Promotie Julian de Ruiter: nieuwe genen ontdekt voor borstkanker

23 mei 2019

Bio-informaticus Julian de Ruiter ontdekte samen met twee andere promovendi een aantal nog onbekende genen die een rol spelen bij invasief lobulair carcinoom, een vorm van borstkanker. Vier van die genen spelen samen een rol in een biologisch proces, wat zou kunnen wijzen op mogelijke nieuwe therapieën op maat voor deze vorm van borstkanker. Hij is 22 mei gepromoveerd aan de Universiteit Leiden bij promotor Jos Jonkers en co-promotor Lodewyk Wessels.

Kanker wordt veroorzaakt door mutaties in genen. Als artsen en onderzoekers weten welke genen dat zijn, kunnen ze op zoek gaan naar doelgerichte therapieën. Maar we weten nog lang niet welke van de vele mutaties in een cel er echt toe doen en we kennen nog lang niet alle driver genes van kanker.  Andere PhD-studenten gaan nu de mechanismen achter de gevonden driver genes verder uitdiepen.

Computationele analyses

Julian de Ruiter deed voor zijn promotie onderzoek naar twee soorten borstkanker: invasief lobulair carcinoom (ILC) en triple negatieve borstkanker (TNBC). Hij probeerde samen met zijn collega's uit te zoeken welke genen een rol spelen in de ontwikkeling van deze borstkankers en in het ontstaan van therapieresistentie tegen doelgerichte behandelingen. Julian was vooral verantwoordelijk voor de computationele analyses, waarbij hij nauw samenwerkte met biologen.

Titel proefschrift: Using mouse models to uncover genes driving tumorigenesis and therapy resistance in human breast cancer.

Overkoepelende vragen:

  • Hoe ontwikkelen we therapie op maat voor borstkanker
  • Hoe voorkomen we resistentie tegen doelgerichte geneesmiddelen?