Zorgmedewerkers gevaccineerd maar coronamaatregelen blijven van kracht

19 mei 2021 09:49

Zorgmedewerkers gevaccineerd maar coronamaatregelen blijven van kracht

De afgelopen twee weken hebben nagenoeg alle medewerkers die werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg (daarmee bedoelen we medewerkers die binnen 1,5 meter van de patiënt een zorghandeling uitvoeren, dus een verpleegkundige, arts maar ook een laborant bij de radiologie) in het Antoni van Leeuwenhoek hun eerste vaccinatie gehad. Deze groep medewerkers heeft in grote getale gehoor gegeven aan de vaccinatieoproep.

Coronamaatregelen blijven van kracht

Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 7 miljoen vaccinaties tegen corona gezet en worden steeds meer mensen gevaccineerd. Het kabinet verwacht dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu snel verder af zal nemen. Echter dit betekent helaas niet dat we de coronamaatregelen zoals beperking van bezoek en begeleiders, houden van voldoende afstand en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen af kunnen bouwen. Gevaccineerde medewerkers zijn weliswaar beter beschermd tegen het coronavirus maar besmetting is niet uitgesloten. We willen onze patiënten optimaal beschermen en volgen het landelijke beleid als het gaat om het versoepelen van de coronamaatregelen.