Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Maatschappelijk werk

De diagnose kanker en de behandeling daarvan kunnen veel veranderingen met zich meebrengen in uw dagelijks leven. De veranderingen zijn niet alleen op u van invloed, maar ook op uw naaste omgeving. Naast lichamelijke klachten kunt u ook psychische en sociale problemen ervaren. De medisch maatschappelijk werkers van het Antoni van Leeuwenhoek beschikken over veel kennis en ervaring op het gebied van omgaan met kanker. Zij zijn gespecialiseerd in psychosociale problematiek gerelateerd aan kanker.

Vragen, gedachten of zorgen kunt u bespreken, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met tegenslag, angst, verlies, onzekerheid en vermoeidheid, maar ook de relatie met uw partner of kinderen. U kunt een beroep doen op een medisch maatschappelijk werker tijdens, maar ook na afloop van uw behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek. Niet alleen u, maar ook uw partner, kinderen of naasten kunnen een beroep doen op het maatschappelijk werk.

 

Kunst, Judith

J. (Judith) Kunst

Afdeling
Maatschappelijk werk
Specialisatie
Medisch maatschappelijk werker

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2001 werk ik als maatschappelijk werker in het Antoni van Leeuwenhoek. In 1993 ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker.

De afdeling Maatschappelijk werk biedt psychologische hulpverlening aan patiënten en hun naasten in alle fasen van ziek zijn. In een aantal gesprekken gaan wij samen met u op zoek naar mogelijkheden om met de problemen als gevolg van uw ziekte om te gaan. Ik ben deskundig op het gebied van de contextuele hulpverlening. Dit betekent dat ik rekening houd met en gebruik maak van de verbondenheid van u met uw familie, maar ook met andere betekenisvolle relaties. Door bijvoorbeeld te kijken naar hoe u eerder met moeilijk situaties bent omgegaan en wat u vroeger heeft geleerd of meegekregen. Daarnaast ben ik deskundig op het gebied van het begeleiden van echtparen.

 

Close this window
Ilahi, Farida

F. (Farida) Ilahi

Afdeling
Maatschappelijk werk
Specialisatie
Medisch maatschappelijk werker

020 512 9111

Ervaring

Het team Medisch Maatschappelijk Werk biedt psychosociale hulpverlening aan patiënten en zijn/haar naasten in alle fasen van hun ziekte. Sinds 2000 ben ik werkzaam als Medisch Maatschappelijk Werker in het Antoni van Leeuwenhoek.

In een aantal gesprekken ga ik samen met de patiënt en/of hun naasten op zoek mogelijkheden om met de problemen om te gaan, als gevolg van hun ziekte. Hierin ga ik op zoek naar de krachtbron van de patiënt en zijn/haar omgeving om zo hun draagkracht te vergroten.

Ik werk met cognitief gedragstherapie (CGT) interventies. Dit houdt in dat gedachten, gevoel en gedrag over de ziekte met elkaar verbonden zijn. En Acceptance and Commitment Therapy (ACT); hierin kijk ik veel meer naar de vaardigheden, hoe de patiënten omgaan met hun ziekte en dit te verbeteren. Daarnaast heb ik als aandachtsgebied "allochtonen en kanker", zij hebben vaak een religieuze en culturele ziektebeleving.

Close this window
Yvonne de Rooij

Y. (Yvonne) de Rooij

Afdeling
Maatschappelijk werk
Specialisatie
Medisch maatschappelijk werker

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2004 ben ik onderdeel van het team medisch maatschappelijk werk in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik heb een verpleegkundige achtergrond en heb als oncologieverpleegkundige binnen het Antoni van Leeuwenhoek gewerkt.
 
Ik richt mij op het bieden van psychosociale hulp aan u en uw naaste(n) in alle fasen van het ziekteproces. In een aantal gesprekken ga ik samen met u op zoek naar mogelijkheden om met de problemen als gevolg van uw ziekte om te gaan. De gesprekken zijn erop gericht u te helpen om uw bronnen van veerkracht te leren herkennen. Deze bronnen kunnen zowel in uzelf liggen als ook binnen uw (familie)relaties.
 
Ik ben deskundig op het gebied van de gezins- en relatietherapie en de contextuele hulpverlening. Dit betekent dat ik mij richt op u in relatie tot uw familie en andere betekenisvolle relaties. Ik richt mij op de verbondenheid in relaties, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren en op de mogelijke invloed van omgevingsfactoren. Samen met u onderzoek ik waar uw problemen mee te maken hebben en wie er bij de gesprekken kan worden betrokken om bij te dragen aan veranderingen. Niet het zoeken naar oorzaken staat daarbij centraal, maar het zoeken naar mogelijkheden.
 
Daarnaast ben ik deskundig op het gebied van intimiteit en seksualiteit bij kanker en kunt u bij mij terecht met vragen en problemen op dit gebied.

Close this window
Houwelingen, Alexandra van

A. (Alexandra) van Houwelingen

Afdeling
Maatschappelijk werk
Specialisatie
Medisch maatschappelijk werker

020 512 9111

Ervaring

Sinds oktober 2015 ben ik in dienst als medisch maatschappelijk werker in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik heb in de afgelopen 20 jaar  gewerkt als medisch maatschappelijk werker in de oncologie, onder andere in het AMC. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan  in de revalidatie van mensen met kanker.

Medisch maatschappelijk werk biedt psychosociale begeleiding aan patiënten en hun naasten, in alle fasen van het ziekteproces. Uitgangspunt is hierbij altijd hoe u als persoon zo goed mogelijk kunt functioneren. Daarbij is het van belang om samen te onderzoeken  waar uw kracht zit, wat u kunt gebruiken als steun, zowel persoonlijk als in uw omgeving. Er is aandacht voor u als persoon, uw (familie)relaties, werk en ontspanning en de problemen die u mogelijk ervaart op de verschillende leefgebieden. In een eerste gesprek onderzoeken we samen welke problemen u ervaart. Vervolgens kijken we samen welke hulp voor u passend is en wat voor u mogelijk helpend kan zijn. Ieder mens is immers uniek en verdient passende psychosociale zorg, als onderdeel van de totale behandeling. Daar een bijdrage aan mogen leveren maakt  werken in het AVL bijzonder.

Close this window
Kaats Elly

E. (Elly) Kaats

Afdeling
Maatschappelijk werk
Specialisatie
Medisch maatschappelijk medewerker

020 512 9111

Ervaring

Sinds 1989  ben ik onderdeel van het team van medisch maatschappelijk werkers  in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik heb een verpleegkundige achtergrond en heb als oncologieverpleegkundige binnen het Antoni van Leeuwenhoek gewerkt.

Als medisch maatschappelijk werker ben ik deskundig op verschillende terreinen. Ik begeleid patiënten en hun naasten,  geef psychosociale informatie en begeleiding over omgaan met kanker tijdens en na de medische behandeling

Ik ben mede verbonden aan de  poli familiaire tumoren. Ik bied daar waar nodig hulp en begeleiding bij het nemen van besluiten rondom erfelijkheid en kanker.

Mijn speciale aandachtsgebied is het geven van mindfulness trainingen , zowel in groepsverband als individueel

Close this window
Corine de Bruijn - Ferwerda

C. (Corine) de Bruijn - Ferwerda

Afdeling
Maatschappelijk werk
Specialisatie
Medisch maatschappelijk medewerker

020 512 9111

Ervaring

Sinds augustus 2016 maak ik deel uit van het team medisch maatschappelijk werk in het Antoni van Leeuwenhoek. 

Naast medisch maatschappelijk werker ben ik systeemtherapeut, ofwel relatie en gezinstherapeut, met als expertise partnerrelaties. Mijn aandachtsgebieden binnen het team zijn AYA (adolescents and young adults), intimiteit & seksualiteit en migranten.

Ik richt mij op het bieden van psychosociale ondersteuning aan u en uw naasten, in alle fasen van het ziekteproces. Dit betekent dat ik samen met u (en de uwen) op zoek ga naar de mogelijkheden om met de problematiek, die u ervaart, om te gaan. Ook geef ik informatie, bijvoorbeeld over het ziekteproces.

Close this window
Ilonka Behr

I.K.M. (Ilonka) Behr

Afdeling
Maatschappelijk werk
Specialisatie
Medisch maatschappelijk werker

020 512 9111

Ervaring

Sinds augustus 2017 ben ik verbonden aan het team van medisch maatschappelijk werkers van het Antoni van Leeuwenhoek. Ik heb in de afgelopen 16 jaar gewerkt als medisch maatschappelijk werker in de oncologie, en als psychosociaal therapeut in mijn eigen praktijk.  

Een ziekte als kanker heeft een enorme impact, het confronteert je met kwetsbaarheid, persoonlijk lijden, het lot en eindigheid. Het is een enorme klus een manier te vinden je als mens tot dit alles te verhouden. Precies dat fundamentele proces raakt me zo in het werken met mensen met kanker. Ik richt mij daarom altijd op de samenhang tussen uw medische, psychische en sociale situatie. Ik kijk daarbij waar uw kracht zit en waar u ondersteuning bij nodig heeft.  Ik ben daarbij deskundig op het gebied van individuele en relatietherapie middels emotiegerichte therapie (EFT).

Close this window

Wat kunt u verwachten van een maatschappelijk werker?

Het bespreken van klachten en problemen die te maken hebben met uw ziekte of behandeling.

  • De (dagelijkse) gevolgen van uw ziekte en behandeling en het inpassen van die gevolgen in uw leven
  • De verwerking van uw ziekte
  • Werkhervatting en wat daarbij komt kijken
  • Revalidatie
  • Vragen over, of de veranderingen in relaties of gezin
  • Problemen met intimiteit en seksualiteit (u kunt eventueel samen met uw partner komen)
  • De omgang met uw kinderen, wat vertelt u hen en wat kunt u verwachten
  • Het maken van keuzes ten aanzien van de behandeling
  • Besluitvormingsgesprek over erfelijkheidsproblematiek

De maatschappelijk werker zal met u gezamenlijk vaststellen wat het beste bij u past om een nieuwe balans te vinden in uw leven. Het kan zijn dat u klachten of problemen heeft op meerdere gebieden, de maatschappelijk werker kan u dan verwijzen naar een revalidatiebehandeling of -programma . Het kan ook zijn dat de maatschappelijk werker u doorverwijst naar een andere zorgverlener binnen of buiten het Antoni van Leeuwenhoek, wanneer dit beter bij uw hulpvraag past.

Hoe maakt u een afspraak?

U kunt een afspraak maken op aanraden van uw arts, verpleegkundige of andere medewerker van het Antoni van Leeuwenhoek, maar u kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. Als u vooraf meer informatie wilt krijgen, kunt u alvast terecht in het Centrum Patiënteninformatie.

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder