Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Kwaliteit behandeling melanoom

John Haanen
“We hebben veel ervaring en kennis op het gebied van melanoom behandeling en bieden ook de mogelijkheid tot deelname aan de laatste onderzoeken”
Prof. dr. John HaanenInternist

Ons behandelteam

Alle medisch en verpleegkundig specialisten die u in het Antoni van Leeuwenhoek ziet voor uw behandeling van melanoom, zijn gespecialiseerd in deze vorm van huidkanker. Multidisciplinaire teams van o.a. chirurgen, internisten, radiotherapeuten en verpleegkundigen zoeken naar de beste behandelplannen voor elke individuele patiënt. Eerlijke voorlichting over verschillende behandelvormen, de slagingskansen en gevolgen ervan, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Samen met u kijken we welk behandelplan het meest optimaal is. Hierbij houden we rekening met uw wensen, behoeften en omstandigheden. Wij nemen de tijd voor elke patiënt en vinden persoonlijke aandacht en professionele betrokkenheid belangrijk in onze patiëntenzorg.

Op deze pagina's kunt u meer lezen over de ervaringen van melanoompatiënten in ons ziekenhuis, de bekwaamheid van onze specialisten, de behandelresultaten, de actuele wachttijden en de laatste innovaties op het gebied van melanoom.

Patiëntervaring

Wat betekent het?

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

Waarom belangrijk?

Ervaringen van patiënten over de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek geven ons waardevolle inzichten en bieden ons de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren. Ook kunnen ervaringen van onze patiënten, nieuwe patiënten helpen bij het maken van hun keuze voor een ziekenhuis.

Hoe tot stand gekomen?

Patiëntervaringen worden via online onderzoek continu gemeten. Patiënten kunnen zelf een waardering via onze website achterlaten. Daarnaast worden patiënten regelmatig in het ziekenhuis zelf of via mijnAVL benaderd voor deelname aan patiëntonderzoek.

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten met melanoom beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

8.8
Deskundigheidi
8.9
Persoonlijke aandachti
8.7
Informatiei
8.6
Vertrouweni
8.8
Mogelijkheid eigen inbrengi
8.6

De rapportcijfers zijn gebaseerd op de waardering van 81 melanoompatiënten in de periode van jan. 2016 t/m aug. 2018

Kwaliteit melanoomIcoon afspelen
t0_cPFrWRqk
“Het gaf mij een veilig gevoel dat iedereen hier veel ervaring heeft met kankerpatiënten, en daardoor weet waar je allemaal mee geconfronteerd kan worden.”
Astrid NollenPatiënt

Bekwaamheid

Wat betekent het?

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

Waarom belangrijk?

Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten waar u de best mogelijke zorg ontvangt. Hierbij is de specialisatie en de mate van ervaring belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat naarmate een specialist meer behandelingen voor een bepaalde kankersoort uitvoert, hij meer bekwaam wordt en de kans op een goed resultaat voor de patiënt groter is.

Hoe tot stand gekomen?

Het aantal patiënten dat wordt behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek wordt nauwkeurig geregistreerd. Wanneer vergelijking met landelijke normen en cijfers mogelijk is, tonen we die informatie.

2439 patiënten met melanoom in het Antoni van Leeuwenhoek

i
2379 behandelde
patiënten i
60 second
opinions i

Deze aantallen zijn gebaseerd op het jaar 2017

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijke pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie ontvangen. Per pijler geven wij inzicht in onze ervaring.

 • Onderverdeling naar soort behandeling
904patiënten die één of meer soorten behandeling hebben ondergaani
 • 533chirurgische behandelingen

  De chirurgische behandeling betreft het operatief verwijderen van de tumor. Dit kan klinisch of poliklinisch (op de dagbehandeling).

  533chirurgische behandelingen. Hieronder vindt u de meest voorkomende operatieve ingrepen
  • 73Schildwachtklier-procedures

   Hierbij wordt de eerste lymfeklier (de schildwachtklier) verwijderd en onderzocht op uitzaaiingen

  • 90klierdissecties

   Dit is het verwijderen van lymfeklieren bij uitzaaiingen.

  • 17perfusies

   Bij een perfusie operatie wordt de bloedcirculatie van een arm of been afgesloten van de rest van het lichaam en wordt het ledemaat gespoeld met speciale hoge dosis chemotherapie.

  • 27oncolytische virale immuuntherapie

   Dit is een behandeling waarbij immuuntherapie wordt gecombineerd met een virus. Dit omdat tumorcellen gevoeliger zijn voor virussen dan gezonde cellen.

 • 428behandelingen met medicatie

  Patiënten worden behandeld met medicijnen.

  428behandelingen met medicatie. Hieronder vindt u de meest voorkomende therapieën
  • 279immuuntherapie

   Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen.

  • 166doelgerichte therapie

   Doelgerichte therapie (ook wel targeted therapie) is een behandeling met medicijnen die de groei en deling van kankercellen blokkeren.

  • 19chemotherapie

   Chemotherapie is de behandeling van kanker met cytostatica. Dit zijn medicijnen die cellen doden of de celdeling remmen.

 • 97radiotherapeutische behandelingen

  Radiotherapie is zelden onderdeel van de primaire behandeling bij melanoom. We bestralen wel bij uitzaaiingen bij melanoom, of op indicatie na operatie.

Behandelresultaten

Wat betekent het?

Patiënten willen graag weten wat de effecten van een behandeling zijn. Is de kanker weg? Hoe is de kwaliteit van leven? Wat is het risico op complicaties? Was er een vermindering van symptomen, klachten en pijn? Wat is het risico op terugkomen van de ziekte?

Waarom belangrijk?

De behandelresultaten geven inzicht in hoe de behandeling is verlopen en wat daarvan de resultaten zijn. Deze resultaten geven de specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en belangrijke informatie om verder te kunnen verbeteren en innoveren.

Hoe tot stand gekomen?

Op dit moment informeren we u over de specifieke overlevingscijfers in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast streven we er naar u op termijn ook te informeren over aantallen complicaties, recidieven (de kans op terugkeer van de tumor) en de ervaren kwaliteit van leven van onze patiënten.

De resultaten van het Antoni van Leeuwenhoek zijn gebaseerd op gegevens van 2015

Akkooi A 01
"Dat wij voor melanoom de nieuwste doelgerichte therapieën, immuuntherapieën en een operatie combineren, is bijzonder"
Dr. Alexander van AkkooiChirurg
 • Overlevingscijfers

  De overlevingscijfers laten het percentage patiënten zien dat in de jaren na de diagnose nog in leven is.

  Overlevingscijfers melanoom per stadium

  De overleving van patiënten in verschillende stadia van de ziekte wordt weergegeven in de grafiek hieronder. Deze grafiek laat de behandelresultaten in het Antoni van Leeuwenhoek voor alle stadia zien, van een beginnende kanker (stadium 1) tot uitgezaaide kanker (stadium 4). Patiënten die een groot deel van hun behandeling elders hebben gehad en pas in een latere fase naar het Antoni van Leeuwenhoek zijn verwezen, zijn niet in de grafieken opgenomen (zie toelichting grafiek I).

  In onderstaande grafiek tonen we het overlevingspercentage van patiënten na vijf jaar. De gestippelde lijnen tonen per stadium het landelijk gemiddelde; de doorgetrokken lijnen de overleving van patiënten in het Antoni van Leeuwenhoek. Het is ook mogelijk om op een stadium te klikken zodat alleen deze resultaten zichtbaar zijn.

   
  Grafiek I: Tijd vanaf diagnose in jaren De doorgetrokken lijn toont de resultaten van het Antoni van Leeuwenhoek. De stippellijn toont de landelijke resultaten.

  Overlevingscijfers in de tijd

  Onderstaande grafiek toont aan dat de overleving van patiënten met melanoom in de loop der jaren redelijk stabiel is gebleven. Het gaat hierbij om patiënten die hun hele of gedeeltelijke primaire behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad.

  Melanoom overlevingscijfer in de tijd maart 2016
  Grafiek II: overleving van patiënten in de loop der jaren

  Toelichting grafiek I

  • De grafiek geeft weer hoe de overleving vanaf de diagnose tot vijf jaar daarna verloopt. De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium). Stadium 1 ziekte betekent een kleine tumor en heeft een veel betere overleving dan stadium 4 waarbij de kanker is uitgezaaid. De grafiek is daarom ook ingedeeld naar stadium.
  • De getoonde informatie betreft patiënten die geheel of gedeeltelijk hun behandeling gericht op genezing (ook wel primaire behandeling genoemd) in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad. Omdat sommige stadia niet zo vaak voorkomen, zijn de gegevens zeer indicatief. Daarom worden alleen gegevens getoond als het gaat om tien of meer patiënten.
  • De doorgetrokken lijn geeft de overleving van patiënten met kanker in een bepaald stadium weer die behandeld zijn in het Antoni van Leeuwenhoek. Deze cijfers zijn geactualiseerd tot 2015. De gestippelde lijnen geeft de landelijke gemiddelde overleving van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) weer. Deze cijfers zijn nog niet landelijk geactualiseerd en betreffen het tijdsvlak tot 2012. Wanneer deze beschikbaar zijn, worden deze aangepast.
  • Veel patiënten worden in een latere fase van hun ziekte naar het Antoni van Leeuwenhoek verwezen. Deze patiënten hebben hun primaire behandeling dan al elders ondergaan en zijn niet meegenomen in deze grafieken. Voor de primaire behandeling worden vaak jongere patiënten met een relatief goede conditie naar ons instituut verwezen. Deze groep heeft per definitie een betere overleving dan patiënten in een slechte conditie.

   

Wachttijden

Wat betekent het?

Er worden verschillende soorten wachttijden onderscheiden, zoals de wachttijd voor een eerste afspraak op de polikliniek of de wachttijd voor de behandeling. Bij de wachttijd voor een behandeling wordt een onderscheid gemaakt in de wachttijd voor een operatie, radiotherapie en therapie met medicatie.

Waarom belangrijk?

Wachttijden vergroten de angst, onzekerheid en stress die het hebben van kanker toch al met zich meebrengt. In het Antoni van Leeuwenhoek proberen we de wachttijden zo kort mogelijk te houden en vinden we het belangrijk transparant te zijn over onze wachttijden.

Hoe tot stand gekomen?

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand. Voor de eerste afspraak wordt de wachttijd berekend vanaf het moment van inplannen van de afspraak tot de afspraak zelf. Echter voorafgaand aan het inplannen van uw eerste afspraak of second opinion hebben onze artsen gemiddeld 5 werkdagen nodig om uw medische gegevens te beoordelen en eventuele aanvullende gegevens op te vragen. Voor de wachttijd tot behandeling is de getoonde wachttijd de tijd waarin het behandelplan definitief is vastgesteld tot de daadwerkelijke start van de behandeling.

 

13 dagen

U kunt gemiddeld binnen dertien dagen terecht voor een second opinion.

dagen

U kunt doorgaans binnen een dag terecht voor sneldiagnostiek.

Deze wachttijden zijn gebaseerd op gegevens van april 2019

7dagen
Eerste afspraak
 

Wachttijd tot eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen één week gezien.

Voor (de verdenking van) huidkanker/ melanoom bieden we ook sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

 

Vaststellen behandelplan
 

Wachttijden vaststellen behandelplan

Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Het betreft hier een verwijzing van een derde partij, niet van patiënten zelf.
Het Antoni van Leeuwenhoek biedt sneldiagnose aan voor patiënten met verdenking op melanoom. Alle onderzoeken die nodig zijn voor het stellen van een diagnose vinden dan plaats op dezelfde dag. Zodra uw (huis)arts u heeft aangemeld, beoordelen wij of u hiervoor in aanmerking komt. U krijgt altijd telefonisch bericht van onze afdeling Poliplanning.

14-22dagen
Start behandeling
 

Wachttijd tot start behandeling

Onze patiënten worden gemiddeld binnen onderstaand aantal dagen behandeld: 

1.  Chirurgische behandeling:               <22 dagen

2. Behandeling met medicatie:             <14 dagen

Innovatie

 • MG 2554

  Onderzoek: operatie toch mogelijk door voorbehandeling?

   
 • TILstudie _11

  Werkt TIL-therapie bij uitgezaaid melanoom beter?

   
 • DSC1137 Zonder Naam

  Veiliger schildwachtklierprocedure hoofdhalsgebied

   
 • HA_Viva Scope 1500

  Beter zicht op melanoom door confocale microscoop

   

Meer informatie

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder