Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Kwaliteit behandeling levertumoren en uitzaaiingen in de lever

Kuhlman Koert 02
“Ons multidisciplinaire team heeft uitgebreide kennis en ervaring om alle behandelmogelijkheden van levertumoren te zien en te benutten”
Dr. Koert KuhlmannChirurg

Ons behandelteam

Alle medisch en verpleegkundig specialisten die u in het Antoni van Leeuwenhoek voor uw behandeling van levertumoren en uitzaaiingen in de lever ziet zijn gespecialiseerd in deze vorm van kanker. Multidisciplinaire teams van o.a. chirurgen, internisten, radiotherapeuten, interventieradiologen en verpleegkundigen zoeken naar de beste behandelplannen voor elke individuele patiënt. Eerlijke voorlichting over verschillende behandelvormen, de slagingskansen en gevolgen ervan, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Samen met u kijken we welk behandelplan het meest optimaal is. Hierbij houden we rekening met uw wensen, behoeften en omstandigheden. Wij nemen de tijd voor elke patiënt en vinden persoonlijke aandacht en professionele betrokkenheid belangrijk in onze patiëntenzorg.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van patiënten met levertumoren in ons ziekenhuis, de bekwaamheid van onze specialisten, de behandelresultaten, de actuele wachttijden en de laatste ontwikkelingen wat betreft onderzoek naar en behandeling van levertumoren.

Patiëntervaring

Wat betekent het?

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

Waarom belangrijk?

Ervaringen van patiënten over de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek geven ons waardevolle inzichten en bieden ons de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren. Ook kunnen ervaringen van onze patiënten, nieuwe patiënten helpen bij het maken van hun keuze voor een ziekenhuis.

Hoe tot stand gekomen?

Patiëntervaringen worden via online onderzoek continu gemeten. Patiënten kunnen zelf een waardering via onze website achterlaten. Daarnaast worden patiënten regelmatig in het ziekenhuis zelf of via mijnAVL benaderd voor deelname aan patiëntonderzoek.

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

8.5
Deskundigheidi
8.7
Persoonlijke aandachti
8.5
Informatiei
8.1
Vertrouweni
8.6
Mogelijkheid eigen inbrengi
8.3

De rapportcijfers zijn gebaseerd op de waardering van 798 patiënten in de periode van jan. 2016 t/m aug. 2018

Kwaliteitsvideo leverkankerIcoon afspelen
Qw716guiwas
“Er waren hier nog mogelijkheden van behandeling die in andere ziekenhuizen niet mogelijk waren. Door de succesvolle operatie ziet mijn tijdshorizon er een stuk gunstiger uit. ”
Dhr. StrijbosPatiënt

Bekwaamheid

Wat betekent het?

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

Waarom belangrijk?

Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten waar u de best mogelijke zorg ontvangt. Hierbij is de specialisatie en de mate van ervaring belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat naarmate een specialist meer behandelingen voor een bepaalde kankersoort uitvoert, hij meer bekwaam wordt en de kans op een goed resultaat voor de patiënt groter is.

Hoe tot stand gekomen?

Het aantal patiënten dat wordt behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek wordt nauwkeurig geregistreerd. Wanneer vergelijking met landelijke normen en cijfers mogelijk is, tonen we die informatie.

414 patiënten met levertumoren in het Antoni van Leeuwenhoek

i
397 behandelde
patiënten i
17 second
opinions i

Deze aantallen zijn gebaseerd op het jaar 2017

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijke pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie ontvangen. Per pijler geven wij inzicht in onze ervaring.

 • Onderverdeling naar soort behandeling
150patiënten die één of meer soorten behandeling hebben ondergaani
 • 120chirurgische/ radiologische behandelingen

  Dit betreft zowel de operatieve ingrepen als de behandelingen door middel van interventieradiologie.

  120chirurgische / radiologische behandelingen. Hieronder vindt u de meest voorkomende ingrepen
  • 88chirurgische resectie en ablatie tijdens OK

   Tijdens een operatie wordt de levertumor of uitzaaiingen in de lever verwijderd. Ablatie is de behandeling met behulp van verhitting door gebruik te maken van microgolven (MWA). De ablatie wordt gecombineerd met een resectie.

  • 9ablatie percutaan

   Dit is de behandeling met behulp van verhitting door gebruik te maken van microgolven (MWA). Dit vindt plaats op de afdeling radiologie, door middel van een naald die door de huid heen wordt ingebracht.

 • 39radiotherapeutische behandelingen

  Dit betreft stereotactische bestraling bij uitzaaiingen in de lever.

  i
 • Chemotherapie

  Chemotherapie is vaak onderdeel van de behandeling van uitgezaaide darmkanker. Chemotherapie wordt bij voorkeur bij het ziekenhuis in de buurt gegeven. Binnen het AVL zijn er soms mogelijkheden voor (chemo)behandeling in studieverband.

Behandelresultaten

Wat betekent het?

Patiënten willen graag weten wat de effecten van een behandeling zijn. Is de kanker weg? Hoe is de kwaliteit van leven? Wat is het risico op complicaties? Was er een vermindering van symptomen, klachten en pijn? Wat is het risico op terugkomen van de ziekte?

Waarom belangrijk?

De behandelresultaten geven inzicht in hoe de behandeling is verlopen en wat daarvan de resultaten zijn. Deze resultaten geven de specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en belangrijke informatie om verder te kunnen verbeteren en innoveren.

Hoe tot stand gekomen?

Op dit moment informeren we u over de specifieke overlevingscijfers in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast streven we er naar u op termijn ook te informeren over aantallen complicaties, recidieven (de kans op terugkeer van de tumor) en de ervaren kwaliteit van leven van onze patiënten.

 • Overlevingscijfers

  De overlevingscijfers laten het percentage patiënten zien dat in de jaren na de diagnose nog in leven is.

  Omdat tumoren in de lever en uitzaaiingen in de lever vaak niet de primaire tumor is, zijn de aantallen patiënten hiervoor onvoldoende groot om betrouwbare curves te laten zien.

  Veelal zijn de tumoren een gevolg van dikkedarmkanker. U kunt hier ook naar deze kwaliteitsgegevens gaan.

Wachttijden

Wat betekent het?

Er worden verschillende soorten wachttijden onderscheiden, zoals de wachttijd voor een eerste afspraak op de polikliniek of de wachttijd voor de behandeling. Bij de wachttijd voor een behandeling wordt een onderscheid gemaakt in de wachttijd voor een operatie, radiotherapie en therapie met medicatie.

Waarom belangrijk?

Wachttijden vergroten de angst, onzekerheid en stress die het hebben van kanker toch al met zich meebrengt. In het Antoni van Leeuwenhoek proberen we de wachttijden zo kort mogelijk te houden en vinden we het belangrijk transparant te zijn over onze wachttijden.

Hoe tot stand gekomen?

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand. Voor de eerste afspraak wordt de wachttijd berekend vanaf het moment van inplannen van de afspraak tot de afspraak zelf. Echter voorafgaand aan het inplannen van uw eerste afspraak of second opinion hebben onze artsen gemiddeld 5 werkdagen nodig om uw medische gegevens te beoordelen en eventuele aanvullende gegevens op te vragen. Voor de wachttijd tot behandeling is de getoonde wachttijd de tijd waarin het behandelplan definitief is vastgesteld tot de daadwerkelijke start van de behandeling.

 

dag

U kunt doorgaans binnen twee dagen terecht voor een second opinion

dagen

U kunt doorgaans binnen twee dagen terecht voor sneldiagnostiek

Deze wachttijden zijn gebaseerd op gegevens van april 2019

6dagen
Eerste afspraak
 

Wachttijd tot de eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen één week gezien.

Vaststellen behandelplan
 

Vaststellen behandelplan

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

13-14dagen
Start behandeling
 

Wachttijd tot start behandeling

Onze patiënten worden gemiddeld binnen onderstaand aantal dagen behandeld: 

1. Chirurgische behandeling:                    <13 dagen

2. Radiotherapeutische behandeling:         <14 dagen

3. Interventieradiologische behandeling:    <28 dagen

Innovatie

 • Ipad

  3D kaart van de lever op een Ipad in de operatiekamer

   
 • Beeldgestuurde Therapie

  Multimodale image-guiding

   
 • OKtoekomst

  3D Navigatie systeem voor leverchirurgie

   
 • Mrlinac

  MR linac

   

Meer informatie

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder