Anna Zwanenburg

Vanaf augustus 2020 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik combineer patiëntenzorg op de polikliniek in mijn rol als ANIOS Dermatologie, met promoveren op het onderwerp hoog-risico plaveiselcelcarcinomen en een opleiding tot klinisch epidemioloog welke ik zal afronden in de zomer van 2021. In het Antoni van Leeuwenhoek is veel ervaring in de behandeling van patiënten met huidkanker. Daarnaast is het een centrum wat ontzettend bedreven is in het bijdragen aan de medische wetenschap. Deze combinatie van het doen van onderzoek en het bieden van patiëntenzorg vind ik ontzettend mooi, omdat het elkaar zo goed aanvult.