Verwijzing voor Lutetiumtherapie tijdelijk niet mogelijk

De afgelopen periode hebben we met regelmaat al te maken gehad met leveringsproblemen van Lutetium177. Hierdoor worden vele radionuclidentherapieën met Lutetium177-PSMA (prostaatcarcinoom) en Lutetium177-dotataat (neuroendocriene tumoren) geannuleerd en lopen de wachtlijsten op. 

Deze leveringsproblemen zullen helaas in ieder geval in april/mei nog aanhouden waardoor het aantal therapieën dat wij kunnen geven lager is dan de vraag. Dit is een landelijk, mogelijk zelfs wereldwijd, probleem. De oorzaak ligt in de toegenomen wereldwijde vraag, een beperkt aantal leveranciers en onderhoudswerkzaamheden bij de grootste leverancier.

Het probleem van deze reguliere leveringen ligt echter volledig buiten ons bereik. Ook de productie in Petten heeft hier niets mee te maken, die loopt immers gewoon door. Het verwijzen naar andere centra is op dit moment ook niet mogelijk, daar in heel Nederland dit probleem speelt.

De planning van deze therapieën heeft onze hoogste prioriteit. Vanuit onze afdeling wordt alles gedaan wat in onze macht ligt om alternatieve leveringen en/of extra therapiedata te onderzoeken.

Gezien de lange wachtlijst, kunnen we vanaf heden helaas tijdelijk GEEN NIEUWE VERWIJZINGEN voor Lutetiumtherapie accepteren. Uiteraard hopen wij spoedig op beter bericht, zodat we in een hoog, maar veilig tempo de wachtlijst kunnen inlopen.

Zodra er weer mogelijkheden tot verwijzing zijn zullen wij dat per direct hier aangeven.