Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Hemato-oncologie (Hematologie)

Hematologische zorg in het Antoni van Leeuwenhoek eindigt per 1 januari 2018

Het Antoni van Leeuwenhoek bouwt de zorg rondom patiënten met een hematologische aandoeningen (waaronder Hodgkin lymfoom, Non-Hodgkin lymfoom, chronische lymfatische leukemie en Multipel Myeloom) in 2017 af. Per 1 januari 2018 stopt deze zorg helaas in het Antoni van Leeuwenhoek. In principe neemt de afdeling hematologie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam deze zorg van ons over. We werken al vele jaren intensief samen met het AMC en hier is de behandeling van patiënten met CLL en lymfklierkanker een belangrijk speerpunt. Natuurlijk gaat de verwijzing naar het AMC of een ander (academisch) centrum in de regio in overleg met u als patiënt en uw verwijzer.  

De behandeling van hematologische patiënten met radiotherapie ('de bestraling') blijft wel in het Antoni van Leeuwenhoek. Deze zal plaatsvinden in samenwerking met de hematologische afdelingen van het AMC en andere ziekenhuizen in de regio.

De beslissing om te stoppen met onze hematologische zorg is geen gemakkelijke. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft decennialang zorg gedragen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met hemato-oncologische aandoeningen. Vele patiënten hebben vertrouwen in onze zorg en zijn gehecht aan hun behandelend team. We realiseren ons dan ook dat dit voor u als patiënt een ingrijpend besluit is. Maar dit besluit past in de ontwikkeling in de zorg, waarbij hematologische aandoeningen een apart specialisme vormen naast de oncologie. Door het concentreren van alle deskundigheid, kennis en ervaring op dit gebied wordt de zorg voor patiënten verder verbeterd. En dat is waar het Antoni van Leeuwenhoek voor staat: de beste zorg voor de patiënt. We bedanken onze patiënten voor hun vertrouwen en zorgen uiteraard voor een goede verwijzing en overdracht.

Wat betekent dit concreet als u patiënt bent bij de afdeling hematologie in het Antoni van Leeuwenhoek?

1. Voor de begeleiding en eventueel verdere behandeling van uw hematologische aandoening zal - in nauw overleg met u en uw verwijzer/huisarts - gekeken worden of u naar het AMC verwezen kunt worden of dat u naar een ander (academisch) centrum in de regio verwezen kan worden. Uiteraard is uw eigen stem hierin bepalend.

2. Het Antoni van Leeuwenhoek neemt geen nieuwe patiënten aan waarvan wordt gedacht dat zij hematologische aandoeningen hebben.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u bellen met  020-5129111.

Hemato-oncologie

De afdeling Hemato-oncologie (Hematologie) is verantwoordelijk voor de zorg en behandeling van patiënten met hemato-oncologische aandoeningen, met uitzondering van de acute leukemieën. De research en zorg zijn vooral gericht op de lymfatische maligniteiten (kankers uitgaande van ons immuunsysteem): Hodgkin lymfoom, non-Hodgkin lymfoomChronisch Lymfatische Leukemie (CLL) en multipel myeloom.

Antoni van Leeuwenhoek geaccrediteerd voor verrichten autologe stamceltransplantaties

Het Antoni van Leeuwenhoek is door JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT EBMT; ISCT=International Society for Cellular Therapy; EBMT= European Bone Marrow Transplantation) geaccrediteerd voor het verrichten van autologe stamceltransplantaties. De JACIE is een internationale organisatie die controleert of een afdeling voldoet aan alle voorwaarden om de autologe stamceltransplantaties goed uit te voeren. De patiëntenzorg en klinische research worden ondersteund door gespecialiseerde oncologie- en hematologieverpleegkundigen.

Antoni van Leeuwenhoek werkt samen met AMC en Slotervaart ziekenhuis

De afdeling Hemato-oncologie van het Antoni van Leeuwenhoek vormt samen met de afdeling Hematologie van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) één afdeling. In dit samenwerkingsverband worden patiënten wekelijks besproken in een multidisciplinaire werkgroepbijeenkomst en gezamenlijke studies gedaan. De afdeling Hemato-oncologie van het Antoni van Leeuwenhoek werkt ook nauw samen met de Hemato-oncologie afdeling van het Slotervaartziekenhuis,met het stamcel-en HLA laboratorium van Sanquin en de bloedbank Noord-Nederland.

Baars, Medische Oncologie, Hemato-oncologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. J.W. (Joke) Baars

Afdeling
Hemato-oncologie
Specialisatie
Internist, hemato-oncoloog

020 512 9111

Ervaring

Sinds 1993 werk ik als internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Mijn specialisatie is de behandeling van lymfeklierkankers (Hodgkin- en non-Hodgkin-lymfoom), chronische lymfatische leukemie en multipel myeloom . Daarnaast behandel ik mensen met andere tumoren (vooral borstkanker) en ben ik lid van het team dat patiënten behandelt met een hoge dosis chemotherapie en stamceltransplantatie.

We streven naar goede behandeling en begeleiding, die op de persoon is toegesneden. De combinatie van wetenschappelijk onderzoek en behandeling van patiënten is waardevol. Patiënten zetten je met hun vragen, keuzes en ziektebeloop aan het denken. Samen kom je op deze manier tot een betere kankerbehandeling.

Close this window
De Boer, Hemato-oncologie, Medische Oncologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. J.P. (Jan Paul) de Boer

Afdeling
Hemato-oncologie
Specialisatie
Internist, hemato-oncoloog

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2000 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Mijn specialisaties zijn hoofd/halstumoren, schildkliertumoren en lymfeklierkanker. In het AVL kunnen wij een zo goed mogelijke behandeling aanbieden, waarbij voldoende tijd is voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Dit persoonlijke contact is voor mij de basis van een behandeling. Ook probeer ik de wachttijd op het poliklinisch spreekuur tot een minimum te beperken.

Om behandelingen verder te verbeteren, ben ik betrokken bij onderzoeksprojecten en bestuursfuncties. Het is dus mogelijk dat ik patiënten vraag deel te nemen aan een medisch onderzoek. 


Close this window
Kerst, Hemato-oncologie, Medische Oncologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. J.M. (Martijn) Kerst

Afdeling
Hemato-oncologie
Specialisatie
Internist

020 512 9111

Ervaring

Na mijn opleiding tot internist en nadien tot hematoloog in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam ben ik in 2000 naar het Antoni van Leeuwenhoek gekomen om mij verder te verdiepen in de hematologie en de oncologie.

Ik ben een breed georiënteerd internist met speciale interesse in lymfomen, uro-genitale tumoren en wekedelen saromen.

Ik heb met volle overtuiging gekozen voor het Antoni van Leeuwenhoek omdat dit ziekenhuis multidisciplinaire zorg biedt voor kankerpatiënten. Door een unieke cultuur van samenwerking kunnen wij onze patiënten optimale opvang, diagnostiek en behandeling bieden.

Close this window
Aleman, Hemato-oncologie, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. B.M.P. (Berthe) Aleman

Afdeling
Hemato-oncologie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Ervaring

Sinds 1989 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), eerst als art-assistent in opleiding tot radiotherapeut en daarna als medisch specialist. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met lymfeklierkanker (met name Hodgkin-lymfoom) en van patiënten met een tumor in het maagdarmkanaal (met name slokdarmkanker).

Daarnaast doe ik in samenwerking met de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie onderzoek naar late effecten na een behandeling tegen kanker. Momenteel werken we landelijk aan het opzetten van poliklinieken voor overlevenden van (non-)Hodgkinlymfoom. Daarmee kunnen we kennis uit onderzoek in de praktijk toepassen. Hiermee willen we de levensverwachting van (non-)Hodgkinlymfoom-overlevenden in goede gezondheid verbeteren.

Close this window
Haas, Longkanker, Hemato-oncologie, Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. R.L.M. (Rick) Haas

Afdeling
Hemato-oncologie
Specialisatie
Radiotherapeut

020 512 9111

Ervaring

Sinds 1990 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Mijn aandachtsgebieden zijn vooral de tumoren in de weke delen, de lymfklieren en de huid. Ik streef ernaar patiënten te genezen van hun tumor, met behoud van een goede kwaliteit van leven.

Ik vind het erg belangrijk om met een multidisciplinair team hoogstaande behandelingen uit te voeren, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Juist daardoor kunnen we de vooruitzichten voor patiënten steeds verder verbeteren.

 

Close this window

Multidisciplinaire samenwerking

Het team dat zich bezighoudt met hemato-oncologie bestaat uit 3 internist-(hemato)-oncologen, 3 radiotherapeuten en een 1 hemato-patholoog. Ook de afdeling Radiologie, Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) en Nucleaire geneeskunde zijn nauw betrokken bij de behandeling en diagnostiek van de hemato-oncologische aandoeningen.

Op de afdeling Radiotherapie worden de nieuwste technieken toegepast waardoor voor de hemato-oncologie patiënten in voorkomende gevallen gebruik gemaakt kan worden van intensiteit gemoduleerde bestraling (IMRT). Ook de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde beschikken over de meest moderne en geavanceerde apparatuur. De radiologen en nucleair geneeskundigen participeren actief in onze studies en zijn iedere week aanwezig bij de patiëntenbesprekingen. Hetzelfde geldt voor onze patholoog.

Klinische studies

De afdeling participeert in HOVON en EORTC fase II/IIII studies en via het Lunenburg consortium (LLPC) en EORTC lymphoma group scientific steering committee in fase I/II studies voor lymfatische maligniteiten. Speerpunten van behandeling en research zijn o.a. het MALT lymfoom, de micro-environment van lymfomen, het CZS lymfoom en in nauwe samenwerking met de afdeling Epidemiologie van het Antoni van Leeuwenhoek het bestuderen van late effecten bij patiënten met een (non)-Hodgkin lymfoom in nationaal en internationaal verband.

Kankersoorten

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder