Aantal medewerkers afdeling Bloedafname positief getest op corona

17 sep 2020 08:01

Op de afdeling Bloedafname van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) is een aantal medewerkers positief getest op het coronavirus. De kans op besmetting van patiënten wordt zeer klein geacht.


Deze medewerkers zijn -conform het coronapreventiebeleid van het AVL- direct getest toen zij lichte klachten vertoonden. De positief geteste medewerkers waren al thuis in afwachting van hun testuitslagen.

De besmettingen zijn hoogstwaarschijnlijk ontstaan van medewerker op medewerker. De kans op besmetting van patiënten die de afdeling Bloedafname hebben bezocht is minimaal. Op de Bloedafname gaat het om kort contact tussen medewerker en patiënt. En vanaf het begin van de coronaperiode in maart zijn beschermende maatregelen getroffen om besmetting medewerker-patiënt en vice versa te voorkomen. Er zijn plexiglas schermen aangebracht in de prikcabines zodat er geen direct contact is. De wachtruimtes zijn verruimd zodat daar de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden. Begeleiders van patiënten worden gevraagd in de centrale hal van het ziekenhuis te wachten.

Patiënten en bezoekers kunnen nog steeds met een gerust hart ons ziekenhuis bezoeken. Want het AVL heeft een strikt coronapreventiebeleid. Patiënten die voor opname komen of voor een afspraak op de afdelingen Radiologie, Radiotherapie, Dagbehandeling en OBC of patiënten die voor het eerst op de polikliniek komen, worden daags tevoren gebeld met de vraag of zij klachten hebben gerelateerd aan corona. Zo ja dan wordt hen gevraagd de afspraak als dat mogelijk is te verplaatsen. Verder worden alle patiënten, bezoekers, begeleiders bij binnenkomst getemperatuurd.

De medewerkers Bloedafname zonder klachten dragen nu uit voorzorg een mondneusmasker tijdens hun werk. De continuïteit van de bloedafnames is gewaarborgd.

Veelgestelde vragen naar aanleiding van positieve coronabesmettingen medewerkers afdeling Bloedafname

Ik heb bloed geprikt op de Bloedafname afdeling, kan ik dan besmet zijn geraakt?

De kans op besmetting van patiënten die op de afdeling Bloedafname zijn geweest is minimaal. Op de Bloedafname gaat het om kort contact tussen medewerker en patiënt. En vanaf het begin van de coronaperiode in maart zijn beschermende maatregelen getroffen om besmetting medewerker-patiënt en vice versa te voorkomen. Er zijn plexiglas schermen aangebracht in de prikcabines zodat er geen direct contact is. De wachtruimtes zijn verruimd zodat daar de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden. Begeleiders van patiënten worden gevraagd in de centrale hal van het ziekenhuis te wachten.

Ik ben ongerust, er is laatst bloed bij mij afgenomen. Wat moet ik doen?

We kunnen ons heel goed voorstellen dat u ongerust bent. Echter de kans op besmetting tijdens bloedafname is minimaal. Op de Bloedafname gaat het om kort contact tussen medewerker en patiënt. En vanaf het begin van de coronaperiode in maart zijn beschermende maatregelen getroffen om besmetting medewerker-patiënt en vice versa te voorkomen. Er zijn plexiglas schermen aangebracht in de prikcabines zodat er geen direct contact is. De wachtruimtes zijn verruimd zodat daar de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden. Begeleiders van patiënten worden gevraagd in de centrale hal van het ziekenhuis te wachten.

Mocht u griepachtige klachten krijgen, of smaak-en reukverlies, maak dan een afspraak om u te laten testen. Ga alleen naar buiten voor de test en blijf thuis tot na de uitslag. Heeft u klachten en een afspraak in het AVL? Neem dan contact op met uw behandelend arts via het algemene nummer: 020 5129 111.

Kan ik wel bloed laten prikken op de Bloedafname afdeling?

Ja u kunt gerust en veilig naar de Bloedafname afdeling komen en gewoon bloed laten prikken. Alle medewerkers van de afdeling Bloedafname – die geen klachten hebben - dragen nu uit voorzorg een chirurgisch mondneusmasker tijdens hun werk. Verder zijn er, vanaf het begin van de coronaperiode, de volgende beschermende maatregelen getroffen om besmetting te voorkomen: er zijn plexiglas schermen aangebracht in de prikcabines zodat er geen direct contact is. De wachtruimtes zijn verruimd zodat daar de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden. Begeleiders van patiënten worden gevraagd in de centrale hal van het ziekenhuis te wachten.

Kan ik nog wel naar het Antoni van Leeuwenhoek komen?

Ja het is veilig om naar ons ziekenhuis te komen. We nemen extra maatregelen om verspreiding met het coronavirus te voorkomen. Staat er voor u een afspraak bij de afdelingen Radiologie, Radiotherapie, OBC of Dagbehandeling of een opname in het AVL gepland? Dan nemen wij een dag van tevoren telefonisch contact met u op met de vraag of u klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of uw afspraak door kan gaan. Bij de hoofdingang is een zogenaamde corona-balie ingericht, waar patiënten en bezoekers wordt gevraagd naar luchtwegklachten en/of koorts en waar we de temperatuur van patiënten en bezoekers opnemen met speciale infrarood thermometers.

Waarom heeft het AVL, mij als patiënt, hier niet over geïnformeerd?

De kans op besmetting tijdens bloedafname is minimaal. Dit is met infectiepreventie experts besproken. Op de Bloedafname gaat het om kort contact tussen medewerker en patiënt. Vanaf het begin van de coronaperiode in maart zijn beschermende maatregelen getroffen om besmetting medewerker-patiënt en vice-versa te voorkomen. Er zijn plexiglas schermen aangebracht in de prikcabines zodat er geen direct contact is. De wachtruimtes zijn verruimd zodat daar de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden. Begeleiders van patiënten worden gevraagd in de centrale hal van het ziekenhuis te wachten.

Waarom dragen medewerkers op de afdeling Bloedafname maskers?

De medewerkers Bloedafname - zonder klachten -  dragen nu uit voorzorg een chirurgisch mondneusmasker tijdens hun werk.

Is het verstandig als patiënt om zelf een mondmasker te dragen?

Het AVL heeft een strikt coronapreventiebeleid. We nemen alle maatregelen om verspreiding met het coronavirus te voorkomen. Wilt u een mondmasker dragen omdat u zich veiliger voelt, dan staat u vrij om dat te doen. 

Ben je als kankerpatiënt extra kwetsbaar voor het coronavirus?

Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met kanker meer kans hebben om een infectie met het coronavirus te krijgen en ook niet dat een corona-infectie ernstiger verloopt bij mensen met kanker.

Wel is het zo dat een corona-infectie vaker ernstig verloopt bij mensen boven de 60 jaar en bij mensen met andere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, longziekten en overgewicht. Voor iedereen is het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden, handen te wassen en bij klachten van koorts, hoesten en kortademigheid thuis te blijven. Patiënten met kanker moeten bij klachten contact opnemen met hun huisarts of het ziekenhuis.

Waar kan ik terecht met andere vragen?

Heeft u een andere vraag of bent u ongerust dan kunt u contact opnemen met Centrum Patienteninformatie: 020 5129111