Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Een multidisciplinair team staat voor u klaar

Multidisciplinair team merkelcelkanker

Het Antoni van Leeuwenhoek kent een multidisciplinaire werkwijze. Dat betekent dat alle specialismen die nodig zijn om de juiste diagnose te stellen en de meest effectieve behandeling te geven, zeer nauw met elkaar samenwerken. Zij overleggen gedurende het hele behandeltraject met elkaar over de voortgang van de behandeling. Onze artsen binnen een team zijn veelal gespecialiseerd in een bepaalde tumorsoort waardoor zij beschikken over de laatste stand van zaken op hun eigen vakgebied. Het opleiden van artsen tot medisch specialist behoort tot één van onze kerntaken. Het kan daarom voorkomen dat uw behandeling en/of diagnostiek wordt uitgevoerd door een (oncologisch) specialist in opleiding. Hij/zij werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Iedere patiënt krijgt een vast contactpersoon, deze rol wordt vervuld door de verpleegkundig specialist merkelcelkanker.

van Akkooi, Huid-en melanoom, Chirurgie, Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. A.C.J. (Alexander) van Akkooi

Vanaf 2015 ben ik werkzaam als oncologisch chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik heb me toegelegd op de behandeling van Melanomen en weke delen sarcomen. Als voorzitter van de landelijke Tumor Focus Groep Melanoom en secretaris van de European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Melanoom Groep, ben ik veel betrokken bij initiatieven voor onderwijs, verbetering van de kwaliteit van zorg en wetenschappelijk onderzoek.

Daarbij vind ik het belangrijk om mijn patiënten de meest moderne behandelingen of een combinatie van behandelingen met meerdere specialismen te kunnen bieden. Persoonlijke zorg staat centraal in dit alles. Het AVL is een uitstekende omgeving waarin dit allemaal samen komt.

Afdeling
Chirurgie
Specialisatie
Chirurg

020 512 9111

Close this window
Bruining, Borstkanker, Darmkanker, Prostaatkanker, Huid- en Melanoom, Radiologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Drs. A. (Annemarie) Bruining

Sinds 2010 ben ik radioloog in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik houd mij bezig met de beoordeling van alle beeldvormende technieken, zoals echografie, MRI en CT-scans. Mijn aandachtsgebieden zijn de mammadiagnostiek, MRI van de onderbuik en CT thorax-abdomen, waaronder PET-CT. Samen met urologen en nucleair geneeskundigen doe ik ook stadieringonderzoek bij blaaskanker.

Door de multidisciplinaire teams kunnen we patiënten een optimale behandeling geven. Er is in het Antoni van Leeuwenhoek een bovengemiddelde betrokkenheid bij alle aspecten van het leven van de patiënt. Dat is wat mij betreft uniek.

Afdeling
Radiologie
Specialisatie
Radioloog

020 512 9111

Close this window
Crijns, Huid- en Melanoom, Dermatologie, Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. M.B. (Marianne) Crijns

Voordat ik in 2011 in het AVL terecht kwam, werkte ik 20 jaar in het Rijnland ziekenhuis Leiderdorp. In 1997 ben ik gepromoveerd op dyplastische naevi, mogelijke voorlopers van het melanoom.

Verder ben ik voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (NVPD). Door deze combinatie van de aandachtsgebieden huidoncologie en psychodermatologie, en het kunnen doen van wetenschappelijk onderzoek, voel ik mij aangetrokken tot het Huid en Melanoomcentrum van het AVL. Ik wil graag patiënten zo breed mogelijk behandelen en ondersteunen in alle problematiek die bij huidkanker een rol speelt.

 

Afdeling
Dermatologie
Specialisatie
Dermatoloog

020 512 9111

Close this window
Hamming, Radiotherapie, Huid- en Melanoom Centrum Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

O. (Olga) Hamming-Vrieze

Ik werk sinds 2006 als radiotherapeut in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Door het goede teamwork doe ik dit werk met veel plezier. Ik maak deel uit van de multidisciplinaire teams voor de behandeling van hoofd-halskanker en huidkanker. Binnen deze teams leveren we zorg op maat voor elke patiënt.

Verder ben ik geïnteresseerd in de ontwikkeling van radiotherapeutische technieken zoals 'image guided radiotherapy' (IGRT) en 'adaptive radiotherapy' (ART). Met deze technieken kunnen we tumoren preciezer bestralen en de omliggende organen beter beschermen. Zo kan ik direct bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven voor mijn patiënten.

 

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Van der Hiel, Huid-en Melanoom, Nucleaire Geneeskunde, Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

B. (Bernies) van der Hiel

Als nucleair geneeskundige in het Antoni van Leeuwenhoek ben ik betrokken bij de diagnostiek en behandeling van verschillende tumoren met behulp van radio-actieve stoffen. Mijn aandachtsgebieden zijn melanoom en hoofd-hals oncologie. Hierbij heb ik mij onder andere gespecialiseerd in het opsporen van uitzaaiingen en het evalueren van behandeling met de PET-scan en beeldvorming van poortwachtklieren voorafgaand aan een operatie.

In het Antoni van Leeuwenhoek is de kennis en expertise groot op het gebied van vele tumoren. Medewerkers zijn allemaal erg gemotiveerd om goede patiëntenzorg te leveren en wetenschappelijk vooruitgang te boeken. Als beeldvormend specialist proberen wij naast het leveren van goede patiëntenzorg bij te dragen in wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld door met beeldvorming te kijken naar tumoreigenschappen en te onderzoeken hoe we het individuele behandeltraject van de patiënt kunnen optimaliseren.

Afdeling
Nucleaire Geneeskunde
Specialisatie
Nucleair geneeskundige

020 512 9111

Close this window
Winan van Houdt

Dr. W.J. (Winan) van Houdt

Sinds 2017 werk ik als chirurg-oncoloog in het Antoni  van Leeuwenhoek. Als chirurg heb ik me met name toegelegd op de behandeling van sarcomen, GIST tumoren en desmoid tumoren (fibromatose), alsmede melanomen en andere zeldzamere tumoren. Samen met het gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek sarcoomteam behandel ik weke delen sarcomen in alle delen van het lichaam, inclusief armen en benen, buik, thoraxwand en retroperitoneaal gelegen tumoren.

Na mijn chirurgie-opleiding in het UMC Utrecht en het Antoni van Leeuwenhoek, heb ik mij met een KWF klinisch fellowship verder gespecialiseerd in sarcomen in enkele van de beste oncologische ziekenhuizen ter wereld in Milaan, Toronto en New York. Daarna heb ik als chirurg gewerkt in de sarcoom en melanoom unit in het Royal Marsden Ziekenhuis in London. De grote hoeveelheid kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan pas ik nu toe in het Antoni van Leeuwenhoek.

Omdat het Antoni van Leeuwenhoek oncologische zorg wil leveren op wereldniveau, ben ik betrokken bij diverse internationale samenwerkingen op het gebied van sarcoomonderzoek, onder andere als 'young oncologist' in de sarcomen groep van de European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) en als lid van de Trans-Atlantic retroperitoneal sarcoma working group (TARPSWG).

In het sarcoom en melanoomteam in het Antoni van Leeuwenhoek wordt voor alle patiënten een individueel behandelplan gemaakt, afhankelijk van tumortype en tumor karakteristieken en individuele wensen van de patiënt. De behandeling bestaat meestal uit een operatie, vaak met aanvullende radiotherapie (bestraling) en soms ook met chemotherapie of andere gerichte medicijnen. Ook doe ik met twee collega's regelmatig een geïsoleerde ledemaat perfusie (isolated limb perfusion) voor sarcomen en melanomen, wat maar in drie ziekenhuizen in Nederland mogelijk is. Vanwege dit alles is het Antoni van Leeuwenhoek voor mij de ideale plek in Nederland om hoogstaande zorg te bieden aan sarcoom en melanoom patiënten met de meest moderne behandelstrategieën en met behoud van zoveel mogelijk kwaliteit van leven.

 

Afdeling
Chirurgie
Specialisatie
Chirurg-oncoloog | Melanomen en sarcomen

020 512 9111

Close this window
Janssens, Huid- en Melanoom, Dermatologie, Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. A.S. (Soe) Janssens

Sinds 2012 ben ik als dermatoloog verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek. De dermatologische aandoeningen in dit ziekenhuis zijn anders dan in een gewoon ziekenhuis. Ik zie veel melanomen en andere vormen van huidkanker, maar ook een hoog aantal patiënten met huidbijwerkingen tijdens chemotherapie en andere anti-kankertherapie.

Huidaandoeningen zijn vaak zichtbaar in het gelaat. Daarom wordt bij de therapiekeuze altijd afgewogen wat de beste combinatie geeft van genezing en een cosmetisch mooi eindresultaat. Informatie over verantwoord genieten van de zon geef ik dagelijks omdat dit belangrijk is ter voorkoming van huidkanker. Strikte zonmijding is meestal niet nodig.

Afdeling
Dermatologie
Specialisatie
Dermatoloog

020 512 9111

Close this window
Van der Kleij,  Huid- en Melanoom, Dermatologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

S.M. (Stéphanie ) van der Kleij

Vanaf 2007 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek als oncologieverpleegkundige. Sinds 2011 werk ik als verpleegkundig specialist dermato-oncologie in het huid- en melanoomcentrum. Ik ben gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met huidkanker (basaalcelkanker, plaveiselkanker, melanoom) en controle van moedervlekken. Tevens zie ik patiënten met huidproblemen veroorzaakt door chemotherapie en andere antikankertherapieën.  Een van mijn aandachtsgebieden is (daglicht) photodynamische therapie.

Ik ervaar het werken in het AVL als zeer prettig, onder andere omdat het een klein ziekenhuis is. Er hangt een prettige, rustige sfeer waarin de patiënt centraal staat.

Afdeling
Dermatologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist

020 512 9111

Close this window
Klop, Huid- en Melanoom, Hoofd-halsoncologie en -chirurgie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. W. M. C. (Martin) Klop

Na mijn opleiding tot KNO-arts in Leiden heb ik in het AVL het fellowship hoofd-halsoncologie en -chirurgie gedaan. Sinds 2008 ben ik staflid bij de vakgroep Hoofd-halsoncologie en -chirurgie.

Ons doel is om vanuit multidisciplinair verband optimale zorg te bieden aan patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied. Dit willen wij bereiken door het toepassen van de nieuwste medische technieken en de implementatie van (eigen) onderzoeksresultaten.

Mijn persoonlijke  interesse gaat uit naar de chirurgische behandeling van (non) melanoma in het hoofd-halsgebied,  schildwachtklierprocedures en de (laser)behandeling van kleine larynxcarcinomen. 

Afdeling
Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
Specialisatie
Hoofd-halschirurg

020 512 9111

Close this window
Koenen, Huid-en Melanoom, Medische Oncologie, Apotheek en Klinische farmacologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

A.M. Koenen

Sinds 1997 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Eerst als oncologieverpleegkundige en sinds 2003 als verpleegkundig specialist farmacologie. Ik volg uitbehandelde patiënten die meedoen aan trials. Ik begeleid patiënten op medisch en verpleegkundig gebied en observeer bijvoorbeeld bijwerkingen. Ik zorg dat de studieprocedures goed verlopen en dat alle onderzoeksgegevens juist worden verzameld.

Het is heel bijzonder om aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen mee te werken. Iedereen in het AVL heeft hetzelfde doel: het leveren van zo goed mogelijke zorg aan patiënten.

 

Afdeling
Medische oncologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist

020 512 9111

Close this window
Ter Meulen, Huid- en Melanoom, Dermatologie, Heelkundig Oncologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

S. (Sylvia) ter Meulen

Sinds 2010 werk ik als verpleegkundig specialist in het Huid- en Melanoom Centrum. Samen met een multidisciplinair team ben ik verantwoordelijk voor de zorg van patiënten met een melanoom.Ik ben hun vaste contactpersoon, ik coördineer hun zorg en ik probeer patiënten zo goed mogelijk door hun behandeling heen te loodsen.

Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het beoordelen van verdachte moedervlekken. Patiënten die hier voor het eerst komen, vinden het altijd erg spannend. Gelukkig kan ik hen met goede uitleg en begeleiding al flink op hun gemak stellen.

Afdeling
Dermatologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist Dermatologie

020 512 9111

Close this window
Relyveld,  Huid- en Melanoom,Dermatologie, Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. G.N. (Germaine) Relyveld

Sinds 2009 werk ik als dermatoloog in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik ben gespecialiseerd in kwaadaardige huidtumoren, met speciale aandacht voor melanomen. Met een multidisciplinair team van specialisten en alle dermatologen leiden wij het Huid- en Melanoom Centrum.

De ontwikkeling van dit centrum heeft als voordeel dat nieuwe patiënten op dezelfde dag langs kunnen bij alle nodige specialisten. Wij zetten ons in voor een vroege opsporing en een effectieve behandeling van melanomen.


Afdeling
Dermatologie
Specialisatie
Dermatoloog

020 512 9111

Close this window
Tesselaar, Maag-darm-leverziekten, Medische Oncologie, Neuro-endocriene Tumoren (NET) Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. M.E.T. Tesselaar

Sinds 2008 ben ik als medisch oncoloog verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van hoofd-halstumoren en neuro-endocriene tumoren binnen een multidisciplinair team. Voor de hoofd-halstumorwerkgroep zie ik vooral patiënten die een combinatie ondergaan van bestraling en chemotherapie. Die behandeling is zwaar, maar ik zie dat het ons - mede dankzij onderzoek - ­steeds beter lukt patiënten te genezen.

Het werk als neuroendocriene tumorspecialist doe ik samen met de maag-darm-leverartsen. In 1997 is de "carcinoid" polikliniek opgericht dat nu de naam NET- polikliniek heeft, die in 2011 het prestigieuze predicaat 'Centre of Excellence' heeft behaald. 

 

Afdeling
Medische oncologie
Specialisatie
Internist

020 512 9111

Close this window
Vogel, Longkanker, Nucleaire Geneeskunde Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. W.V. (Wouter) Vogel

Als nucleair geneeskundige is mijn aandachtsgebied het afbeelden van tumoren met PET-scans. Daarbij heb ik mij gespecialiseerd in de ontwikkeling en introductie van nieuwe technieken om deze scans nog nauwkeuriger te kunnen maken. Daarmee kan ook preciezer de juiste behandeling gekozen, en waar nodig bijgestuurd worden.  

Als radiotherapeut werk ik aan het gebruik van PET-scans bij de behandeling met bestralingen. Met deze scans probeer ik bij te dragen aan een nog nauwkeuriger bestraling, door betere informatie beschikbaar te maken over de plaats en uitbreiding van de tumor. Ook wil ik helpen de behandeling te verbeteren door de reactie van tumoren al tijdens de bestraling in beeld te brengen.

 

Afdeling
Nucleaire Geneeskunde
Specialisatie
Nucleair geneeskundige / Radiotherapeut in opleiding

020 512 9111

Close this window
Van der Wiel, Huid-en Melanoom, Pathologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

B.A. (Bart) van de Wiel

Ik werk sinds 2009 als patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Na mijn opleiding tot patholoog in het UMC Utrecht heb ik 12 jaar in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis gewerkt. Mijn aandachtsgebieden zijn tumoren van de huid waaronder melanoom, het hoofd-hals gebied, de borst en gynaecologische tumoren.

Ik ben verder betrokken bij de kwaliteitscontrole van laboratoriumtechnieken. Het AVL vind ik een inspirerende werkomgeving waar ik met veel plezier werk.

 

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog

020 512 9111

Close this window
Zupan-Kajcovski,  Huid- en Melanoom, Dermatologie, Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

B. (Biljana) Zupan-Kajcovski

Sinds 2006 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Dermato-oncologie is een zeer dynamisch vak. De ontwikkelingen gaan de laatste jaren ontzettend snel en dat is belangrijk vanwege de toename van huidkanker.

Wat het werken bij het AVL aantrekkelijk maakt, is het multidisciplinair samenwerken met andere specialisten. Het is efficiënt en prettig, voor de arts en voor de patiënt. Wij streven naar een hoge kwaliteit van zorg, met één gezamenlijk doel: de patiënt zo compleet en zo snel mogelijk verder helpen.

Afdeling
Dermatologie
Specialisatie
Dermatoloog

020 512 9111

Close this window