Fusie METC’s AVL, Prinses Máxima Centrum en UMC Utrecht

10 nov 2021 12:42

De METC’s van Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het UMC Utrecht gaan de krachten bundelen om mensgebonden onderzoek kwalitatief goed, onafhankelijk en toekomstbestendig te beoordelen.

De Medisch Ethische Toetsingscommissies (METC’s) beoordelen medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen de reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Aan deze beoordelingen worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld en gelden strenge doorlooptijden. Aanleiding voor de fusie is de European Clinical Trial Regulation die 1 februari 2022 in werking treedt. Deze wet stelt aanvullende eisen op het gebied van kwaliteit, rapportage en doorlooptijden als het gaat om geneesmiddelenonderzoek. Om klaar te zijn voor een Europees speelveld hebben de raden van bestuur van AVL, Prinses Máxima Centrum en UMC Utrecht groen licht gegeven om de twee METC’s die er nu zijn voor de drie instellingen, namelijk METC Utrecht en METC Stichting Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, te fuseren tot één METC.

Voordelen
Door de krachten te bundelen verwachten de drie centra voordelen te bereiken waardoor zij hun positie op het gebied van (toetsing van) onderzoek verder kunnen verstevigen. Als gevolg van deze samenwerking zal de expertise (met name op gebied van oncologisch geneesmiddelenonderzoek) van de METC groeien. De METC kan zich verder specialiseren op het gebied van de beoordeling van (kinder) oncologisch onderzoek. Verwacht wordt dat de gezamenlijke METC beter in staat zal zijn om te anticiperen op toekomstige (Europese) wet- en regelgeving.

Fusie per 1 januari 2022
De intentieverklaring is in april 2021 ondertekend door de drie Raden van Bestuur. In de afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Het streven is om per 1-1-2022 één METC operationeel te hebben die onderzoeken beoordeelt voor de drie aangesloten instellingen. Daarbij zullen er drie verschillende kamers ontstaan: een gespecialiseerde oncologiekamer, een geneesmiddelen kamer en een algemene kamer. Commissieleden van de drie instellingen zullen vanuit hun expertise in diverse kamers participeren, waardoor de kwaliteit en onafhankelijkheid van de beoordeling geborgd wordt.

Algemeen voorzitter
Door de fusie zal er een METC ontstaan die jaarlijks tussen de 150 en 200 onderzoeken beoordeelt. Mede door de grootte en door de veranderingen die de komende jaren worden verwacht, komt er een algemeen voorzitter die leiding gaat geven aan de METC en aan de kamervoorzitters. Het secretariaat dat de METC zal ondersteunen, zal bestaan uit 14-17 personen en zal worden aangestuurd door een manager.

Verandering
Voor onderzoekers zal de grootste verandering voortkomen uit de inwerkingtreding van de ECTR. Die stelt strikte eisen aan doorlooptijden en reactietijden. De fusie van de METC’s is juist gericht op het optimaal ondersteunen van deze doorlooptijden. Mensgebonden onderzoek zal onder de ECTR primair via de CCMO worden ingediend, waarbij de CCMO de METC aanwijst om het protocol te beoordelen.