Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

eHealth initiatieven in het Antoni van Leeuwenhoek

24jan 2017

Terug naar het overzicht

Van 21 t/m 27 januari is het eHealth Week. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ECP (Platform voor de InformatieSamenleving) vragen in deze week aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van eHealth: het digitaal delen van informatie met patiënten in de zorg.

Mijnavl Ehealth

Ook het Antoni van Leeuwenhoek timmert met verschillende eHealth-initiatieven hard aan de weg. Zo hebben patiënten via het persoonlijke patiëntenportaal MijnAVL inzage in hun afspraken, voorlichting en delen van hun medisch dossier. Projectleider Laura Kooij: "Het aantal patiënten dat MijnAVL bezoekt is flink gestegen sinds we delen van het medisch dossier toegankelijk hebben gemaakt. Uit een pilotonderzoek blijkt dat patiënten naast de inzage in hun medisch dossier, ook hun afsprakenoverzicht in MijnAVL hoog waarderen. We zijn continu bezig om de faciliteiten en mogelijkheden met het persoonlijke patiëntenportaal verder uit te breiden. We willen het patiëntenportaal nog meer patiëntgericht maken, dus informatie op maat voor de patiënt." Naast het online patiëntenportaal ontwikkelt het Antoni van Leeuwenhoek steeds meer digitale hulpmiddelen voor patiënten op het gebied van advies, keuzehulp en gespreksvoorbereiding.

Online beweegadvies

Zo maakten onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek het internet-zelfmanagementprogramma 'Fit blijven' om mensen tijdens en na borst-of longkankerbehandeling te ondersteunen bij het in beweging komen en blijven. Onderzoeker Wim Groen: We hebben patiënten benaderd tijdens de behandeling of in de periode van drie tot twaalf maanden na de afronding van hun behandeling. We vroegen ze om op gezette tijden een vragenlijst in het portaal in te vullen over hun beweegpatroon en motivatie. Hierna ontvingen deze mensen op basis van hun antwoorden een beweegadvies dat paste bij hun niveau van motivatie en werd hun mate van fysieke activiteit in een grafiek weergegeven. De resultaten leken positief bij borstkankerpatiënten na behandeling: zij werden fysiek actiever. We weten dat bewegingsadvies vanuit een zorgautoriteit verzonden effectiever is dan wanneer dit in het algemeen geadviseerd wordt. We weten ook dat ongeveer 50% van de patiënten na hun behandelingen fysieke activiteiten niet of nauwelijks oppakken, terwijl de gezondheidsvoordelen ervan groot zijn.' In een door KWF gefinancierd vervolgonderzoek, in samenwerking met het UMC Utrecht en Rijnstate, wordt nu nagegaan hoe goed dit programma werkt ten opzichte van de huidige zorg, waarbij zo'n online programma niet aangeboden wordt. Gemeten wordt wat het effect van het programma is op vermoeidheid, stemming, kwaliteit van leven en zorgkosten. Ook wordt vastgesteld wat succesfactoren zijn en wat het effect is van het toevoegen van telefonische ondersteuning van een fysiotherapeut.

Online keuzehulp voor behandeladvies

Naast het beweegadvies worden binnen de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie (PSOE) verschillende online keuzehulpen ontwikkeld om patiënten te helpen bij hun keuze voor een bepaalde behandelvorm. Jacqueline ter Stege, een van de onderzoekers: "Uit onderzoek is gebleken dat patiënten meer tevreden zijn met hun keuzes, minder keuzestress ervaren en zich beter aan het gekozen behandelplan houden als zij zijn betrokken bij de besluitvorming. Een online keuzehulp is een manier om het samen beslissen te stimuleren." Voor patiënten met borstkanker zijn er met behulp van twee grote Alpe d'HuZes-subsidies twee keuzehulpen in ontwikkeling: één voor het kiezen van radiotherapie in specifieke gevallen (geïnitieerd vanuit MUMC) en een tweede die hulp biedt bij het beslissen voor een borstreconstructie (geïnitieerd vanuit Antoni van Leeuwenhoek). Deze beslissingen moeten vaak in een korte, emotionele periode gemaakt worden en hebben een grote impact op het leven van de patiënt na de operatie. De borstreconstructie-keuzehulp wordt in partnership met het ZorgKeuzeLab ontwikkeld, in nauwe samenwerking met een landelijke werkgroep. Dit jaar zal het effect van de keuzehulp in een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep in zes ziekenhuizen worden onderzocht. Voor patiënten met gevorderd larynxcarcinoom (strottenhoofdkanker) wordt in samenwerking met het bestralingsinstituut MAASTRO clinic een tool ontwikkeld die helpt met het kiezen tussen een operatie, chemoradiatie of radiotherapie. Deze tool wordt binnenkort geëvalueerd in vijf ziekenhuizen, waaronder het Antoni van Leeuwenhoek.

Online voorbereiding op een gesprek over erfelijkheidsonderzoek en eierstokkanker

Sinds april 2016 kunnen patiënten, die deelnemen aan de Genova-studie en een gesprek hebben met een klinisch geneticus over erfelijkheidsonderzoek en eierstokkanker, op de interactieve website www.voorhetgesprek.nl hun gesprek voorbereiden. Minke Frijstein, arts-onderzoeker: "De website is nu alleen nog toegankelijk voor deelnemers aan de Genova-studie. Zij kunnen zich ter voorbereiding op hun gesprek over erfelijkheid en eierstokkanker bij de Polikliniek Familiaire Tumoren op de website inlezen. Ook kunnen patiënten online hun vragen en opmerkingen noteren en meenemen naar het gesprek met de arts. Voorhetgesprek.nl stimuleert deelname in gezamenlijke besluitvorming en betrokkenheid van patiënten. Zo komen patiënten beter beslagen ten ijs tijdens hun afspraak. We verwachten voor deze zomer de benodigde 100 deelnemers voor afronding van het onderzoek te hebben. De website zou dan in de tweede helft van 2017 gekoppeld kunnen worden aan MijnAVL voor alle patiënten met eierstokkanker."

Deel dit onderwerp
 
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder