Is corona extra bedreiging voor kankerpatiënten? | Myriam Chalabi in De Telegraaf

9 apr 2020 16:31

In de rubriek Spreekuur in De Telegraaf beantwoordt een specialist elke week algemene vragen van lezers over het coronavirus. Deze week beantwoord onze internist-oncoloog Myriam Chalabi de vraag: ’Welke gevolgen heeft het coronavirus voor mij als kankerpatiënt? Ik maak me zorgen over mijn gezondheid en behandeling.’

Internist-oncoloog Myrian Chalabi: „Het is begrijpelijk dat u zich als kankerpatiënt in deze tijd extra zorgen maakt over uw gezondheid. Vooral patiënten die chemo- of immuuntherapie krijgen, kunnen zieker worden van het virus dan gezonde personen. Als medisch specialisten proberen wij de risico’s voor patiënten daarom zoveel mogelijk te beperken. Hierbij maken we afwegingen tussen de risico’s op een verminderde afweer en de mogelijke winst die een behandeling zou opleveren.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw arts voorstelt een andere kuur te gebruiken, een kuur over te slaan of een behandeling uit te stellen. Dit wordt alleen gedaan als de medisch specialisten denken dat de kanker zo nog steeds goed behandeld kan worden. Ook proberen wij het aantal ziekenhuisbezoeken zo klein mogelijk te houden om zo kans op besmetting tegen te gaan. Dit betekent dat een consult vaker telefonisch of per video verloopt en controles soms worden uitgesteld. Als het medisch verantwoord is, kan het ook zijn dat een operatie wordt uitgesteld. Uw eigen medisch specialist of verpleegkundige zal met u bespreken wat dit voor u betekent en samen met u besluiten wat voor u het beste is.

Alle medisch specialisten blijven steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als Antoni van Leeuwenhoek behandelen en opereren wij nog steeds, maar we hanteren wel strenge maatregelen om het virus buiten te deur te houden. Wij hebben met de ziekenhuizen in de regio kunnen afspreken dat coronapatiënten die daarvoor een behandeling nodig hebben daar terechtkunnen, zodat wij ruimte houden voor de eventuele overname van patiënten met kanker die niet-uitstelbare zorg nodig hebben. Dit gaat altijd in overleg met de behandelend arts van de patiënt. Hebt u vragen over uw behandeling, neem dan altijd contact op met uw behandelend arts.”