Eerste patiënt met 68Gallium-PSMA Cerenkov-technologie afgebeeld

24 jun 2019 09:47

Na een jaar van uitgebreid vooronderzoek is het Antoni van Leeuwenhoek afgelopen week van start gegaan met het toepassen van een nieuwe technologie voor prostaatkankerchirurgie. Deze technologie, genaamd 68Gallium-PSMA Cerenkov  Imaging, maakt gebruik van 68Gallium-PSMA, een radioactief middel dat reeds klinisch wordt gebruikt om voorafgaand aan de operatie prostaatkanker af te beelden met behulp van een PET/CT-scan.

Met behulp van de nieuwe technologie is het nu ook mogelijk om kankercellen tijdens de operatie in beeld te brengen. 68Gallium-PSMA Cerenkov  Imaging is namelijk een afbeeldingstechniek die licht, uitgezonden door 68Gallium-PSMA, detecteert met een zeer gevoelige camera. Dit licht (genaamd Cerenkov-straling) is met het blote oog niet zichtbaar, maar wel met het LightPath®-systeem dat is ontwikkeld door Lightpoint Medical Ltd. Hierdoor is het mogelijk verwijderde prostaatkankercellen nog tijdens de operatie af te beelden en daarmee de snijranden van de verwijderde prostaat direct te beoordelen. Indien op de Cerenkov- afbeelding de snijranden inadequaat zijn kan de chirurg mogelijk extra tumorweefsel wegsnijden met als doel een tweede operatie of aanvullende radiotherapie te voorkomen. Zo'n heroperatie of aanvullende radiotherapie komt op dit moment voor bij ongeveer 25% van de patiënten die een prostaatkankeroperatie ondergaan.

Betere kwaliteit

Henk van der Poel, uroloog in het Antoni van Leeuwenhoek: "De techniek, wanneer bewezen in een grotere groep patiënten, kan de kwaliteit van de prostaatverwijdering significant verbeteren. Niet alleen kunnen we nog beter omliggend weefsel, zoals zenuwen, sparen. Ook maakt de snelle en potentieel nauwkeurige afbeelding van het snijvlak tijdens de operatie een meer gerichte behandeling van eventueel achtergebleven kankercellen mogelijk omdat we ze nog tijdens de operatie kunnen verwijderen." 

Studie

Het is voor het eerst in Nederland dat deze innovatieve techniek tijdens een kankeroperatie wordt toegepast. Als onderdeel van een klinische studie worden de resultaten van de Cerenkov-afbeeldingen vergeleken met de uitslag van de patholoog die na de operatie beoordeelt of snijranden wel of geen tumorcellen bevatten. Enkele weken voor de operatie wordt op basis van een 68Gallium-PSMA PET/CT scan bepaald of er genoeg opname van het 68Gallium-PSMA in de tumor is. Op de operatiekamer wordt vervolgens het 68Gallium-PSMA geïnjecteerd en zodra de prostaat verwijderd is wordt deze afgebeeld met het LightPath®-systeem.