Wanda de Kanter

Ik ben sinds 1990 longarts. Opgeleid in het VUmc. Ik ben later gaan werken in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Ook in een perifeer ziekenhuis behandel je als longarts veel mensen met longkanker. Ik vind de zorg voor de patiënt heel erg belangrijk. Daar valt kennis, continuïteit, aandacht, nieuwsgierigheid, bereikbaarheid en je netwerk onder.

Niet alleen chemotherapie maar ook de kwaliteit van leven spelen een belangrijke rol en het feit dat ieder mens, net als iedere tumor, uniek is. Gezien de ontwikkelingen in het Antoni van Leeuwenhoek op longkanker gebied zo snel gaan, wil ik heel graag in dit ziekenhuis werken. Verder doe ik er alles aan om er voor te zorgen dat kinderen niet gaan roken, om de ziekte die ik dagelijks zie in de toekomst grotendeels te voorkomen.