Sophie Bosma

Sinds 2013 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik heb hier mijn opleiding tot radiotherapeut volbracht en onderzoek gedaan naar borstkanker, wat heeft geresulteerd in een promotie. Inmiddels ben ik als radiotherapeut werkzaam in het Holland protonen centrum (HPTC), waar ik patiënten met borstkanker en slokdarmkanker behandel met protonentherapie. Voor geselecteerde patiënten kunnen bijwerkingen met protonen (in vergelijking met reguliere bestraling met fotonen) worden verminderd. Daarnaast ben ik nog steeds verbonden aan het AVL voor de behandeling van borstkanker met fotonen. Het is mijn streven om iedere patiënt de beste passende behandeling te geven. Daarom werk ik met plezier in het AVL, waar uitstekende multidisciplinaire zorg wordt geleverd en onderzoek wordt verricht om ook in de toekomst zorg op maat te kunnen geven.