Emma Hafkamp

Sinds 2018 werk ik als gezondheidszorgpsycholoog en EMDR-therapeut  binnen het Centrum voor Kwaliteit van Leven (CKvL) van het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben samen met mijn collega's verantwoordelijk voor de psychologische patiëntenzorg bij mensen met kanker en hun naasten, zowel tijdens als na de diagnose en het behandeltraject. Mijn focus ligt op het terugvinden van de balans in iemands leven en het verhogen van de kwaliteit ervan, waar nodig in nauwe samenwerking met andere disciplines. Daarnaast voer ik wetenschappelijk onderzoek uit binnen het CKvL, toegespitst op de ontwikkeling en kwaliteit van onze psychologische patiëntenzorg.