header e-health 2
123

E-health jaaroverzicht 2020 (intern)

In februari is er in Nederland vier weken lang aandacht voor slimme zorg en innovatie. Iedere week staat slimme zorg en innovatie centraal in één regio. Deze week is onze regio aan de beurt. Een mooi moment om stil te staan bij wat het AVL doet om de zorg nog slimmer en patiëntvriendelijker te maken.

Vandaag een overzicht van een paar mooie eHealth projecten die in 2020 zijn uitgevoerd. Meer weten over deze projecten? De komende week lichten we elke dag één van deze projecten uit.

Verhalenvijver

Verhalenvijver

Sinds januari kunnen patiënten en naasten bij de verhalenvijver in de centrale hal ontdekken hoe je kunt leven met en na kanker. Mensen delen via interactieve verhalen hun ervaringen, emoties problemen en klachten.
mijnAVL op tablet
52 procent

Gebruik MijnAVL

Meer dan de helft van de patiënten in het AVL gebruikt MijnAVL tijdens hun zorgtraject.

6300

Aantal patiënten

Iedere maand loggen er 6300 patiënten in op MijnAVL

VR bril

VR brillen

De afdeling pijnpoli heeft het afgelopen jaar onderzocht of en hoe VR brillen kunnen worden ingezet voor patiënten met pijnklachten. In 2021 start de pilot om in de kliniek te testen wat het effect is van de VR brillen.

Bedside tablets

Wil je de tablets live zien? Vraag er naar bij één van de medewerkers van de kliniek.

Bedside terminals

Bedside tablets

Sinds februari is naast ieder bed op de verpleegetages een tablet te vinden. Hierop kan de patiënt televisie kijken, radio luisteren, internetten, MijnAVL openen of inloggen op de eigen streamingsdiensten (als Netflix).