Merel Friso - van Peer

Enkele jaren geleden kwam ik in aanraking met het Antoni van Leeuwenhoek. Het viel me op hoe medewerkers een grote mate van betrokkenheid, gastvrijheid en plezier uitstraalden. Je werd betrokken bij beslissingen en er werd gezamenlijk een pad uitgestippeld. Naast deze positieve ervaringen, zag ik ook zaken die nog verbeterd konden worden.

Ik vind het een enorme eer om mij als lid van de Patiëntenraad in te kunnen zetten voor de patiëntveiligheid en het bewaken van de kwaliteit van zorg. Door mijn ruime ervaring in de zorgverlening, als optometrist op de polikliniek en als kwaliteitsmedewerker bij een huisartsenpost, heb ik een brede kijk op zorgvraagstukken ontwikkeld. Deze blik gebruik ik graag om als lid van de Patiëntenraad het niveau van de oncologische zorg in het AVL te kunnen waarborgen.