Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Een multidisciplinair team staat voor u klaar

Multidisciplinair team Nierkanker

Het Antoni van Leeuwenhoek kent een multidisciplinaire werkwijze. Dat betekent dat alle specialismen die nodig zijn om de juiste diagnose te stellen en de meest effectieve behandeling te geven, zeer nauw met elkaar samenwerken. Zij overleggen gedurende het hele behandeltraject met elkaar over de voortgang van de behandeling. Onze artsen binnen een team zijn veelal gespecialiseerd in een bepaalde tumorsoort waardoor zij beschikken over de laatste stand van zaken op hun eigen vakgebied. Het opleiden van artsen tot medisch specialist behoort tot één van onze kerntaken. Het kan daarom voorkomen dat uw behandeling en/of diagnostiek wordt uitgevoerd door een (oncologisch) specialist in opleiding. Hij/zij werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Adriaansz,  Huid- en Melanoom, Dagbehandeling, Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

A.S.V. (Sandra) Adriaansz

Sinds 2007 ben ik als verpleegkundig specialist werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Daarvoor heb ik vele jaren als oncologieverpleegkundige gewerkt op de interne verpleegafdeling en de Dagbehandeling.

Ik ben betrokken bij de behandeling en begeleiding van patiënten met een uitgezaaid melanoom of uitgezaaide nierkanker. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied en worden met regelmaat behandelingen uitgevoerd binnen wetenschappelijk onderzoek. Daardoor komen er meer behandelmogelijkheden voor patiënten met deze ziekten.

Tevens ben ik werkzaam op de afdeling Dagbehandeling, waar patiënten met verschillende kankersoorten hun behandeling krijgen.

 

Afdeling
Dagbehandeling
Specialisatie
Verpleegkundig specialist melanoom, nierkanker

020 512 9111

Close this window
Blank, Huid- en Melanoom,  Medische Oncologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Prof. dr. C.U. (Christian) Blank

Sinds 2007 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarvoor was ik arts en onderzoeker in Duitsland en Amerika. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met uitgezaaid melanoom of niercelkanker. Ik denk dat het immuunsysteem ons sterkste wapen tegen kanker kan zijn. Daarom houd ik mij bezig met onderzoek op dit gebied. Hierbij kijken we of we het immuunsysteem kunnen aanleren kankercellen te herkennen en doden.

Met deze immuuntherapieën en doelgerichte therapieën kunnen wij patiënten helpen en soms zelfs genezen. Ik zet me ervoor in dat zoveel mogelijk patiënten voordeel hebben van deze veelbelovende therapieën. 

 

 

Afdeling
Medische oncologie
Specialisatie
Internist

020 512 9111

Close this window
Bex, Prostaatkanker, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. A. (Axel) Bex

Sinds 1999 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Inmiddels ben ik een van de stafleden op de afdeling Urologie. Ik behandel vanzelfsprekend alle urologische tumoren, maar mijn speciale aandachtsgebied is het niercelcarcinoom. Ook ben ik betrokken bij de ontwikkeling van steeds betere kijkoperaties en robotoperaties voor de kleinere tumoren.

Wat ik heel prettig vind in het AVL zijn de korte lijnen tussen collega's. We hebben allemaal te maken met één soort ziektebeeld en we hebben hetzelfde doel voor ogen. Dat komt de patiëntenzorg enorm ten goede.

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Uroloog

020 512 9111

Close this window
Van Boven, Prostaatkanker, Pathologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. H.H. (Hester) van Boven

Na mijn opleiding tot klinisch patholoog startte ik in 2002 op de afdeling Pathologie. Ik ben gespecialiseerd in de pathologie van tumoren die voorkomen in geslachtsorganen, nieren, urinewegen en weke delen.

Met de microscoop kijk en zoek ik met veel passie naar kenmerken van tumorcellen. Met moleculaire technieken onderzoek ik samen met moleculair biologen of (en zo ja, welke) genen de celgroei van de tumoren bepalen. Zo stel ik met een groot team samen op deze afdeling de diagnose, voorspellen we het verloop, brengen we behandelmogelijkheden voor patiënten in kaart en dragen we bij aan het wetenschappelijk onderzoek naar kanker.

 

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog

020 512 9111

Close this window
Doodemann, Prostaatkanker, Radiotherapie, Physician Assistant Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

B. (Barry) Doodeman

Sinds 1997 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Daar ben ik begonnen als laborant op de bestralingstoestellen en vervolgens heb ik bestralingsplannen en -berekeningen gemaakt.

Sinds 2009 ben ik als physician assistant werkzaam, met als specialisatie de bestraling en begeleiding van urologische patiënten. Daar hoort ook het onder echogeleide plaatsen van goudmarkers in de prostaat bij, zodat we nog nauwkeuriger kunnen bestralen.

Afdeling
Physician Assistant
Specialisatie
Physician assistant Radiotherapie

020 512 9111

Close this window
Haanen, Huid- en Melanoom, Medische Oncologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Prof. Dr. J.B.A.G. (John) Haanen

Sinds 2001 werk ik als internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met uitgezaaid melanoom of niercelkanker. Naast patiëntenzorg ben ik medisch clusterhoofd van de Medisch Oncologische Disciplines en houd ik me met onderzoek bezig, met name op het gebied van het versterken van de eigen afweer tegen kanker. De afgelopen jaren zijn hierin veel ontwikkelingen geweest.

Gelukkig zijn de behandelingsmogelijkheden voor het uitgezaaide melanoom en niercelkanker verbeterd. En hoewel we niet van genezing kunnen spreken, leven patiënten met een uitgezaaid melanoom of niercelkanker gemiddeld langer dankzij de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden. Met het doen van onderzoek probeert mijn team deze overleving nog te verder te verbeteren.

Afdeling
Medische oncologie
Specialisatie
Internist

020 512 9111

Close this window
Heeres, Radiologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Drs. B.C. (Birthe) Heeres

Sinds 2011 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) als radioloog. Ik ben gespecialiseerd in thoraxradiologie en abdominale radiologie.

Als radioloog probeer ik door middel van röntgenonderzoek, echografie, CT-scans en MRI-scans duidelijk te krijgen wat er speelt in een patiënt. Het is voor mij een uitdaging om deze beeldvorming zo goed mogelijk te beoordelen en zo de juiste diagnose te stellen.

Afdeling
Radiologie
Specialisatie
Radioloog

020 512 9111

Close this window
Hendricksen, Prostaatkanker, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. K. (Kees) Hendricksen

Sinds 2014 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben daar na mijn basisopleiding tot uroloog eerst één jaar fellow geweest, en nu staflid. Werken bij het Antoni van Leeuwenhoek betekent reeds interesse voor de gehele oncologische urologie; daarbinnen houd ik mij vooral bezig met blaaskanker, kanker van de hoge urinewegen (urineleider en nierbekken) en nierkanker.

Geen enkele patiënt is hetzelfde en dat betekent dat voor iedere patiënt een unieke aanpak nodig is. Deze aanpak wordt multidisciplinair afgestemd. Ieder overleg heeft zijn eigen experts die zich nog verder hebben gesubspecialiseerd, waardoor wij in staat zijn te handelen volgens de meest recente inzichten en ontwikkelingen. Aan die ontwikkelingen willen wij zelf actief bijdragen, wat kan betekenen dat wij u vragen om deel te nemen aan onderzoek. 

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Uroloog

020 512 9111

Close this window
Horenblas, Prostaatkanker, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Prof. dr. S. (Simon) Horenblas

Na een periode in de tropen, startte ik in 1988 in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ook dat waren tropenjaren aangezien ik de enige uroloog was. Inmiddels zijn we een omvangrijke groep en bestrijken we vrijwel alle aspecten van de urologische oncologie, inclusief de urologische complicaties van oncologische behandelingen.

Door het onderzoek op het gebied van het peniscarcinoom zijn we het referentiecentrum voor die tumor geworden. Hoewel deze ziekte zeldzaam is heeft het geleid tot een groot aantal onderzoekingen, die van belang zijn gebleken voor alle urologische tumoren. Heden ten dage zijn we in Nederland dan ook een verwijzingscentrum voor de chirurgische behandeling van nierkanker, blaaskanker, prostaatkanker, testistumoren en complicaties van oncologische behandelingen in het algemeen. Denk aan fistels en alle door bestraling veroorzaakte complicaties.

Mijn doel is altijd zo rationeel mogelijk te behandelen met de minst mogelijke schade voor de patiënt. Het zoveel mogelijk sparen van normaal weefsel is een belangrijke leidraad voor onze behandeling geweest. Al ons werk wordt voortdurend ondersteund door onderzoek dat uiteindelijk tot een verbetering van de resultaten moet leiden.

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Chirurg

020 512 9111

Close this window
Kalisvaart, Radiotherapie, Physician Assistant Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

R. (Robin) Kalisvaart

Sinds 2003 werk ik op de afdeling Radiotherapie van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik ben begonnen als radiotherapeutisch laborant en vanaf 2007 ben ik me gaan omscholen naar physician assistant. Momenteel houd ik me bezig met de bestraling van patiënten met borstkanker. Daarnaast leg ik me toe op palliatieve bestralingen.

Afdeling
Physician Assistant
Specialisatie
Physician assistant

020 512 9111

Close this window
Kerst, Hemato-oncologie, Medische Oncologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. J.M. (Martijn) Kerst

Na mijn opleiding tot internist en nadien tot hematoloog in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam ben ik in 2000 naar het Antoni van Leeuwenhoek gekomen om mij verder te verdiepen in de hematologie en de oncologie.

Ik ben een breed georiënteerd internist met speciale interesse in lymfomen, uro-genitale tumoren en wekedelen saromen.

Ik heb met volle overtuiging gekozen voor het Antoni van Leeuwenhoek omdat dit ziekenhuis multidisciplinaire zorg biedt voor kankerpatiënten. Door een unieke cultuur van samenwerking kunnen wij onze patiënten optimale opvang, diagnostiek en behandeling bieden.

Afdeling
Medische oncologie
Specialisatie
Internist

020 512 9111

Close this window
Van der Laan, Dagbehandeling, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

E. (Elsbeth) van der Laan

Sinds 2005 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. In september 2011 ben ik gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist en inmiddels ben ik gespecialiseerd in het vakgebied Urologie, waar diverse medicinale behandelingen aan bod komen. Meestal bij patiënten met een uitgezaaide vorm van kanker.

Daarnaast werk ik op de Dagbehandeling. Samen met een team van verpleegkundig specialisten zetten we ons in voor optimale zorg voor patiënten op deze afdeling.
Afdeling
Urologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist, Urologie en Dagbehandeling

020 512 9111

Close this window
Mallo, Huid- en Melanoom, Dagbehandeling, Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

H.A. (Henk) Mallo

Ik werk sinds 2001 als verpleegkundig specialist in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik ben nauw betrokken bij de behandeling en begeleiding van patiënten met uitgezaaid melanoom of uitgezaaide niercelkanker. Deze behandelingen vallen onder immunotherapie of doelgerichte therapieën.

De laatste jaren zijn er veel gunstige ontwikkelingen geweest en daardoor zijn er meer behandelmogelijkheden beschikbaar. Via wetenschappelijk onderzoek blijven we verder zoeken naar nieuwe oplossingen.

Ik werk ook als verpleegkundig specialist op de Dagbehandeling. Deze afdeling wordt dagelijks bezocht door zo'n 65 patiënten.

Afdeling
Dagbehandeling
Specialisatie
Verpleegkundig Specialist

020 512 9111

Close this window
Moonen, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. L.M.F. (Luc) Moonen

Sinds 1986 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Gedurende die jaren ben ik getuige geweest van revolutionaire ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. Ook ontwikkelde ik mezelf van generalist tot zeer gespecialiseerd specialist.

Mijn aandachtsgebieden zijn de urologische oncologie en de brachytherapie. Samen met mijn collega's binnen de multidisciplinaire teams streef ik er dagelijks naar medische topzorg te leveren. De patiënt staat daarbij altijd centraal.


Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Van Muilekom, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

MANP. H.A.M. (Erik) van Muilekom

Vanwege mijn brede interesse in de oncologie ben ik in 1991 begonnen in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). In de loop van de jaren heb ik me verder gespecialiseerd in de urologische oncologie, waarbij prostaatkanker mijn belangrijkste aandachtsgebied is.

De onderlinge betrokkenheid in het AVL en de grote mate van professionaliteit maken het werk heel uitdagend. Ook vind ik het belangrijk dat patiëntenzorg op de eerste plaats komt. Persoonlijke aandacht, respect en een op maat gesneden behandeling en begeleiding gaan hand in hand samen met het AVL.

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist

020 512 9111

Close this window
Van der Poel, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. H.G. (Henk) van der Poel

De ontwikkeling en integratie van nieuwe technieken is een uitdaging in de Nederlandse geneeskunde. Binnen onze afdeling werken we nauw samen met verpleegkundig specialisten om de urologische zorg voor patiënten soepel en duidelijk te laten verlopen. Als uroloog behandel ik twee van de tumoren die in de top vijf voorkomen: prostaatkanker en blaaskanker. Nieuwe ontwikkelingen op dit vlak volgen elkaar snel op. In de dagelijkse praktijk vind ik het belangrijkste doel: patiënten zo goed mogelijk informeren over wat er voor hen mogelijk is.Afdeling
Urologie
Specialisatie
Uroloog

020 512 9111

Close this window
Pos, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. F.J. (Floris) Pos

Sinds 2003 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van urologische tumoren, zoals prostaatkanker en blaaskanker.

Samen met een multidisciplinair team van specialisten zet ik me in voor een effectievere, maar minder belastende behandeling van kanker. Daarnaast ben ik als radiotherapeut betrokken bij de vestiging van het AVL in het Spaarneziekenhuis in Hoofddorp.

Afdeling
Radiotherapie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Close this window
Bas van Rhijn

Dr. B.W.G. (Bas) van Rhijn

Samen met collega-urologen en verpleegkundig specialisten behandel ik patiënten met een urologische tumor, bijvoorbeeld in de prostaat, blaas, nier, zaadbal of penis. Wat betreft onderzoek ben ik vooral geïnteresseerd in blaaskanker.  De multidisciplinaire werkwijze en de toegankelijkheid van medisch specialisten en verpleegkundig personeel zijn in het AVL buitengewoon goed. Dat maakt het werken in dit ziekenhuis plezierig en uitdagend.
Afdeling
Urologie
Specialisatie
Uroloog

020 512 9111

Close this window
Thienen, Huid- en Melanoom, Medische Oncologie, Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. J.V. (Hans) van Thienen

Sinds 2012 ben ik internist in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). In mijn functie heb ik daarbij speciale aandacht voor patiënten met melanoom en nierkanker. Het is mijn doel iedere patiënt de individuele benadering te bieden die het beste past. Niet alleen medisch, maar ook op het gebied van communicatie. Ik denk dat het van groot belang is dat er een goede vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt is.

De ontwikkelingen in de behandeling van kanker gaan snel en het is een uitdaging om patiënten altijd de best passende behandeling aan te bieden. Zo hoop ik een bijdrage te leveren aan een goede kwaliteit van leven.

 

Afdeling
Medische oncologie
Specialisatie
Internist

020 512 9111

Close this window
Tillier, Urologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

C.N. (Corinne) Tillier

Sinds 2010 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Na twee jaar werd ik hier verpleegkundig specialist. Ik heb tijdens mijn loopbaan in Nederland en Frankrijk altijd op de afdeling Oncologie gewerkt en veel ervaring bij Urologie opgedaan. Urologie is een boeiend specialisme. Mijn aandachtsgebieden zijn prostaatkanker, nierkanker en peniskanker. Patiënten de beste zorg en de beste begeleiding geven, is mijn prioriteit. Mijn motto? Ik werk met mijn hart zonder mijn ziel te verliezen.

Afdeling
Urologie
Specialisatie
Verpleegkundig specialist Urologie

020 512 9111

Close this window
Vegt, Nucleaire Geneeskunde Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. E. (Erik) Vegt

In 2011 ben ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) begonnen als nucleair geneeskundige. Ik houd me bezig met alle soorten nucleaire scans, met speciale aandacht voor urologische tumoren (blaas-, prostaat- en peniskanker) en maag-darm-leverkanker.

Om het opsporen van deze en andere tumoren te verbeteren doen we hier veel onderzoek naar nieuwe technieken en nieuwe radioactieve stoffen. Naast diagnostiek heeft ook de behandeling van schildklierkanker met radioactief jodium mijn speciale belangstelling.

Afdeling
Nucleaire Geneeskunde
Specialisatie
Nucleair geneeskundige

020 512 9111

Close this window
Voest.jpg

Dr. E. (Emile) Voest

Sinds 2014 werk ik als internist-oncoloog, onderzoeker en bestuurder in het Antoni van Leeuwenhoek. De combinatie van al  deze functies is een uitdaging maar heeft als groot voordeel dat de vertaalslag van  nieuwe vindingen uit onderzoek naar een betere behandeling van een patiënt heel snel gemaakt kan worden. 

Het is geweldig om dagelijks met gepassioneerde en gedreven mensen te mogen werken in een tijd waar we sterk het gevoel krijgen dat wij de goede kant op gaan in de strijd tegen kanker.

Afdeling
Maag-darm-leveroncologie
Specialisatie
Maag-darm leverarts, medische oncologie

020 512 9111

Close this window
Westerveld-de Zwart, Radiologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. I.M. (Ingrid) de Zwart

Sinds 2010 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik houd me voornamelijk bezig met de radiologie van de buik en mammadiagnostiek. Radiologie is een boeiend vak, omdat we met onze technieken ín de patiënt kunnen kijken, zonder te snijden.

Ik heb bewust gekozen voor het AVL omdat de patiënt hier centraal staat. Ik haal mijn voldoening niet alleen uit het radiologisch werk, maar juist ook uit het geruststellen van nerveuze of angstige patiënten. Bijvoorbeeld door een grondige uitleg te geven over wat ik doe.

 

 

Afdeling
Radiologie
Specialisatie
Radioloog

020 512 9111

Close this window