Rachel Vogler

Sinds juni 2021 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek als verpleegkundig specialist (in opleiding) voor de thoraxoncologie. Hiervoor heb ik ervaring opgedaan als oncologieverpleegkundige in het Amsterdam UMC, waarmee ik met verschillende interessante specialismen heb samengewerkt. Toch ging mijn affiniteit uit naar het werken met dit specialisme.

Ik wilde graag in het Antoni van Leeuwenhoek komen werken, omdat hier net dat stapje verder wordt gegaan voor patiënten als het gaat om de meest recente behandelingen, ook in studieverband.

Ik hoop als verpleegkundig specialist (in opleiding) een waardevolle aanvulling te zijn voor de patiënten en hun naasten. Samen kunnen wij kijken hoe wij de best mogelijke zorg voor u kunnen leveren. Hiervoor doe ik graag extra moeite. Toen ik hier voor het eerst binnenkwam had ik meteen een prettig, welkom, huiselijk en warm gevoel. Dit hoop ik ook aan onze patiënten mee te geven.