1000 patiënten geïncludeerd in studie naar geneesmiddeldosering op maat bij kankerpatiënten

28 nov 2022 14:50

‘Er is een enorme mijlpaal bereikt: 1000 patiënten zijn geïncludeerd in onze studie naar geneesmiddeldosering bij kankerpatiënten,’ vertelt Maud van der Kleij arts-onderzoeker en promovenda van de studie. Samen met promovenda Marinda Meertens en PI dr. Neeltje Steeghs en prof. dr. Alwin Huitema werkt Maud aan deze TDM-studie wat staat voor Therapeutic Drug Monitoring.

TDM Studie
Op de foto van links naar rechts: apotheker-onderzoeker Marinda Meertens, Prof. dr. Alwin Huitema, arts-onderzoeker Maud van der Kleij en dr. Neeltje Steeghs

Overdosering en onderdosering

‘In deze studie meten we de hoeveelheid geneesmiddel in het bloed van patiënten. Er zijn op dit moment 23 verschillende orale antikankerbehandelingen die onderzocht worden. Het gaat om geneesmiddelen die gebruikt worden bij diverse soorten kanker. Op basis van de hoeveelheid geneesmiddel in het bloed, wordt de dosering aangepast. Dit doen we omdat er grote verschillen in blootstelling zijn tussen patiënten onderling en binnen dezelfde patiënt. Desondanks krijgen alle patiënten op dit moment dezelfde standaarddosering. Een groot deel van de patiënten is hierdoor ondergedoseerd (25-50%) of overgedoseerd (> 15%), en dit kan leiden tot een verminderde werkzaamheid of onnodige bijwerkingen.’

Doel van de studie

‘Het doel van de studie is onderzoeken of patiënten meer baat hebben bij de therapie indien gedoseerd wordt op basis van de hoeveelheid geneesmiddel in het bloed. De studie is deel van de DPOG – the Dutch Pharmacology Oncology Group – een samenwerkingsverband van 5 tertiaire kankercentra dat binnen de oncologie klinische-farmacologische studies uitvoert. De studie is in 2017 opgestart in het AVL, maar inmiddels nemen 13 andere centra ook deel. De resultaten van de eerste 600 patiënten zijn dit jaar gepubliceerd in Annals of Oncology (doi:10.1016/j.annonc.2022.06.010).’

1000 patiënten

‘Omdat er grote variatie zit tussen de patiënten die we includeren: de fase van de ziekte waarin ze worden behandeld; welke soort kanker zij hebben en welk medicijn zij krijgen, is het belangrijk om uit de verschillende populaties wel genoeg patiënten te includeren zodat de studie representatief is voor al deze verschillende groepen. Dat er zoveel patiënten geïncludeerd zijn betekent dat we een informatie hebben over een populatie die een goede reflectie geeft van alle patiënten die deze middelen gebruiken.’

Via deze weg willen we iedereen die heeft bijgedragen aan dit project bedanken. Zo komen we steeds meer te weten over dosering op maat bij patiënten met kanker.’