Freek Klijzing

Het Antoni van Leeuwenhoek werd in 2018 een vast bezoekadres voor mij. Tijdens mijn immuuntherapie (melanoom), operatie, behandel- en controleafspraken werd ik enthousiast over de deskundigheid, betrokkenheid en inzet van eenieder die in het AVL werkzaam is. Tussen al mijn onzekerheden, onmacht en strijdlust werd het AVL een veilige haven.

Het gaat alweer een tijd goed met mij en ik wil iets terug doen voor het Antoni van Leeuwenhoek en mij dienstbaar maken voor iedereen die het AVL als patiënt bezoekt.

Vanuit mijn eigen ervaring als patiënt en ook vanuit mijn rol als voorzitter van Stichting Jongeren en Kanker lever ik mijn bijdrage in de Patiëntenraad. Ik vind het een hele eer dat ik vanuit het patiëntperspectief mag helpen om op diverse (beleids)terreinen mee te denken en advies te geven.