Informatie voor patiënten

Versoepelingen coronamaatregelen in het Antoni van Leeuwenhoek

Vanaf 25 september worden de coronamaatregelen in Nederland versoepeld en dat geldt ook voor het Antoni van Leeuwenhoek. We zijn vooral blij dat we onze bezoekregels weer kunnen verruimen en dat er weer meer begeleiders in het AVL welkom zijn. Maar we blijven wel mondneusmasker dragen. Dat geldt voor onze medewerkers, maar ook voor u als patiënt, begeleider of bezoeker. Het virus is niet weg en daarom vragen we u om alert te blijven en niet naar het AVL te komen als u coronagerelateerde klachten zoals een verkoudheid of koorts hebt.

Onze maatregelen op een rij:

•   Bezoekers en begeleiders zijn weer toegestaan
De bezoekers en begeleidersregeling is weer terug naar normaal. Er mogen weer meer dan 2 bezoekers per 24 uur op bezoek bij een patiënt. Het aantal bezoekers per keer is afhankelijk van de bezoekersregeling per afdeling. Dit geldt ook voor begeleiders die mee komen met een patiënt. Mits bezoekers en begeleiders geen gezondheidsklachten hebben en ze een mondneusmasker dragen.

 • 1,5 meter is beter
  De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. De 1,5 meter stickers overal in het AVL laten we daarom nog even zitten.
 • Het dragen van een mondneusmasker blijft bestaan
  We vragen u dringend om een mondneusmasker te blijven dragen. Veel van onze patiënten vinden deze bescherming prettig. In het Antoni van Leeuwenhoek komen veel patiënten die een zeer kwetsbare gezondheid hebben of mogelijk nog een derde prik krijgen omdat ze, ondanks vaccinatie, onvoldoende beschermd zijn tegen het virus. Om hen een veilige toegang tot onze zorg te bieden, houden we vast aan het dragen van een mondneusmasker. Ook onze medewerkers dragen in contact met patiënten nog een mondneusmasker of faceshield. In de spreekkamers en op de balies blijven de plexiglasschermen voorlopig ook ter bescherming staan.
 • Telefonisch- of videoconsulten blijven
  We hebben tijdens de coronapandemie veel geleerd over de video-consult. Ook patiënten vonden het vaak prettig. Onze behandelaars bekijken welke afspraken telefonisch- of per video kunnen plaatsvinden en welke fysiek in het AVL.
 • De hygiëneregels veranderen niet
  Hygiëne blijft heel belangrijk. Dus: was regelmatig uw handen, nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen. Onze medewerkers zullen u ook geen hand geven.
 • Heeft u klachten, kom niet naar het AVL!
  Wij vragen patienten contact op te nemen bij coronagerelateerde klachten. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of de afspraak door kan gaan. Bezoekers en begeleiders die corona gerelateerde klachten of koorts hebben, verzoeken wij om niet naar het AVL te komen.
 • Er mogen weer meer dan 2 personen in de lift
 • Restaurant Vermaat is open zonder coronatoegangsbewijs
  Het restaurant van Vermaat gaat weer helemaal open voor medewerkers, patiënten, begeleiders en bezoekers. Het zitgedeelte van Vermaat is geen geregistreerd restaurantgebied. Dit betekent dat we volgens de regels van de overheid geen coronatoegangsbewijs hoeven te vragen.

Informatie over vaccinatie

Ik ben onder behandeling voor kanker, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die een behandeling met chemotherapie en/of immuuntherapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatienten zich WEL te laten vaccineren. Vanuit praktische overwegingen, adviseren we u om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur.

Ik krijg immuuntherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die een behandeling met immuuntherapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat deze kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatienten die immuuntherapie krijgen zich WEL te laten vaccineren. Vanuit praktische overwegingen, adviseren we u om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur.

Ik krijg chemotherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die een behandeling met chemotherapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat deze kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatienten die met chemotherapie worden behandeld zich WEL te laten vaccineren. Vanuit praktische overwegingen, adviseren we u om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur.

Ik word binnenkort geopereerd, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die een behandeling (inclusief een eventuele operatie) evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat deze kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatiënten die geopereerd moeten worden voor hun ziekte om zich WEL te laten vaccineren.

Ik word bestraald, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die worden evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatienten die bestraald worden zich WEL te laten vaccineren.

Kan mijn behandelend arts in het AVL mij voorrang geven voor een corona vaccinatie?

Het AVL heeft geen invloed op de vaccinatiestrategie. Het Ministerie van VWS bepaalt wie wanneer wordt gevaccineerd. Het RIVM coördineert vervolgens de uitvoering van de vaccinaties. Informatie over de groepen, volgorde en planning van de vaccinaties vindt u op deze website van de Rijksoverheid.

Kan ik bij het AVL worden gevaccineerd als ik bij jullie patiënt bij ben?

Er worden normaal gesproken geen patiënten bij het AVL gevaccineerd. Er zijn enkele uitzonderingen geweest in verband met een specifieke studie {LINK NIEUWS} en een medische hoog-risicogroep {LINK BERICHT}. Deze mensen zijn inmiddels gevaccineerd. Alle andere patiënten zijn of worden nog via het RIVM, de GGD of huisarts opgeroepen voor vaccinatie. Informatie over corona vaccinaties vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Stel dat ik het AstraZeneca vaccin toegediend kan krijgen, is dit dan verstandig?

Patiënten met kanker, met name zij die een vorm van bloedkanker hebben (leukemie of lymfoom), maar ook patiënten met uitzaaiingen zoals bij longkanker of andere kanker, en daar chemotherapie voor krijgen, lopen een groter risico op een ernstiger verloop van een coronavirusinfectie (COVID-19) dan mensen zonder kanker. Het is dan ook van belang dat patiënten met kanker met een van de coronavaccins worden gevaccineerd. Ten aanzien van het AstraZeneca vaccin nemen wij het standpunt in dat u zich boven de 60 jaar met dit vaccin kunt laten vaccineren. Onder de 60 jaar denken wij dat de voordelen ook met het AstraZeneca vaccin opwegen tegen de nadelen, maar dit is nu niet het overheidsadvies. Wij zullen het belang van vaccinatie van kankerpatiënten blijven onderstrepen bij de overheid.

Waarom registeren we uw coronavaccinatie in uw medisch dossier?

Vanaf donderdag 3 juni gaan we in uw medisch dossier noteren of u wel of niet gevaccineerd bent tegen het coronavirus. En zo ja, wanneer u gevaccineerd bent en met welk vaccin. Een medewerker zal er de komende weken naar vragen als u een afspraak heeft in het AVL. U bent niet verplicht dit door te geven als u dat niet wilt.

Dit registeren we omdat we het belangrijk vinden dat u de beste zorg en behandeling krijgt. Daarom hebben we een zo goed mogelijk beeld nodig van uw situatie van de patiënt. Hiervoor zijn verschillende gegevens van u nodig zoals medicijngebruik. Vanaf nu ook de vaccinatiestatus. Voorlopig is nog niet bekend of patiënten die gevaccineerd zijn tijdens een behandeling met chemotherapie of immuuntherapie evengoed beschermd zijn. Daarom is voor ons ook de timing van de vaccinatie belangrijk om te weten.

Net als alle andere medische gegevens uit het medisch dossier behandelen we dit zorgvuldig en volgens de privacyrichtlijnen.

Algemene informatie

Is het veilig om naar het Antoni van Leeuwenhoek te komen?

Ja het is veilig om naar ons ziekenhuis te komen. Wij zetten alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden. Als we als AVL coronavrij blijven, kunnen onze behandelingen en operaties doorgaan.  

We nemen extra maatregelen om verspreiding met het coronavirus te voorkomen. Staat er voor u een afspraak of opname in het AVL gepland? Dan nemen wij een dag van tevoren telefonisch contact met u op met de vraag of u klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of uw afspraak door kan gaan.

Ben ik als patiënt met kanker extra kwetsbaar?

Patiënten met kanker zijn kwetsbaar. In het afgelopen jaar zijn we steeds meer te weten gekomen over kanker en het coronavirus. Patiënten met kanker, met name zij die een vorm van bloedkanker hebben (leukemie of lymfoom), maar ook patiënten met uitzaaiingen zoals bij longkanker of andere kanker, en daar chemotherapie voor krijgen, lopen een groter risico op een ernstiger verloop van een coronavirusinfectie (COVID-19) dan mensen zonder kanker. Het is dan ook van belang dat patiënten met kanker met een van de coronavaccins worden gevaccineerd. Ook de normale maatregelen als handen wassen, 1,5 m afstand houden, bezoek van max 1 persoon en mensen met klachten buiten de deur houden, blijven noodzakelijk om de kans op besmetting van patiënten zo klein mogelijk maken.

Ik voel me bezorgd en angstig, wat kan ik hier aan doen?

De uitbraak van het coronavirus kan als erg stressvol ervaren worden, zeker nu de pandemie nog steeds gaande is en uitzicht op wanneer het voorbij zal zijn onduidelijk is. Alle gangbare patronen die ons dagelijks leven structuur en zin geven, raken ontwricht. Iedereen reageert hier anders op. Zo kan het coronavirus gevoelens van angst en onzekerheid oproepen. Juist omdat u zich als patiënt of als naaste al in een onzekere situatie bevindt en (dagelijks) de dreiging van de kanker ervaart, kan de dreiging van het coronavirus dit gevoel van onzekerheid versterken of u zelfs overweldigen. Dit is een normale reactie op een abnormale situatie. Er zijn allerlei reacties mogelijk op psychisch, emotioneel en existentieel vlak, zoals een gevoel van controleverlies, vervreemding en eenzaamheid, vanwege de afname van persoonlijke aandacht en gewone structuren. Ook een onbestemde angst komt voor, te vergelijken met het gevoel tijdens de diagnosestelling, of het voelen van een voortdurende spanning en alertheid, waardoor het niet lukt om tot rust te komen. Andere emoties zijn boosheid (omdat een behandeling is uitgesteld of aangepast vanwege het coronavirus) en zorgen (om zelf ziek te worden of om naasten die besmet zijn geraakt of kunnen raken met het virus).

In deze flyer staan een aantal praktische tips en handvatten over wat u kunt doen bij angst en zorgen:

Bent u patiënt, of naaste van een patiënt, en bent u zeer angstig of loopt u vast in uw angst? Dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Kwaliteit van Leven door een mail te sturen naar ondersteuningsconsulent@nki.nl. De ondersteuningsconsulenten luisteren naar u en denken met u mee over hoe om te gaan met uw situatie. Eventueel verwijzen zij u door voor verdere psychosociale zorg of behandeling.

Moeten mijn zorgverlener, mijn begeleider en ik een mondneusmasker op als ik slechthorend of doof ben en afhankelijk van liplezen?

Als u slechthorend of doof bent en afhankelijk van liplezen, dan kan de zorgverlener een faceshield dragen. Liplezen is dan gewoon mogelijk.

Als u i.v.m. gezondheidsredenen geen mondneusmasker kunt dragen, dan mag deze af in de spreekkamer. Zolang u maar 1,5 meter afstand houdt. U kunt natuurlijk ook een eigen faceshield gebruiken.

Neemt u een begeleider mee? Dan moet de begeleider het gehele bezoek een mondneusmasker dragen. Natuurlijk mag de begeleider ook een eigen faceshield dragen.

Ik ben onder behandeling bij het Antoni van Leeuwenhoek. Kan ik een verklaring krijgen dat vroegtijdige vaccinatie gewenst is?

In verband met de aankomende coronavaccinatie krijgen we vragen van patiënten of wij als Antoni van Leeuwenhoek een verklaring af kunnen geven dat vroegtijdige vaccinatie gewenst is. We kunnen deze verklaring helaas niet afgeven. Het RIVM bepaalt de richtlijnen voor het toedienen van de vaccinaties, wij volgende deze RIVM richtlijnen.

Nieuws

Informatie over de behandeling

Worden er behandelingen uitgesteld?

De behandelingen gaan door, we nemen wel meer voorzorgsmaatregelen, zoals minder mensen op de polikliniek, vaker telefonische of videoconsulten, minder bezoekers in het ziekenhuis en minder begeleiders mee naar onderzoeken. Ook vragen we mensen voor een onderzoek of een behandeling naar klachten die kunnen passen bij corona.

Als iemand een corona-infectie heeft, wordt een behandeling of operatie uitgesteld. Ook kan een behandeling worden uitgesteld als iemand mogelijk besmet is geraakt. In dat geval zal er een test worden gedaan om te zien of er sprake is van een corona-infectie.

Sommige niet dringende behandelingen (bijvoorbeeld preventieve operaties of cosmetische hersteloperaties) worden ook nog uitgesteld als dat geen invloed heeft op de behandeling van kanker.

Ik word momenteel of binnenkort behandeld (operatie, chemotherapie of immuuntherapie). Gaat dit door?

De behandelingen (als operatie, chemotherapie en immuuntherapie) gaan door. We nemen een dag van tevoren telefonisch contact met u op met de vraag of u klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of de afspraak door kan gaan. Zo nodig treffen we adequate beschermingsmaartregelen. In individuele situaties kan uw dokter besluiten dat het voor u beter is om een behandeling niet door te zetten. Bespreek dat dan met uw eigen behandelaar.

Wanneer is een telefonisch consult/ videoconsult een goed alternatief voor een bezoek aan het AVL?

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, brengen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk terug. Om die reden zetten we poliklinische consulten in veel gevallen om in telefonische consulten/ videoconsulten. Dit kan vaak heel goed als het gaat om het bespreken van bijwerkingen van de behandeling, de uitslag van een onderzoek over de voortgang van de behandeling door te geven of vragen van patiënten te beantwoorden.

Is het mogelijk om in een studie behandeld te worden?

Ja, de meeste studiebehandelingen in het ziekenhuis kunnen weer worden gegeven zoals voor de coronavirus uitbraak het geval was. In individuele situaties kan uw arts besluiten dat een studiebehandeling nog niet door kan gaan. In dat geval zal uw arts dat met u bespreken en uitleggen welke alternatieven er zijn.

videostill videoconsulten
videostill informatiebijeenkomst corona

Online informatiebijeenkomst

U kunt onze online informatiebijeenkomst over corona hier terugkijken. Hierbij worden vragen van patiënten over corona door verschillende specialisten van het AVL behandeld.

Informatie faciliteiten ziekenhuis

Kan ik gebruikmaken van de Shuttle Service in het AVL?

Dit kan. De shuttle service rijdt tussen de parkeergarage en de hoofdingang van het AVL en vice versa. Als u slecht er been bent of in een slechte conditie kunt u gebruik maken van de shuttle service.

Kan ik iets kopen in het restaurant?

Jazeker. Het restaurant en de koffiebar zijn weer open.

Second opinion/ doorverwijzing

Kan mijn huisarts of specialist mij doorsturen naar het Antoni van Leeuwenhoek?

Dit kan. Dit is niet anders dan anders. Indien u geen actieve behandeling meer krijgt, maar wel jaarlijks wordt gecontroleerd, en u heeft klachten die mogelijk zouden kunnen passen bij een corona-infectie, dan adviseren wij u eerst met uw huisarts contact op te nemen.

Kan ik voor een second opinion naar het Antoni van Leeuwenhoek komen?

Een second opinion kan net als anders door uw eigen specialist of huisarts worden aangevraagd. Op dit moment is het echter niet altijd mogelijk om een second opinion te verrichten en we zullen daarom vaker dan gebruikelijk verzoeken afwijzen. In dat geval is het wel altijd mogelijk dat uw eigen specialist telefonisch contact opneemt om te overleggen met een van de specialisten uit het AVL.

Kan het AVL mijn behandeling overnemen?

Indien een behandeling in het eigen ziekenhuis niet mogelijk is en niet uitgesteld kan worden dan kan de eigen specialist overleggen met de specialisten in het AVL om te bespreken of de behandeling in het AVL kan worden overgenomen.