Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Kwaliteit behandeling borstkanker

Emiel Rutgers
“Iedere patiënt is uniek, iedere tumor is uniek, en dus de zorg per patiënt ook”
Prof. dr. Emiel RutgersChirurg

Ons behandelteam

Alle medisch en verpleegkundig specialisten die u in het Antoni van Leeuwenhoek voor uw borstkankerbehandeling ziet, zijn gespecialiseerd in borstkanker (ook wel mammacarcinoom genoemd). Multidisciplinaire teams van o.a. chirurgen, internisten, radiotherapeuten en verpleegkundigen zoeken naar de beste behandelplannen voor elke individuele patiënt. Eerlijke voorlichting over verschillende behandelvormen, de slagingskansen en gevolgen ervan, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Samen met u kijken we welk behandelplan het meest optimaal is. Hierbij houden we rekening met uw wensen, behoeften en omstandigheden. Wij nemen de tijd voor elke patiënt en vinden persoonlijke aandacht en professionele betrokkenheid belangrijk in onze patiëntenzorg.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van borstkankerpatiënten in ons ziekenhuis, de bekwaamheid van onze specialisten, de behandelresultaten, de actuele wachttijden en de laatste ontwikkelingen wat betreft onderzoek naar en behandeling van borstkanker.

Patiëntervaring

Wat betekent het?

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

Waarom belangrijk?

Ervaringen van patiënten over de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek geven ons waardevolle inzichten en bieden ons de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren. Ook kunnen ervaringen van onze patiënten, nieuwe patiënten helpen bij het maken van hun keuze voor een ziekenhuis.

Hoe tot stand gekomen?

Patiëntervaringen worden via online onderzoek continu gemeten. Patiënten kunnen zelf een waardering via onze website achterlaten. Daarnaast worden patiënten regelmatig in het ziekenhuis zelf of via mijnAVL benaderd voor deelname aan patiëntonderzoek.

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten met borstkanker beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

8.6
Deskundigheidi
8.9
Persoonlijke aandachti
8.6
Informatiei
8.3
Vertrouweni
8.8
Mogelijkheid eigen inbrengi
8.6

De rapportcijfers zijn gebaseerd op de waardering van 163 patiënten met borstkanker in de periode van jan. 2016 t/m aug. 2018

Karina SlagtIcoon afspelen
cLl738R8sV0
“Ik kan me nog heel goed herinneren dat de arts zei: 'ik heb er alle vertrouwen in dat wij over tien jaar een kopje thee kunnen drinken samen.'”
Karina SlagtBorstkankerpatiënt

Bekwaamheid

Wat betekent het?

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

Waarom belangrijk?

Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten waar u de best mogelijke zorg ontvangt. Hierbij is de specialisatie en de mate van ervaring belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat naarmate een specialist meer behandelingen voor een bepaalde kankersoort uitvoert, hij meer bekwaam wordt en de kans op een goed resultaat voor de patiënt groter is.

Hoe tot stand gekomen?

Het aantal patiënten dat wordt behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek wordt nauwkeurig geregistreerd. Wanneer vergelijking met landelijke normen en cijfers mogelijk is, tonen we die informatie.

8338 patiënten met borstkanker in het Antoni van Leeuwenhoek

i
7954 behandelde
patiënten i
384 second
opinions i

Deze aantallen zijn gebaseerd op het jaar 2017

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie hebben ontvangen. Per pijler geven wij u inzicht in onze ervaring.

 • Onderverdeling naar soort behandeling
3126patiënten die één of meer soorten behandeling hebben ondergaani
 • 1553behandelingen met medicatie

  Patiënten worden behandeld met medicijnen.

  1553behandelingen met medicatie. Hieronder vindt u de meest voorkomende therapieën
  • 854hormoontherapie

   Bij hormoontherapie (officieel anti-hormonale therapie) is de behandeling gericht op het onderdrukken van de productie van het hormoon oestrogeen.

  • 538chemotherapie

   Chemotherapie is de behandeling van kanker met cytostatica. Dit zijn medicijnen die cellen doden of de celdeling remmen.

  • 251doelgerichte therapie

   Doelgerichte therapie, of targeted therapie, is een behandeling met medicijnen die ingrijpt op specifieke eigenschappen van kankercellen of hun omgeving.

 • 1463radiotherapeutische behandelingen

  Radiotherapie is de bestraling van de tumor. Dit kan zowel uitwendig als inwendig (ook wel brachytherapie genoemd).

  i
  1463radiotherapeutische behandelingen. Hieronder vindt u de meest voorkomende bestralingen
  • 1029Bestraling van borst, borstwand of oksel

   Hierbij wordt de borst, borstwand of oksel bestraald

  • 187palliatieve bestraling

   Dit betreft bestraling waarbij de genezing niet meer mogelijk is. Hierbij wordt een serie bestralingen aangeboden om de tumor zo veel mogelijk te verkleinen. Dit kan klachten verlichten en kwaliteit van leven verhogen.

 • 1217chirurgische behandelingen

  De chirurgische behandeling betreft het operatief verwijderen van de tumor. Dit kan zowel klinisch (ziekenhuisopname) als poliklinisch (dagbehandeling).

  Volumenormi:50i
  1217chirurgische behandelingen. Hieronder vindt u de meest voorkomende operatieve ingrepen
  • 388borstsparende operaties

   Hierbij is de borst bespaard gebleven tijdens de operatie.

  • 318borstamputaties met reconstructie

   Hierbij wordt de borst verwijderd. Tachtig procent van de patiënten heeft binnen dezelfde operatie direct een borstreconstructie ondergaan.

  • 268dermatografie

   Bij dermatografie, ook wel medische tatoeage genoemd, injecteert de plastisch chirurg kleurpigmenten met behulp van tatoeage-apparatuur (bijvoorbeeld bij littekens)

  • 26reconstructie tepelhof

   De plastisch chirurg maakt de tepelhof na met een medische tatoeage.

Behandelresultaten

Wat betekent het?

Patiënten willen graag weten wat de effecten van een behandeling zijn. Is de kanker weg? Hoe is de kwaliteit van leven? Wat is het risico op complicaties? Was er een vermindering van symptomen, klachten en pijn? Wat is het risico op terugkomen van de ziekte?

Waarom belangrijk?

De behandelresultaten geven inzicht in hoe de behandeling is verlopen en wat daarvan de resultaten zijn. Deze resultaten geven de specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en belangrijke informatie om verder te kunnen verbeteren en innoveren.

Hoe tot stand gekomen?

Op dit moment informeren we u over de specifieke overlevingscijfers in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast streven we er naar u op termijn ook te informeren over aantallen complicaties, recidieven (de kans op terugkeer van de tumor) en de ervaren kwaliteit van leven van onze patiënten.

De resultaten van het Antoni van Leeuwenhoek zijn gebaseerd op gegevens van 2015

Sonke Gabe 01
"Behandeling is hier geen protocol, maar een individuele keuze, waarbij dokters en verpleegkundigen de tijd nemen om samen met hun patiënt de beste behandeling te kiezen"
dr. Gabe SonkeInternist
 • Overlevingscijfers

  De overlevingscijfers laten het percentage patiënten zien dat in de jaren na de diagnose nog in leven is.

  Overlevingcijfers borstkanker per stadium

  De overleving van patiënten in verschillende stadia van de ziekte wordt weergegeven in de grafiek hieronder. Deze grafiek laat de behandelresultaten in het Antoni van Leeuwenhoek voor alle stadia zien, van een beginnende kanker (stadium 1) tot uitgezaaide kanker (stadium 4). Patiënten die een groot deel van hun behandeling elders hebben gehad en pas in een latere fase naar het Antoni van Leeuwenhoek zijn verwezen, zijn niet in de grafieken opgenomen (zie toelichting grafiek I).

  In onderstaande grafiek tonen we het overlevingspercentage van patiënten na vijf jaar. De gestippelde lijnen tonen per stadium het landelijk gemiddelde; de doorgetrokken lijnen de overleving van patiënten in het Antoni van Leeuwenhoek. Het is ook mogelijk om op een stadium te klikken zodat alleen deze resultaten zichtbaar zijn.

   
  Grafiek I: Tijd vanaf diagnose in jaren De doorgetrokken lijn toont de resultaten van het Antoni van Leeuwenhoek. De stippellijn toont de landelijke resultaten.

  Overlevingscijfers in de tijd

  Onderstaande grafiek toont aan dat de overleving van patiënten met borstkanker in de loop der jaren is verbeterd. Het gaat hierbij om patiënten die hun hele of gedeeltelijke primaire behandeling (waarbij de behandeling gericht is op genezing) in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad.

  Kwaliteit Borstkanker In De Tijd
  Grafiek II: overleving van patiënten in de loop der jaren

  Toelichting grafiek I

  • De grafiek geeft weer hoe de overleving vanaf de diagnose tot vijf jaar daarna verloopt. De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium). Stadium 1 ziekte betekent een kleine tumor en heeft een veel betere overleving dan stadium 4 waarbij de kanker is uitgezaaid. De grafiek is daarom ook ingedeeld naar stadium.
  • De getoonde informatie betreft patiënten die geheel of gedeeltelijk hun behandeling gericht op genezing (ook wel primaire behandeling genoemd) in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad. Omdat sommige stadia niet zo vaak voorkomen, zijn de gegevens zeer indicatief. Daarom worden alleen gegevens getoond als het gaat om tien of meer patiënten.
  • De doorgetrokken lijn geeft de overleving van patiënten met kanker in een bepaald stadium weer die behandeld zijn in het Antoni van Leeuwenhoek. Deze cijfers zijn geactualiseerd tot 2015. De gestippelde lijnen geeft de landelijke gemiddelde overleving van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) weer. Deze cijfers zijn nog niet landelijk geactualiseerd en betreffen het tijdsvlak tot 2012. Wanneer deze beschikbaar zijn, worden deze aangepast.
  • Veel patiënten worden in een latere fase van hun ziekte naar het Antoni van Leeuwenhoek verwezen. Deze patiënten hebben hun primaire behandeling dan al elders ondergaan en zijn niet meegenomen in deze grafieken. Voor de primaire behandeling worden vaak jongere patiënten met een relatief goede conditie naar ons instituut verwezen. Deze groep heeft per definitie een betere overleving dan patiënten in een slechte conditie.
 • Kwaliteitsregistraties

  De DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) voert kwaliteitsregistraties op het gebied van oncologie. Specifiek voor borstkanker is door de NBCA (Nabon Breast Cancer Audit) een indicatorenrapport opgesteld.

  Het rapport is hier te bekijken. De resultaten van het Antoni van Leeuwenhoek zijn weergegeven met het rode bolletje in de figuren.

   

Wachttijden

Wat betekent het?

Er worden verschillende soorten wachttijden onderscheiden, zoals de wachttijd voor een eerste afspraak op de polikliniek of de wachttijd voor de behandeling. Bij de wachttijd voor een behandeling wordt een onderscheid gemaakt in de wachttijd voor een operatie, radiotherapie en therapie met medicatie.

Waarom belangrijk?

Wachttijden vergroten de angst, onzekerheid en stress die het hebben van kanker toch al met zich meebrengt. In het Antoni van Leeuwenhoek proberen we de wachttijden zo kort mogelijk te houden en vinden we het belangrijk transparant te zijn over onze wachttijden.

Hoe tot stand gekomen?

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand. Voor de eerste afspraak wordt de wachttijd berekend vanaf het moment van inplannen van de afspraak tot de afspraak zelf. Echter voorafgaand aan het inplannen van uw eerste afspraak of second opinion hebben onze artsen gemiddeld 5 werkdagen nodig om uw medische gegevens te beoordelen en eventuele aanvullende gegevens op te vragen. Voor de wachttijd tot behandeling is de getoonde wachttijd de tijd waarin het behandelplan definitief is vastgesteld tot de daadwerkelijke start van de behandeling.

 

11 dagen

U kunt doorgaans binnen elf dagen terecht voor een second opinion

dag

Bij verdenking op borstkanker kunt u met een verwijzing van uw huisarts binnen een werkdag bij ons terecht en heeft u meestal binnen twee uur de diagnose

Deze wachttijden zijn gebaseerd op gegevens van april 2019

6dagen
Eerste afspraak
 

Wachttijd tot de eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen één dag gezien.

Voor (de verdenking van) borstkanker bieden we ook sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

Vaststellen behandelplan
 

Vaststellen behandelplan

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

14-22dagen
Start behandeling
 

Wachttijd tot start behandeling

Onze  patiënten worden gemiddeld binnen onderstaand aantal dagen behandeld: 

1. Radiotherapeutische behandeling:      <21 dagen

2. Chirurgische behandeling:                 <22 dagen

3. Behandeling met medicatie:              <14 dagen

Innovatie

 • _MG_0334.jpg

  Grotere genezingskans met hoge dosischemotherapie?

   
 • DSC0699 Zonder Naam

  Minder verwijdering van positieve okselklieren bij borstkanker door MARI-procedure

   
 • Immuuntherapie bij borstkanker

  Immuuntherapie bij borstkanker

   
 • PAPBI studie

  Minder bestralingsbelasting voor 50 en 60+-vrouwen in PAPBI-studie

   

Meer informatie

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder