt of kunnen raken met het virus).

In deze flyer staan een aantal praktische tips en handvatten over wat u kunt doen bij angst en zorgen:

Bent u patiënt, of naaste van een patiënt, en bent u zeer angstig of loopt u vast in uw angst? Dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Kwaliteit van Leven door een mail te sturen naar ondersteuningsconsulent@nki.nl. De ondersteuningsconsulenten luisteren naar u en denken met u mee over hoe om te gaan met uw situatie. Eventueel verwijzen zij u door voor verdere psychosociale zorg of behandeling.

Moeten mijn zorgverlener, mijn begeleider en ik een mondneusmasker op als ik slechthorend of doof ben en afhankelijk van liplezen?

Als u slechthorend of doof bent en afhankelijk van liplezen, dan kan de zorgverlener een faceshield dragen. Liplezen is dan gewoon mogelijk.

Als u i.v.m. gezondheidsredenen geen mondneusmasker kunt dragen, dan mag deze af in de spreekkamer. Zolang u maar 1,5 meter afstand houdt. U kunt natuurlijk ook een eigen faceshield gebruiken.

Neemt u een begeleider mee? Dan moet de begeleider het gehele bezoek een mondneusmasker dragen. Natuurlijk mag de begeleider ook een eigen faceshield dragen.

Nieuws

Informatie over de behandeling

Wat u moet weten voor een opname of voor een afspraak?

Laat het ons tijdig weten, het liefst een dag van tevoren, als u:

  • klachten heeft die wijzen op corona: zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of verhoging of koorts;
  • positief bent getest op corona (via zelftest en/of test GGD);
  • de afgelopen 10 dagen in contact geweest bent met iemand met corona;
  •  de afgelopen 10 dagen in het buitenland bent geweest in een gebied met code geel, oranje of rood. Check uw reis via deze site.

Neem alleen dan contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak of opname door kan gaan. We nemen eventueel extra maatregelen om besmetting van medepatiënten en medewerkers te voorkomen.

Worden er behandelingen uitgesteld?

We doen ons uiterste best om alle afspraken en operaties door te laten gaan. Echter kan het zijn dat voor enkele patiënten minder urgente ingrepen wat langer op zich laten wachten dan normaal. Minder urgent betekent dat wachten op verantwoorde wijze kan, zonder effecten op de lange termijn. Natuurlijk gaat dit altijd in overleg met de behandelend arts.

Komt u voor een opname of voor een afspraak?

Laat het ons tijdig weten, het liefst een dag van tevoren, als u:

  • klachten heeft die wijzen op corona: zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of verhoging of koorts;
  • positief bent getest op corona (via zelftest en/of test GGD);
  • de afgelopen 10 dagen in contact geweest bent met iemand met corona;
  •  de afgelopen 10 dagen in het buitenland bent geweest in een gebied met code geel, oranje of rood. Check uw reis via deze site.

Neem alleen dan contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak of opname door kan gaan. We nemen eventueel extra maatregelen om besmetting van medepatiënten en medewerkers te voorkomen.

Wanneer is een telefonisch consult/ videoconsult een goed alternatief voor een bezoek aan het AVL?

We hebben tijdens de coronapandemie veel geleerd over de video-consult. Ook patiënten vonden het vaak prettig. Onze behandelaars bekijken welke afspraken telefonisch- of per video kunnen plaatsvinden en welke fysiek in het AVL.

Dit kan vaak heel goed als het gaat om het bespreken van bijwerkingen van de behandeling, de uitslag van een onderzoek over de voortgang van de behandeling door te geven of vragen van patiënten te beantwoorden.

Is het mogelijk om in een studie behandeld te worden?

Ja, de meeste studiebehandelingen in het ziekenhuis kunnen weer worden gegeven zoals voor de coronavirusuitbraak het geval was. In individuele situaties kan uw arts besluiten dat een studiebehandeling nog niet door kan gaan. In dat geval bespreekt uw arts dat met u en legt uit welke alternatieven er zijn.

videostill videoconsulten

Informatie over vaccinatie

Ik krijg immuuntherapie en/of chemotherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

Uit de VOICE-studie (een studie waar het Antoni van Leeuwenhoek aan heeft meegedaan) blijkt dat de meeste patiënten met een tumor in een orgaan of weefsel waarvoor ze een behandeling krijgen met immuuntherapie en/of chemotherapie, een goede respons hebben op het coronavaccin. Patiënten met kanker kunnen daarom tijdens hun behandeling gevaccineerd worden tegen corona en deze vaccinatie is veilig voor hen.

Tegelijkertijd heeft de Gezondheidsraad geadviseerd dat bepaalde patiëntengroepen met een ernstige afweerstoornis met een derde vaccinatie mogelijk een betere bescherming krijgen tegen het coronavirus. De derde vaccinatie wordt alleen aangeboden aan patiënten waarvan de medisch specialisten vermoeden, of weten, dat ze onvoldoende beschermd zijn na de eerdere twee  vaccinaties. Inmiddels hebben patiënten die hiervoor in aanmerking komen een brief ontvangen.

Wij adviseren patiënten met kanker zich WEL te laten vaccineren. Vanuit praktische overwegingen, adviseren we u om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur.

Ik word binnenkort geopereerd of bestraald, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

Er zijn geen aanwijzingen dat patiënten met kanker met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Wij adviseren patiënten met kanker die bestraald worden / geopereerd worden zich WEL te laten vaccineren.

Waarom registeren we uw coronavaccinatie in uw medisch dossier?

Vanaf donderdag 3 juni 2021 registreren we in uw medisch dossier of u wel of niet gevaccineerd bent tegen het coronavirus. En zo ja, wanneer u gevaccineerd bent en met welk vaccin. Een medewerker zal er de komende weken naar vragen als u een afspraak heeft in het AVL. U bent niet verplicht dit door te geven als u dat niet wilt.

Dit registeren we omdat we het belangrijk vinden dat u de beste zorg en behandeling krijgt. Daarom hebben we een zo goed mogelijk beeld nodig van uw situatie van de patiënt. Hiervoor zijn verschillende gegevens van u nodig zoals medicijngebruik. Vanaf nu ook de vaccinatiestatus. Voorlopig is nog niet bekend of patiënten die gevaccineerd zijn tijdens een behandeling met chemotherapie of immuuntherapie evengoed beschermd zijn. Daarom is voor ons ook de timing van de vaccinatie belangrijk om te weten.

Net als alle andere medische gegevens uit het medisch dossier behandelen we dit zorgvuldig en volgens de privacyrichtlijnen.

Informatie faciliteiten ziekenhuis

Kan ik gebruikmaken van de Shuttle Service in het AVL?

Dit kan. De shuttle service rijdt tussen de parkeergarage en de hoofdingang van het AVL en vice versa. Als u slecht er been bent of in een slechte conditie kunt u gebruik maken van de shuttle service.

Kan ik iets kopen in het restaurant?

Jazeker. De koffiebar is weer open. en ook het restaurant van Vermaat is weer helemaal open. Volgens de coronaregels van de overheid hoeven we daar geen coronatoegangsbewijs te vragen.

Second opinion/ doorverwijzing

Kan mijn huisarts of specialist mij doorsturen naar het Antoni van Leeuwenhoek?

Dit kan. Dit is niet anders dan anders. Indien u geen actieve behandeling meer krijgt, maar wel jaarlijks wordt gecontroleerd, en u heeft klachten die mogelijk zouden kunnen passen bij een corona-infectie, dan adviseren wij u eerst met uw huisarts contact op te nemen.

Kan ik voor een second opinion naar het Antoni van Leeuwenhoek komen?

Een second opinion kan net als anders door uw eigen specialist of huisarts worden aangevraagd. 

Kan het AVL mijn behandeling overnemen?

Indien een behandeling in het eigen ziekenhuis niet mogelijk is en niet uitgesteld kan worden, dan kan de eigen specialist overleggen met de specialisten in het AVL om te bespreken of de behandeling in het AVL kan worden overgenomen.

Meer informatie over vaccinaties