Dewy Brandjes

Sinds 2020 ben ik werkzaam als diëtist in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Ik zie voornamelijk patiënten met een melanoom, mammacarcinoom, longcarcinoom of een hematologische-, gynaecologische- of urologische tumor. De problemen rondom voeding die kunnen voorkomen bij deze groep zijn uiteenlopend. Ik vind het een uitdaging om per patiënt te inventariseren welke voedingsvragen bestaan, om vervolgens samen met de patiënt tot een passend en individueel advies te komen. Hierbij streven we naar een zo goed mogelijke voedingstoestand, waarbij rekening wordt gehouden met kwaliteit van leven en de wensen van de patiënt.