Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Kwaliteit bij nierkanker

Bex Axel Web
“Door onze multimodale aanpak kunnen wij de overlevingskans van patiënten verbeteren”
Dr. Axel BexUroloog

Ons behandelteam

Alle medisch en verpleegkundig specialisten die u in het Antoni van Leeuwenhoek voor uw behandeling ziet, zijn gespecialiseerd in nierkanker. Multidisciplinaire teams van o.a. urologen, internisten, radiotherapeuten en verpleegkundigen zoeken naar de beste behandelplannen voor elke individuele patiënt. Eerlijke voorlichting over verschillende behandelvormen, de slagingskansen en gevolgen ervan, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Samen met u kijken we welk behandelplan het meest optimaal is. Hierbij houden we rekening met uw wensen, behoeften en omstandigheden. Wij nemen de tijd voor elke patiënt en vinden persoonlijke aandacht en professionele betrokkenheid belangrijk in onze patiëntenzorg.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van patiënten met nierkanker in ons ziekenhuis, de bekwaamheid van onze specialisten, de behandelresultaten, de actuele wachttijden en de laatste ontwikkelingen wat betreft onderzoek naar en behandeling van nierkanker.

Patiëntervaring

Wat betekent het?

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

Waarom belangrijk?

Ervaringen van patiënten over de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek geven ons waardevolle inzichten en bieden ons de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren. Ook kunnen ervaringen van onze patiënten, nieuwe patiënten helpen bij het maken van hun keuze voor een ziekenhuis.

Hoe tot stand gekomen?

Patiëntervaringen worden via online onderzoek continu gemeten. Patiënten kunnen zelf een waardering via onze website achterlaten. Daarnaast worden patiënten regelmatig in het ziekenhuis zelf of via mijnAVL benaderd voor deelname aan patiëntonderzoek.

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

8.5
Deskundigheidi
8.7
Persoonlijke aandachti
8.5
Informatiei
8.1
Vertrouweni
8.6
Mogelijkheid eigen inbrengi
8.3

De rapportcijfers zijn gebaseerd op de waardering van 798 patiënten in de periode van jan. 2016 t/m aug. 2018

Onze kwaliteit van zorg bij nierkankerIcoon afspelen
gcN7-eZbyZo
“Ik heb de zorg als zeer positief ervaren, met veel persoonlijke aandacht en er wordt gezorgd dat je je op je gemakt voelt. ”
Dhr. van BeekPatiënt

Bekwaamheid

Wat betekent het?

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

Waarom belangrijk?

Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten waar u de best mogelijke zorg ontvangt. Hierbij is de specialisatie en de mate van ervaring belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat naarmate een specialist meer behandelingen voor een bepaalde kankersoort uitvoert, hij meer bekwaam wordt en de kans op een goed resultaat voor de patiënt groter is.

Hoe tot stand gekomen?

Het aantal patiënten dat wordt behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek wordt nauwkeurig geregistreerd. Wanneer vergelijking met landelijke normen en cijfers mogelijk is, tonen we die informatie.

761 patiënten met nierkanker in het Antoni van Leeuwenhoek

i
737 behandelde
patiënten i
24 second
opinions i

Deze aantallen zijn gebaseerd op het jaar 2017

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie hebben ontvangen. Per pijler geven wij u inzicht in onze ervaring.

 • Onderverdeling naar soort behandeling
272patiënten die één of meer soorten behandeling hebben ondergaani
 • 115chirurgische behandelingen

  De chirurgische behandeling betreft het operatief verwijderen van de tumor. Dit kan zowel klinisch (ziekenhuisopname) als poliklinisch (dagbehandeling).

  115chirurgische behandelingen. Hieronder vindt u de meest voorkomende operatieve en radiologische ingrepen
  • 17nefrectomie (partieel) m.b.v. een robot

   Dit betreft het gedeeltelijk verwijderen van de nier met behulp van een operatierobot.

  • 17nefrectomie (totaal) d.m.v. robot/ laparoscopische procedure

   Dit betreft het verwijderen van de nier door middel van een kijkoperatie.

  • 11nefrectomie (totaal en partiëel) d.m.v. open procedure

   Dit betreft de totale of gedeelte verwijdering van de nier door middel van een open procedure (snede in flank of buik).

  • 57Microgolf ablaties

   Hierbij wordt een naaldelektrode in de tumor geplaatst. Door deze naald worden microgolven (MWA) geleid waardoor hitte ontstaat en de cellen dood gaan. De behandeling vindt plaats tijdens een partiële nefrectomie (open procedure) of op de afdeling radiologie.

 • 140behandelingen met medicatie

  Patiënten worden behandeld met medicijnen.

  140behandelingen met medicatie. Hieronder vindt u de meest voorkomende therapieën
  • 96doelgerichte therapie

   Doelgerichte therapie, of targeted therapie, is een behandeling met medicijnen die ingrijpt op specifieke eigenschappen van kankercellen of hun omgeving.

  • 56immuuntherapie

   Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen.

Behandelresultaten

Wat betekent het?

Patiënten willen graag weten wat de effecten van een behandeling zijn. Is de kanker weg? Hoe is de kwaliteit van leven? Wat is het risico op complicaties? Was er een vermindering van symptomen, klachten en pijn? Wat is het risico op terugkomen van de ziekte?

Waarom belangrijk?

De behandelresultaten geven inzicht in hoe de behandeling is verlopen en wat daarvan de resultaten zijn. Deze resultaten geven de specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en belangrijke informatie om verder te kunnen verbeteren en innoveren.

Hoe tot stand gekomen?

Op dit moment informeren we u over de specifieke overlevingscijfers in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast streven we er naar u op termijn ook te informeren over aantallen complicaties, recidieven (de kans op terugkeer van de tumor) en de ervaren kwaliteit van leven van onze patiënten.

De resultaten van het Antoni van Leeuwenhoek zijn gebaseerd op gegevens tot 2017

Haanen Web
"Nierkanker is een bijzondere vorm van kanker met soms een zeer traag beloop. Wij verstaan de kunst om niet te vroeg met behandeling te starten"
Prof. dr. John HaanenInternist
 • Overlevingscijfers

  De overlevingscijfers laten het percentage patiënten zien dat in de jaren na de diagnose nog in leven is.

  Overlevingcijfers nierkanker per stadium

  De overleving van patiënten in verschillende stadia van de ziekte wordt weergegeven in de grafiek hieronder. Deze grafiek laat de behandelresultaten in het Antoni van Leeuwenhoek voor alle stadia zien, van een beginnende kanker (stadium 1) tot uitgezaaide nierkanker (stadium 4). Patiënten die een groot deel van hun behandeling elders hebben gehad en pas in een latere fase naar het Antoni van Leeuwenhoek zijn verwezen, zijn niet in de grafieken opgenomen (zie toelichting grafiek I).

  In onderstaande grafiek tonen we het overlevingspercentage van patiënten na vijf jaar. Het is ook mogelijk om op een stadium te klikken zodat alleen deze resultaten zichtbaar zijn. In de grafiek worden alleen punten getoond die gebaseerd zijn op ten minste tien patiënten. Ook worden de landelijke gegevens getoond (door middel van de stippellijn).

  Binnen het Antoni van Leeuwenhoek ligt voor stadia I en II het accent op voorkomen van overbehandeling en een minimaal invasieve aanpak waarmee een overleving word bereikt die vergelijkbaar is met het landelijke gemiddelde. Voor stadia III en IV ligt de nadruk op een unieke multidisciplinaire aanpak met een combinatie bestaande uit chirurgie, medicamenteuze therapie en radiotherapie of ablatie. Daarnaast behandelen we veel patiënten in studieverband en hebben we veel ervaring met toxiciteitsmanagement, waardoor patiënten langer bij ons onder behandeling blijven.

   
  Grafiek I: Tijd vanaf diagnose in jaren De doorgetrokken lijn toont de resultaten van het Antoni van Leeuwenhoek. De stippellijn toont de landelijke (benchmark) resultaten.

  Overlevingscijfers in de tijd

  Onderstaande grafiek toont aan dat de overleving van patiënten met nierkanker in de loop der jaren is verbeterd. Het gaat hierbij om patiënten die hun hele of gedeeltelijke primaire behandeling (waarbij de behandeling gericht is op genezing) in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad.

  Nier
  Grafiek II: overleving van patiënten in de loop der jaren

  Toelichting grafiek I

  • De grafiek toont het verloop van de relatieve overleving vanaf de diagnose tot vijf jaar daarna, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en jaar van diagnose. Deze relatieve overleving is een benadering van de ziekte-specifieke overleving. Daardoor kan de relatieve overleving soms toenemen in de tijd of zelfs oplopen tot boven 100%.
  • De overleving van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium).  Stadium 1 ziekte betekent een kleine tumor en heeft een veel betere overleving dan stadium 4, waarbij de kanker is uitgezaaid. Daarom is de grafiek ingedeeld naar stadium. Omdat sommige stadia niet zo vaak voorkomen, zijn de gegevens slechts indicatief en worden in de grafiek alleen punten getoond die gebaseerd zijn op ten minste tien patiënten.
  • De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van patiënten die hun diagnose gekregen hebben in de periode 2008-2012. Bovendien moeten ze het belangrijkste gedeelte van hun behandeling (ook wel primaire behandeling genoemd) geheel of gedeeltelijk in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad.
  • Veel patiënten worden in een latere fase van hun ziekte naar het Antoni van Leeuwenhoek verwezen. Deze patiënten hebben hun primaire behandeling dan al elders ondergaan en zijn niet meegenomen in deze grafiek.
  • De landelijke gegevens komen vanuit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR; tot 2017). Deze worden getoond door middel van de stippellijn. 

Wachttijden

Wat betekent het?

Er worden verschillende soorten wachttijden onderscheiden, zoals de wachttijd voor een eerste afspraak op de polikliniek of de wachttijd voor de behandeling. Bij de wachttijd voor een behandeling wordt een onderscheid gemaakt in de wachttijd voor een operatie, radiotherapie en therapie met medicatie.

Waarom belangrijk?

Wachttijden vergroten de angst, onzekerheid en stress die het hebben van kanker toch al met zich meebrengt. In het Antoni van Leeuwenhoek proberen we de wachttijden zo kort mogelijk te houden en vinden we het belangrijk transparant te zijn over onze wachttijden.

Hoe tot stand gekomen?

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand. Voor de eerste afspraak wordt de wachttijd berekend vanaf het moment van inplannen van de afspraak tot de afspraak zelf. Echter voorafgaand aan het inplannen van uw eerste afspraak of second opinion hebben onze artsen gemiddeld 5 werkdagen nodig om uw medische gegevens te beoordelen en eventuele aanvullende gegevens op te vragen. Voor de wachttijd tot behandeling is de getoonde wachttijd de tijd waarin het behandelplan definitief is vastgesteld tot de daadwerkelijke start van de behandeling.

 

21 dagen

U kunt doorgaans binnen eenentwintig dagen terecht voor een second opinion

dagen

U kunt doorgaans binnen zeven dagen terecht voor sneldiagnostiek

Deze wachttijden zijn gebaseerd op gegevens van april 2019

10dagen
Eerste afspraak
 

Wachttijd tot de eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen één week gezien.

Vaststellen behandelplan
 

Vaststellen behandelplan

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

14-51dagen
Start behandeling
 

Wachttijd tot start behandeling

Onze patiënten worden gemiddeld binnen onderstaand aantal dagen behandeld: 

1. Chirurgische behandeling:                 <51 dagen

2. Behandeling met medicatie:              <14 dagen

Innovatie

 • Multimodale Therapie

  Multimodale therapie

   
 • Translationeel Onderzoek Naar Immuuntherapie

  Translationeel onderzoek naar immuuntherapie

   
 • Minimaal Invasieve Niersparende Chirurgie

  Minimaal invasieve niersparende chirurgie in combinatie met beeldvormende technologie

   
 • Klinische Studies

  Klinische studies met meest nieuwe medicamenteuze therapie

   

Meer informatie

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder