Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Welke lopende studies zijn er voor slokdarm- en maagcarcinoom?

07feb 2019

Terug naar het overzicht

Hierbij geven we u een overzicht van onze lopende studies op het gebied van slokdarm- en maagcarcinoom, zodat u op de hoogte bent van de belangrijkste studies waar we verwezen patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom eventueel voor zullen vragen. Als er vragen zijn over een specifieke studie neem gerust contact op met de desbetreffende contactpersoon. 

(Registratiestudies en biobank-studies zijn hier buiten beschouwing gelaten)

Slokdarm

PRIDE studie (multicenter studie, samenwerking met UMCU, AMC en UMCG). De standaard behandeling voor patiënten met lokaal gevorderd slokdarmcarcinoom, namelijk neo-adjuvante chemoradiatie gevolgd door resectie,  wordt in deze studie niet gewijzigd. Deze studie onderzoekt de waarde van MRI, PET-CT en circulerend tumor DNA voor, tijdens en na de neo-adjuvante chemoradiatie van de slokdarm. Daarnaast wordt patiënten gevraagd om na chemoradiatie een her-evaluatie endoscopie en EUS te ondergaan. Hiermee willen we een optimaal predictiemodel ontwikkelen waarmee we patiënten uiteindelijk gerichter kunnen behandelen. Contactpersoon: Francine Voncken, radiotherapeut: f.voncken@nki.nl

MRI- SANO studie (multicenter studie, samenwerking met Erasmus MC). Bij patiënten met een oesophaguscarcinoom die een goede of zelfs complete respons op chemoradiatie hebben, kan mogelijk een watch-and-wait strategie worden toegepast. Voor het vaststellen van de respons na neo-adjuvante chemoradiatie ondergaan patiënten in deze studie in principe éénmalig een her-evaluatie endoscopie en EUS. Als de biopten negatief zijn wordt dit een tweede keer verricht. In de SANO studie worden in het begin alle patiënten nog geopereerd, maar wordt in de loop van de studie per centrum geswitcht naar een watch-and-wait beleid voor patiënten met een klinisch complete respons. Aangezien er in het AVL expertise is opgebouwd met het gebruik van MRI bij responsevaluatie en wij ook denken dat dit van waarde is in de follow-up, wordt de patiënt die bij ons het watch-and-wait traject ingaat ook gevraagd om seriële MRI's te ondergaan. Wanneer het AvL een watch-and-wait centrum wordt, worden jullie hiervan op de hoogte gesteld. Contactpersoon: Johanna van Sandick, chirurg: j.v.sandick@nki.nl

EGJ studie (multicenter studie). De EGJ studie onderzoekt de waarde van adjuvant immuuntherapie bij status na chemoradiatie en resectie van een oesophaguscarcinoom. Dit is een placebo gecontroleerde studie waarbij patiënten na het goed doorstaan van een slokdarmresectie gerandomiseerd worden tussen 1 jaar adjuvant immuuntherapie (nivolumab) versus placebo. Contactpersoon: Cecile Grootscholten, internist oncoloog 

Maag en GE-junctie

PANDA-studie (mono-center, investigator initiated studie). Deze studie onderzoekt de effectiviteit van de toevoeging van immuuntherapie in de vorm van atezolizumab (anti-PD-L1) aan neo-adjuvante chemotherapie bij maagcarcinoom en GE-junction tumoren. Patiënten krijgen 1 kuur monotherapie atezolizumab en vervolgens 4 kuren DOC (docetaxel, oxaliplatin en capecitabine) in combinatie met atezolizumab. Patienten met GE-junction tumoren met de bulk tumor in de maag worden bij voorkeur behandeld in de PANDA-studie. Uit eerdere studies in de gemetastaseerde setting blijkt dat MSI-High en EBV-positieve maagcarcinomen een zeer hoge kans op respons op immuuntherapie hebben. Om deze reden worden deze patiënten bij voorkeur in de PANDA-studie geïncludeerd (boven de CRITICS studie). Contactpersoon: Myriam Chalabi, internist-oncoloog: m.chalabi@nki.nl

Maag

CRITICS-2 studie (multicenter studie). Uit de CRITICS-1 studie is, net als bij de MAGIC studie, gebleken dat ongeveer de helft van de patiënten niet aan het adjuvante deel van hun perioperatieve behandeling toekomt. In CRITICS-2 wordt daarom alle peri-operatieve behandeling neo-adjuvant gegeven. Er wordt gerandomiseerd tussen 3 armen neo-adjuvante behandeling, voorafgaand aan een D2 maagresectie: chemoradiatie (volgens het CROSS schema) vs 2 kuren DOC (docetaxel, oxaliplatin en capecitabine) gevolgd door chemoradiatie vs 4 kuren DOC. Contactpersoon: Astrid Slagter, arts-onderzoeker: a.slagter@nki.nl

INNOVATION studie (multicenter studie van EORTC) zal binnenkort starten. Patiënten met een primair HER2-positief maagcarcinoom komen in aanmerking voor de studie. Bekeken wordt of de toevoeging van trastuzumab of trastuzumab en pertuzumab aan perioperatieve behandeling met CapOx, Folfox of FLOT de pathologische respons verbeterd. Er wordt 1:2:2 gerandomiseerd voor alleen chemotherapie, chemotherapie met trastuzumab en chemotherapie met trastuzumab en pertuzumab. Contactpersoon: Annemieke Cats, MDL-arts: a.cats@nki.nl

PERISCOPE-2 studie (multicenter studie). In de PERISCOPE II studie wordt onderzocht of een combinatie behandeling bestaande uit een maagresectie, cytoreductieve chirurgie en HIPEC bij patiënten met een peritoneaal gemetastaseerd maagcarcinoom overlevingswinst biedt ten opzichte van de huidige standaard behandeling (palliatieve systemische chemotherapie). Maagkankerpatiënten met beperkte peritoneale ziekte (PCI<7) en/of tumorpositieve cytologie komen in aanmerking voor inclusie mits het primaire maagcarcinoom resectabel is en er geen progressie van ziekte is tijdens de systemische voorbehandeling. Geïncludeerde patiënten worden 1:1 gerandomiseerd tussen de standaardbehandeling (continueren van de palliatieve systemische chemotherapie) en de experimentele behandeling (maagresectie, cytoreductieve chirurgie en HIPEC). Contactpersoon: Johanna van Sandick, chirurg: j.v.sandick@nki.nl of Willem Koemans, arts-onderzoeker: w.koemans@nki.nl 

Aarzel niet contact met ons op te nemen bij vragen of opmerkingen. 

Namens de slokdarm/maag tumorwerkgroep van het Antoni van Leeuwenhoek, 

Berthe Aleman, radiotherapeut (b.aleman@nki.nl)

Jolanda van Dieren, MDL-arts (j.v.dieren@nki.nl)

Johanna van Sandick, chirurg (j.v.sandick@nki.nl)

Deel dit onderwerp
 
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder