Onze zorg in coronatijd

19 okt 2020 16:41

Bent u onder behandeling in ons ziekenhuis of heeft u een afspraak op de polikliniek? Of verwijst uw huisarts u naar ons ziekenhuis? U kunt gewoon naar ons ziekenhuis komen, mits u geen klachten heeft die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus. Wij doen er alles aan om onze zorg tijdens deze tweede coronagolf toegankelijk te houden voor al onze patiënten. Eventueel met behulp van andere ziekenhuizen in onze regio.

Online bijeenkomst met vragen over corona en kanker

Er heerst veel onzekerheid bij patiënten met kanker en we krijgen dan ook veel vragen. Heeft u vragen over kanker in deze tijd van corona? Volgende week woensdag 21 oktober organiseren we van 19.00 tot 20.00 uur een online informatiebijeenkomst. Een panel met deskundigen van het Antoni van Leeuwenhoek is dan live aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Meer informatie en inschrijven.

Coronamaatregelen

Bij een bezoek aan ons ziekenhuis staat de veiligheid voor u, en onze medewerkers, voorop. Wij nemen diverse maatregelen om het coronavirus buiten de deur te houden. Zoals minder mensen op de polikliniek, vaker telefonische of videoconsulten, minder bezoekers in het ziekenhuis en minder begeleiders mee naar onderzoeken. Ook vragen we mensen naar klachten die kunnen passen bij corona voorafgaand aan uw onderzoek of behandeling. En meten we bij iedereen de temperatuur bij binnenkomst. Dit alles om te zorgen dat alle behandelingen en operaties door kunnen gaan.

Veelgestelde vragen

Is het veilig om naar het Antoni van Leeuwenhoek te komen?

Ja het is veilig om naar ons ziekenhuis te komen. Wij zetten alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden. Als we als AVL coronavrij blijven, kunnen onze behandelingen en operaties doorgaan.  

We nemen extra maatregelen om verspreiding met het coronavirus te voorkomen. Staat er voor u een afspraak of opname in het AVL gepland? Dan nemen wij een dag van tevoren telefonisch contact met u op met de vraag of u klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of uw afspraak door kan gaan.

Ben ik als patiënt met kanker extra kwetsbaar?

Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met kanker meer kans hebben om een infectie met het coronavirus te krijgen en ook niet dat een corona-infectie ernstiger verloopt bij mensen met kanker.

Wel is het zo dat een corona-infectie vaker ernstig verloopt bij mensen boven de 60 jaar en bij mensen met andere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, longziekten en overgewicht. Voor iedereen is het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden, handen te wassen en bij klachten van koorts, hoesten en kortademigheid thuis te blijven. Patiënten met kanker moeten bij klachten contact opnemen met hun huisarts of het ziekenhuis.

Ik voel me bezorgd en angstig, wat kan ik hier aan doen?

De uitbraak van het coronavirus kan als erg stressvol ervaren worden, zeker nu de pandemie nog steeds gaande is en uitzicht op wanneer het voorbij zal zijn onduidelijk is. Alle gangbare patronen die ons dagelijks leven structuur en zin geven, raken ontwricht. Iedereen reageert hier anders op. Zo kan het coronavirus gevoelens van angst en onzekerheid oproepen. Juist omdat u zich als patiënt of als naaste al in een onzekere situatie bevindt en (dagelijks) de dreiging van de kanker ervaart, kan de dreiging van het coronavirus dit gevoel van onzekerheid versterken of u zelfs overweldigen. Dit is een normale reactie op een abnormale situatie. Er zijn allerlei reacties mogelijk op psychisch, emotioneel en existentieel vlak, zoals een gevoel van controleverlies, vervreemding en eenzaamheid, vanwege de afname van persoonlijke aandacht en gewone structuren. Ook een onbestemde angst komt voor, te vergelijken met het gevoel tijdens de diagnosestelling, of het voelen van een voortdurende spanning en alertheid, waardoor het niet lukt om tot rust te komen. Andere emoties zijn boosheid (omdat een behandeling is uitgesteld of aangepast vanwege het coronavirus) en zorgen (om zelf ziek te worden of om naasten die besmet zijn geraakt of kunnen raken met het virus).

In deze flyer staan een aantal praktische tips en handvatten over wat u kunt doen bij angst en zorgen:

Bent u patiënt, of naaste van een patiënt, en bent u zeer angstig of loopt u vast in uw angst? Dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Kwaliteit van Leven door een mail te sturen naar ondersteuningsconsulent@nki.nl. De ondersteuningsconsulenten luisteren naar u en denken met u mee over hoe om te gaan met uw situatie. Eventueel verwijzen zij u door voor verdere psychosociale zorg of behandeling.

Worden er behandelingen uitgesteld?

De behandelingen gaan door, we nemen wel meer voorzorgsmaatregelen, zoals minder mensen op de polikliniek, vaker telefonische of videoconsulten, minder bezoekers in het ziekenhuis en minder begeleiders mee naar onderzoeken. Ook vragen we mensen voor een onderzoek of een behandeling naar klachten die kunnen passen bij corona en meten we bij iedereen de temperatuur bij binnenkomst.

Als iemand een corona-infectie heeft, wordt een behandeling of operatie uitgesteld. Ook kan een behandeling worden uitgesteld als iemand mogelijk besmet is geraakt. In dat geval zal er een test worden gedaan om te zien of er sprake is van een corona-infectie.

Sommige niet dringende behandelingen (bijvoorbeeld preventieve operaties of cosmetische hersteloperaties) worden ook nog uitgesteld als dat geen invloed heeft op de behandeling van kanker.

Kan ik voor een second opinion naar het Antoni van Leeuwenhoek komen?

Een second opinion kan net als anders door uw eigen specialist of huisarts worden aangevraagd. Op dit moment is het echter niet altijd mogelijk om een second opinion te verrichten en we zullen daarom vaker dan gebruikelijk verzoeken afwijzen. In dat geval is het wel altijd mogelijk dat uw eigen specialist telefonisch contact opneemt om te overleggen met een van de specialisten uit het AVL.

Kan het AVL mijn behandeling overnemen?

Indien een behandeling in het eigen ziekenhuis niet mogelijk is en niet uitgesteld kan worden dan kan de eigen specialist overleggen met de specialisten in het AVL om te bespreken of de behandeling in het AVL kan worden overgenomen.