Ondersteuning klinisch onderzoek voor onderzoekers

Wetenschappelijke Administratie

Klinische studies worden steeds complexer en bovendien verandert de wet- en regelgeving voortdurend. Als gevolg hiervan zijn er steeds meer onderzoekers en onderzoeksgroepen die ondersteuning kunnen gebruiken bij de opzet en uitvoering van hun klinische studies. De Wetenschappelijke Administratie (WA) van het Antoni van Leeuwenhoek biedt brede ondersteuning aan klinisch onderzoek.

Clinical Trial Service Unit (CTSU)

Ruim 30 jaar geleden is in het Antoni van Leeuwenhoek een centrale faciliteit opgezet voor de ondersteuning van klinisch onderzoek. In die dertig jaar is deze afdeling uitgegroeid tot een volwaardige 'Clinical Trial Service Unit', met deskundigheid op het gebied van methodologie, indieningen of subsidieaanvragen, ontwikkeling van 'case record forms' en databases, budgettering en opstellen van contracten, monitoring, SAE afhandeling, project management, centraal en lokaal datamanagement. Kortom, de hele cyclus van een klinische studie van begin tot eind. Door de gestandaardiseerde wijze van dataverwerking kunnen de data van studies uit de jaren 90 nog worden gebruikt en indien gewenst bijgewerkt worden tot het heden.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat via telefoonnummer 020 – 512 2665 en of via een e-mail naar wa.secretariaat@nki.nl