Uitnodiging derde coronavaccinatie voor specifieke groep patiënten

8 okt 2021 13:55

Halverwege volgende week versturen we brieven naar patiënten die vanwege hun behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek mogelijk in aanmerking komen voor een 3e vaccinatie tegen het coronavirus. Bepaalde patiëntengroepen met een ernstige afweerstoornis kunnen met een derde vaccinatie mogelijk een betere bescherming krijgen tegen het coronavirus. Dit advies kwam in september van de Gezondheidsraad. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ziekenhuizen in Nederland gevraagd om patiënten een uitnodiging te sturen voor een derde vaccin bij de GGD.

In het Antoni van Leeuwenhoek gaat het om deze groepen patiënten:

• Patiënten die onder behandeling zijn van een van onze medisch specialisten en die minder dan 3 maanden voor een COVID-19 vaccinatie chemotherapie en/of immunotherapie kregen;
• Patiënten die een stamceltransplantatie hebben gehad of behandeld zijn met CAR-T cel therapie;
• Patiënten die met sterke afweer-onderdrukkende medicatie (immuunsuppressiva) worden behandeld.

Brief voor derde prik van ziekenhuis. Prik bij de GGD

Iedereen die voor een derde prik in aanmerking komt, ontvangt eind volgende week (rondom 15 oktober) een brief van het Antoni van Leeuwenhoek. Het is niet nodig hiervoor naar het ziekenhuis te bellen. Patiënten kunnen na ontvangst van de brief een afspraak maken bij de GGD.

Waarom een derde prik?

Vaccinatie tegen corona werkt ook bij mensen met een ernstige afweerstoornis, maar soms minder goed. Omdat corona voor deze groep extra risicovol kan zijn, is goede vaccinatie belangrijk. Bij sommige patiënten zijn twee vaccinaties hiervoor onvoldoende. Zij hebben te weinig afweer opgebouwd. In dit geval kan een derde vaccinatie de immuniteit verbeteren. Kijk op de website van de RIVM om te kijken om welke specifieke patiëntgroepen het gaat.

Vragen?

Het RIVM heeft vragen en antwoorden opgesteld over het derde vaccin.
Ook op onze website hebben we veelgestelde vragen en antwoorden over dit derde vaccin.

Heeft u na het lezen van deze vragen en antwoorden van het RIVM én het ontvangen en lezen van de brief nog specifieke vragen? Neem dan contact op met de GGD via het landelijke informatienummer 0800 1351. Ook kunt u contact opnemen met het Antoni van Leeuwenhoek op 020 512 9111.